Strategin fastställer Valtoris långsiktiga mål och tyngdpunkter. Värderingarna styr vår verksamhet.

Kunden står i centrum för Valtoris strategi

Enligt den förnyade strategin som träder i kraft i början av 2022 är Valtoris uppgift att erbjuda statsförvaltningen säkra och kompatibla ICT-tjänster. Vår vision: Vi är en ICT-partner som gör det möjligt för kunden att lyckas.

Strategins fyra huvudmål är

  • nöjda kunder
  • betydelsefullt arbete
  • utmärkt funktionsförmåga och
  • kostnadseffektiv verksamhet.

Strategins fyra huvudmål är nöjda kunder, betydelsefullt arbete, utmärkt funktionsförmåga och kostnadseffektiv verksamhet.

Bild: Kunden är tyngdpunkten i Valtoris strategi (bildkälla: Valtori)

Finansministeriet sköter Valtoris resultatstyrning

FM och Valtori gör årligen upp avtal om Valtoris mål i resultatavtalet.

Valtoris värden är 

  • Ansvarsfullhet: Vi tar ansvar för vår verksamhet; vi håller vad vi lovar och vi stöder varandra.
  • Gemensamt verksamhetssätt: Vi förbinder oss vid gemensam praxis och vi arbetar för statens bästa.
  • Gemensamt arbete: Vi arbetar tillsammans med kunderna, tjänsteleverantörerna och kollegorna mot gemensamma mål.
  • Kontinuerlig utveckling: Vi utvecklar vår verksamhet och våra tjänster hela tiden så att de motsvarar våra kunders behov. Jag utvecklar min egen kompetens.
  • Bra arbetsplats: Vi har en trevlig arbetsgemenskap, flexibla arbetsmöjligheter och mångsidiga yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter.