Strategi och värderingar

Arbete hos staten – smidigt och tryggt

Strategin definierar långtgående mål och fokus för Valtori. Enligt Valtoris vision ”Arbete hos staten – smidigt och tryggt” vill vi både göra vardagen smidigare för våra kunder och försäkra att kundernas verksamhet fortsätter.

Valtoris centrala mål är att samordna statsförvaltningens grundläggande datateknik. Genom samordnandet blir det lättare att underhålla kundmiljöer, vilket möjliggör lägre omkostnader, säkrare funktion i systemen, mer kontrollerad beredskap mot cyberhot samt ökad kundnöjdhet.

Samordnandet är ändå inte självändamål för Valtoris verksamhet. För många kunder har lösningarna för den grundläggande datatekniken utvecklats åt ett eget håll under flera års tid, och det är ingen mening med att ändra på fungerande helheter enbart för ett enhetligare system i statsförvaltningen, åtminstone inte förrän nuvarande lösningar har tjänat färdigt.

Finansministeriet sköter Valtoris resultatstyrning

FM och Valtori gör årligen upp avtal om Valtoris mål i resultatavtalet. Du kan bekanta dig med resultatavtalen på FM:s webbsidor.

Valtoris värden är Ansvarsfullhet, Gemensamt verksamhetssätt, Gemensamt arbete, Kontinuerlig utveckling och Bra arbetsplats.

  • Ansvarsfullhet: Vi tar ansvar för vår verksamhet; vi håller vad vi lovar och vi stöder varandra.
  • Gemensamt verksamhetssätt: Vi förbinder oss vid gemensam praxis och vi arbetar för statens bästa.
  • Gemensamt arbete: Vi arbetar tillsammans med kunderna, tjänsteleverantörerna och kollegorna mot gemensamma mål.
  • Kontinuerlig utveckling: Vi utvecklar vår verksamhet och våra tjänster hela tiden så att de motsvarar våra kunders behov. Jag utvecklar min egen kompetens.
  • Bra arbetsplats: Vi har en trevlig arbetsgemenskap, flexibla arbetsmöjligheter och mångsidiga yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter.
Meny