Valtorin työnantajalupaus

Valtorissa rakennamme digitaalista Suomea

Tavoitteenamme on kuulua digitaalisten edelläkävijöiden joukkoon. Valtorin tehtävänä on tuottaa ja ylläpitää tietoteknistä perustaa, jolle valtionhallinnon organisaatiot voivat rakentaa oman toimintansa ja tuottaa palvelunsa digitaalisesti.

Toimintamallimme takaa mielenkiintoiset tehtävät

Yhdessä muiden valtorilaisten kanssa olet osana ICT-alan kovinta osaamisverkostoa ja mukana alan kehityksen kärjessä.

Valtori mahdollistaa kaikkien valtionhallinnon työntekijöiden päivittäisen työn sujumisen tuottamalla toimivat ja tietoturvalliset loppukäyttäjän ja viraston ICT-palvelut.

Asiakaskunnan ja palveluiden monipuolisuus mahdollistavat Valtorin työntekijöille ammatillisesti mielenkiintoiset ja haastavat tehtävät.

Työkulttuurimme rakentuu luottamukselle ja arvostukselle

Palvelukulttuuri syntyy tekemällä työtä toisiamme arvostavalla tavalla. Valtorissa haluamme luoda työn tekemisen tavan, jossa toimimme joustavasti sekä kunnioitamme jokaisen ammattitaitoa ja luotamme toistemme osaamiseen.

Tiimityö, esimiehet ja koulutus tukevat jokaista valtorilaista työssään. Yhdessä rakennamme Valtorista työpaikkaa, jossa on mukava tehdä työtä.

Valtorin VES-/TES-asiakirjat

VES-/TES -asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja. Valtorin voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina. Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Valtorin lupaa.

Työehtosopimus jaksotyön käytöstä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorissa (pdf)

 • Valtori, JUKO, Pardia, JHL
 • Allekirjoituspvm: 10.2.2015
 • Voimassaolo: 10.2.2015-31.1.2017 (jatkuva)

Sopimus yhteistoiminnan järjestämisestä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorissa (pdf)

 • Valtori, JUKO, Pardia, JHL
 • Allekirjoituspvm: 5.6.2014
 • Voimassaolo: 5.6.2014 alkaen (jatkuva)

Sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorissa (pdf)

 • Valtori, JUKO, Pardia, JHL
 • Allekirjoituspvm: 5.6.2014
 • Voimassaolo: 5.6.2014 alkaen (jatkuva)

Sopimus luottamusmiestoiminnan järjestämisestä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorissa (pdf)

 • Valtori, JUKO, Pardia, JHL
 • Allekirjoituspvm: 5.6.2014
 • Voimassaolo: 5.6.2014 alkaen (jatkuva)

Työehtosopimus Valtorin luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioista (pdf)

 • Valtori, JUKO, Pardia, JHL
 • Allekirjoituspvm: 17.6.2014
 • Voimassaolo: 17.6.2014-31.1.2017 (jatkuva)

Palkkausjärjestelmää koskeva työehtosopimus (pdf)

 • Valtori, JUKO, Ammattiliitto Pro, JHL
 • Allekirjoituspvm: 17.8.2020
 • Voimassaolo: 1.6.2020-28.2.2022 (jatkuva)

Sopimuskauden 2022-2024 toteamispöytäkirja

Keskustason virka- ja työehtosopimukset ovat luettavissa valtiovarainmisteriön verkkosivuilla

Ammattiliitto Pro osapuoleksi valtion virka- ja työehtosopimuksiin 1.1.2019 lukien