Våra gemensamma värderingarna styr vår verksamhet och strategin fastställer långsiktiga mål och tyngdpunkter. Servicestrategin styr utvecklingen av vårt tjänsteutbud och produktionen av tjänster.

Värderingarna styr verksamheten

Vår verksamhet bygger på våra gemensamma värderingar. De styr våra val och beslut i olika situationer.

Valtoris värderingarna: Ansvarsfull, Uppskattande, Pålitlig, Kompetent

Bild: Valtoris värderingarna är ansvarsfull, uppskattande, pålitlig och kompetent (bildkälla: Valtori)

 • Ansvarsfull: Vi beaktar ansvarsfullhet till exempel i upphandlingar, resor, användning av material och när det gäller personalens jämställdhet och likabehandling samt välmående och utvecklingsmöjligheter.
 • Uppskattande: Vi är experter vars arbete grundar sig på samarbete. Vi agerar enligt gemensamma verksamhetssätt, behandlar människor med respekt och kommunicerar tydligt samt möjliggör en öppen dialog och delaktighet.
 • Pålitlig: Vi bygger förtroende i samarbetsrelationer. Vi värnar om en psykologiskt trygg arbetsgemenskap och en god atmosfär för att vi ska kunna förnya oss och vara en välmående gemenskap. 
 • Kompetent: Vi är stolta över vår egen kompetens på ett bra sätt och samtidigt villiga att ständigt utvecklas. Vi förnyas och moderniserar och skapar mervärde för både oss själva och våra kunder.

Kunden står i centrum för Valtoris strategi

Valtoris uppgift är att erbjuda säkra och kompatibla ICT-tjänster till statsförvaltningen i linje med vår vision säkra och smidiga ICT-tjänster – arbete för Finland.

Strategins fyra huvudmål är

 • nöjda kunder
 • betydelsefullt arbete
 • utmärkt funktionsförmåga och
 • kostnadseffektiv verksamhet.

Strategins fyra huvudmål är nöjda kunder, betydelsefullt arbete, utmärkt funktionsförmåga och kostnadseffektiv verksamhet.

Bild: Valtoris nya vision: Säkra och smidiga ICT-tjänster – arbete för Finland (bildkälla: Valtori)

Servicestrategin preciserar och konkretiserar utvecklingen av tjänsteutbudet

Servicestrategin skapades 2023 i samarbete med personalen, kunderna och finansministeriet. Servicestrategin styr utvecklingen av vårt tjänsteutbud och produktionen av tjänster.

Teman i Valtoris servicestrategi

 • Skärpning av tjänsteutbudet
 • Effektivering av serviceverksamheten
 • Övergång till molntjänster
 • Smidigare utveckling av tjänster

För att genomföra utvecklingsåtgärderna inleddes ett genomförandeprogram för servicestrategin 2024. För kunden syns servicestrategin som ett förnyat, kundorienterat tjänsteutbud.

Läsa mer om Servicestrategin.