Hyppää sisältöön

Valtorin asiakasneuvottelukunta kirkastaa rooliaan ja tehtäviään

Julkaisuajankohta 16.6.2022 13.53
Tiedote
Asiakasneuvottelukunta.

Asiakasneuvottelukunnan kevätkauden viimeisessä työpajassa kirkastettiin asiakasneuvottelukunnan roolia ja tehtäviä osana valtionhallinnon ICT-toimintaympäristöä.

Valtorin asiakasohjauksessa asiakasneuvottelukunnan rooli on keskeinen

Tomi Hytönen ja Tommi Kangasaho toivat työpajaan valtiovarainministeriön (VM) alustuksen. Sen keskeisenä viestinä oli tavoite vahvistaa Valtorin asiakasohjausta. 

Valtiovarainministeriön ohjauksella Valtorin asiakasohjausta on jo vahvistettu mm. 

Lisäksi huhtikuussa 2022 VM julkaisi Tori-hallintamallin ensimmäisen version, jossa edelleen täsmennetään eri toimijoiden rooleja ja vastuita sekä koko palveluympäristön hallintaan liittyviä toimintoja. VM näkee asiakasneuvottelukunnan roolin keskeisenä Valtorin asiakasohjauksessa.

Asiakasneuvottelukunta on strategisen tason toimija

Asiakasneuvottelukunnan (ANK) jäsenistö pohti työpajassaan rooliaan. Työskentelyn tuloksia ANK käsittelee tarkemmin syyskauden alussa. 

Yhteenvetona voidaan kuitenkin jo tässä vaiheessa todeta: 

  • Valtorin ohjaustehtävän lisäksi asiakasneuvottelukunta pitää asiakkaiden keskinäisen verkostoitumisen mahdollistamista tärkeänä. Tähän ANK-toiminta tarjoaa hyvän mahdollisuuden.
  • ANK näkee itsensä strategisen tason toimijana, joka ohjaa ja tukee Valtorin toimintaa valtion ICT-kokonaisuudessa. 

Tavoitteena on myös pyrkiä lisäämään toiminnan aloitteellisuutta ja proaktiivisuutta ANK:n tehtäväalueella.

Tori-hallintamalli tuo muutoksia toimintaan

Valtiovarainministeriön omistama Tori-hallintamalli tuo myös asiakasneuvottelukunnan toimintaan seikkoja, jotka vaativat toiminnan kehittämistä. 

Asiakasneuvottelukunnan säädöspohjaiset perustehtävät eivät muutu hallintamallin myötä. Hallintamallin kokonaisuuteen syntyy kuitenkin uusia toimijoita ja toimintatapoja, jotka edellyttävät uudenlaista yhteistyötä. 

Erityisesti palveluiden kehittämiseen sekä kokonaisturvallisuuteen liittyvät menettelyt ja yhteistyö koetaan ANK:ssa tärkeiksi. Näiden yhteydessä on mahdollisimman hyvin varmistettava se, että koko asiakaskunnan ja erilaisten asiakasorganisaatioiden erilaiset tilanteet ja tarpeet tulevat huomioiduiksi. 

Asiakkaamme: ole tarvittaessa yhteydessä  

Asiakasneuvottelukunnan toiminnassa on edessä lomakausi ja seuraava varsinainen kokous on elokuun lopussa. ANK:n toimintaan liittyen voit aina olla yhteydessä oman hallinnonalasi edustajaan, pääsihteeriin tai puheenjohtajistoon.

Oikein hyvää kesää toivottaen,

  • Marja Rantala, ANK:n puheenjohtaja
  • Jukka Rautanen, ANK:n pääsihteeri
Kehittäminen Tiedote Valtorin asiakasneuvottelukunta

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun