Hyppää sisältöön

Strategia ja palvelukehitys Valtorin asiakasneuvottelukunnan työryhmien käsittelyssä

Julkaisuajankohta 20.9.2021 13.00
Tiedote
Asiakasneuvottelukunta.

Valtorin asiakasneuvottelukunta keskittyy toiminnassaan sovittuihin painopisteisiin. Näitä ovat muun muassa Valtorin strategisen kehittymisen ja muutoksen asiakasvaikutukset sekä asiakastarpeiden huomioiminen Valtorin palveluiden kehittämisessä.

Valittuihin painopisteisiin keskitytään työryhmätyöskentelyn avulla. Siten teemoihin voidaan perehtyä syvällisemmin, ja tuottaa niistä valmisteltuja esityksiä asiakasneuvottelukunnan käsittelyyn. Työryhmissä on mukana edustajia asiakasneuvottelukunnasta ja sen sihteeristöstä, valtiovarainministeriöstä ja Valtorista. 

Strategiatyöryhmä: ketteryys, asiakastarpeet ja yhteiskunnallinen kokonaisvaikutus

Kevätkaudella työskennellyt strategiatyöryhmä tunnisti Valtorin strategisen kehittymisen keskeisiksi tavoitteiksi asiakasnäkökulmasta katsottuna: 

  1. Uusien palvelujen kokeilu ja käyttöönotto nykyistä ketterämmin. 
  2. Asiakkaiden toiminnan ja ympäristön erilaisuuksien huomiointi paremmin ja tarpeisiin soveltuvien ratkaisujen tarjoaminen.
  3. Palvelujen yhteiskunnallisen kokonaisvaikutuksen jatkuva parantaminen. 

Lisäksi työryhmä teki ehdotuksia toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Näitä olivat muun muassa vahvempi kumppanoituminen markkinatoimijoiden kanssa, asiakkaiden ottaminen enemmän mukaan palvelujen kehittämiseen ja kehitystoimenpiteiden kokonaisvaikutusten parempi huomioiminen osaoptimoinnin sijasta.

Asiakasneuvottelukunta piti työryhmän ehdotuksia hyvinä ja toivoo Valtorin huomioivan ehdotukset Valtorin strategian päivittämisessä ja konkreettisten toimenpiteiden suunnittelussa.

Palvelukehitystyöryhmä: asiakkaiden osallistuminen kehitykseen

Syyskaudella työskentelevä työryhmä keskittyy Valtorin palvelukehitykseen. Ydinkysymys on, miten tunnistetaan, päätetään ja rahoitetaan kaikille kehitettävät yhteiset TORI-palvelut ja toisaalta pienemmän asiakasjoukon tarvitsemat palvelut. Tarkastelun päänäkökulmana on asiakkaiden ja asiakasneuvottelukunnan osallistuminen prosessiin. 

Työskentelyn tuloksia on odotettavissa joulukuussa.

Aloitteita valtiovarainministeriölle ja Valtorille

Asiakasneuvottelukunnalla on mahdollisuus tehdä aloitteita valtiovarainministeriölle ja Valtorille. 

Mikäli Valtorin asiakkaana tunnistat laajempaa merkitystä omaavia ja laajempaa asiakasjoukkoa koskettavia kehityskohteita, joita olisi syytä käsitellä asiakasneuvottelukunnassa, ota yhteyttä 

  1. oman hallinnonalasi edustajaan asiakasneuvottelukunnassa tai
  2. asiakasneuvottelukunnan pääsihteeriin tai puheenjohtajaan 

Lämmintä syksynalkua, 

Lue myös:

Kehittäminen Tiedote Valtorin asiakasneuvottelukunta

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun