Servicestrategin preciserar Valtoris huvudstrategi genom att beskriva måltillståndet för tjänsteutbudet och -verksamheten samt genom att linjera centrala utvecklingsteman: skärpa tjänsteutbudet, effektivisera serviceverksamheten, genomföra en övergång till molntjänster och göra utvecklingen av tjänster smidigare.

Bild: Centrala utvecklingsteman (bildkälla: Valtori)

Skärpning av tjänsteutbudet

Genom att skärpa tjänsteutbudet erbjuder Valtori sina kunder ett tydligt tjänsteutbud som på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt svarar på kundernas behov.

Effektivering av serviceverksamheten

Genom att optimera produktionsmodellerna kan Valtori koncentrera sina resurser till den egna tjänsteproduktionen. Detta tillsammans med partnernas serviceproduktion möjliggör en smidigare utveckling av tjänsterna och en snabbare responstid på de kundbehov som uppstår.

Övergång till molntjänster

Valtori förtydligar tillsammans med intressentgrupperna sin egen roll i utnyttjandet av statsförvaltningens molntjänster och utvecklar sitt tjänsteutbud för att stödja kundernas övergång till molntjänster.

Smidigare utveckling av tjänster

I och med den nya verksamhetsmodellen kan utvecklingsbesluten fattas i rätt tid via tydliga beslutspunkter. På så sätt beaktas kundperspektivet och de tillgängliga
resurserna.

Genomförandeprogram för servicestrategin

Genomförandeprogrammet för servicestrategin inleddes i januari 2024. Målet med programmet är att omsätta Valtoris nya servicestrategi i praktiken.

Genomförandeprogrammet är indelat i fem utvecklingshelheter:

  • Stärkande av serviceledarskapet
  • Valtoris gemensamma modulära tjänster
  • Effektivering av serviceverksamheten
  • Smidigare utveckling av tjänster
  • Övergång till molntjänster

Tjänsteutbud

För kunden syns servicestrategin konkret som en reform av Valtoris tjänsteutbud. Tjänsterna grupperas så att de bildar ett enhetligt och tydligt tjänsteutbud som motsvarar kundbehoven. Målet är att tjänsterna är modulära och flexibla och att de bildar tydliga helheter och servicepaket.

En av de mest synliga förändringarna i tjänsteutbudet är att tjänsterna delas in i olika portföljområden som hjälper kunderna att förstå och välja bland de tjänster som erbjuds. Portföljområdet samlar alltså ihop samma typ av tjänster enligt kundernas behov. Ett enklare tjänsteutbud gör det möjligt att koncentrera sig på behovet i stället för enbart på tekniken.

De modulära tjänsterna består av standardiserade delar som gör det möjligt att snabbare svara på föränderliga behov och mer effektivt fördela resurser och utveckling.