Strategin definierar långtgående mål och fokus för Valtori. Enligt Valtoris vision ”Arbete hos staten – smidigt och tryggt” vill vi både göra vardagen smidigare för våra kunder och försäkra att kundernas verksamhet fortsätter.

De prioriterade områdena som fastställts i strategin 2019–2022 kommer att bidra till att den kundorienterade visionen förverkligas och återspeglar förändrings- och utvecklingsbehoven som Valtori står inför.

Det viktigaste prioriterade området i strategin är Förstklassig kundupplevelse och -insikt. De övriga prioriterade områdena är

  • Pålitliga, säkra och flexibla tjänster
  • Utmärkt medarbetarerfarenhet och kompetens
  • Rationell verksamhet och ledning.

Läs mer om Valtoris strategi (pdf).

Förstklassig kunderfarenhet och -insikt; Pålitliga, säkra och flexibla tjänster; Rationell verksamhet och ledning; Utmärkt medarbetarerfarenhet och kompetens.

Bild: Valtoris strategi 2019-2022 (bildkälla: Valtori)

Finansministeriet sköter Valtoris resultatstyrning

FM och Valtori gör årligen upp avtal om Valtoris mål i resultatavtalet.

Valtoris värden är Ansvarsfullhet, Gemensamt verksamhetssätt, Gemensamt arbete, Kontinuerlig utveckling och Bra arbetsplats.

  • Ansvarsfullhet: Vi tar ansvar för vår verksamhet; vi håller vad vi lovar och vi stöder varandra.
  • Gemensamt verksamhetssätt: Vi förbinder oss vid gemensam praxis och vi arbetar för statens bästa.
  • Gemensamt arbete: Vi arbetar tillsammans med kunderna, tjänsteleverantörerna och kollegorna mot gemensamma mål.
  • Kontinuerlig utveckling: Vi utvecklar vår verksamhet och våra tjänster hela tiden så att de motsvarar våra kunders behov. Jag utvecklar min egen kompetens.
  • Bra arbetsplats: Vi har en trevlig arbetsgemenskap, flexibla arbetsmöjligheter och mångsidiga yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter.