Hyppää sisältöön

VM: Valtioneuvosto päätti Valtorin toimintaa ohjaavista periaatteista ylikuormitustilanteissa

Julkaisuajankohta 9.4.2020 11.33
Tiedote
Abstraktikuva.

Valtioneuvosto on päättänyt 8.4.2020 periaatteista, joilla varaudutaan mahdollisiin koronavirusepidemian aikaisiin resurssien ylikuormitustilanteisiin Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorissa.

Periaatteet koskevat valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuotannon ja käytön ensisijaisuus-, kiireellisyys- ja muussa tärkeysmäärittelyssä noudatettavia periaatteita ajalla 8.4.-15.5.2020. Päätös on annettu valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palveluiden järjestämisestä annetun lain mukaisilla toimivaltuuksilla ilman poikkeusolojen lisätoimivaltuuksia.

Määritellyillä periaatteilla pyritään varmistamaan, että kriittisimmät valtion virastojen ja laitosten tarvitsemat valtion yhteiset tieto- ja viestintätekniset palvelut on tunnistettu ja ne pyritään ylläpitämään myös Valtorin ylikuormitustilanteissa. Periaatteiden määrittämisen perusteena on ollut tieto- ja viestintäteknisten palveluiden merkitys valtion virastojen vastuulla olevien tehtävien toteuttamiselle koronaepidemian aikana. Esimerkiksi verkkokokousten järjestäminen on noussut tärkeäksi viestintätekniseksi palveluksi liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten takia. Valtorin on lisäksi kyettävä varmistamaan, että esimerkiksi etäyhteydet virastojen käyttämiin tietojärjestelmiin toimivat.

Ylikuormitustilanteita voisi syntyä epidemian laajentuessa tai rajoitustoimien vaikutuksesta. Uhka-arviona on käytetty arvioita, jossa sairaana olisi yhtä aikaa yli 20 prosenttia Valtorin omasta tai ulkoisen kumppanin henkilöstöstä tai tilannetta, joissa joidenkin tieto- ja viestintäteknisten palveluiden käyttötarve kasvaisi tai saatavuus heikentyisi merkittävästi epidemian takia.

Valtorin perustoiminnan lähtökohtana on, että se tukee valtion virastojen toimintoja valtion yhteisillä tieto- ja viestintäteknisillä palveluilla laadittujen palvelusopimusten mukaisesti. Ylikuormitustilanteita varten Valtorin on myös tiedettävä, mitkä ovat kiireellisimmin tuettavia valtion toimintoja.

Valtioneuvoston päätöksellä annetaan Valtorille perusteet suunnitella oma toimintansa niin, että se tietää, mitkä valtion toiminnot ovat Valtorin ylikuormitustilanteissa ensisijaisesti ja kiireellisesti varmistettava. Valtorille annetun priorisointijärjestyksen perustana on ollut valtion toimintojen merkitys kansalaisten välittömälle turvallisuudelle ja toissijaisesti valtion toimintojen merkitys yhteiskunnan toimivuudelle ja kansalaisten hyvinvoinnille sekä muiden oikeuksien toteuttamiselle koronaepidemiatilanteessa.

Valtorin vastuulla on järjestää valtion virastoille ja laitoksille perustietotekniikkapalvelut kuten tietokoneet, sähköpostipalvelut, verkkokokouspalvelut ja varmistaa osaltaan, että tietojärjestelmiä voi käyttää niin toimistossa kuin kotona. Valtori tuottaa palveluita itse ja välittää mm. tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten tarjoamia tieto- ja viestintäteknisiä palveluja.

Valtorilla on välillinen rooli viranomaisten tehtävien ja toimintojen onnistumisessa. Perustietotekniikkapalvelujen ja virastojen käyttämien tietojärjestelmien avulla mahdollistetaan viranomaisen toiminta, esimerkiksi hätäpuhelun vastaanotto ja tehtävän välittäminen edelleen esimerkiksi pelastusviranomaisille tai poliisille. Myös valtion virastojen vastuulla olevien etuuksien käsittelyyn ja maksatukseen tarvitaan Valtorin vastuulla olevia perustietotekniikkapalveluja, jotta käsittelijä pystyy käyttämään käsittely- ja maksatustietojärjestelmiä.

Valtorin kyky tuottaa ja välittää tieto- ja viestintäteknisiä palveluja valtion virastoille ja laitoksille on tällä hetkellä hyvä. Etäyhteyspalvelujen käytön nopea kolminkertaistuminen aiheutti tilapäisen ylikuormitustilanteen, joka saatiin kuitenkin nopeasti hallintaan. Valtori on myös käynyt systemaattisesti läpi kumppanien varautumista.

Hallituksen esitys julkaistaan Päätökset-sivulla.

Lisätietoja:

tietohallintoneuvos Timo Nuutinen, valtiovarainministeriö, p. 0295 53 0342, timo.nuutinen(at)vm.fi
toimitusjohtaja Pasi Lehmus, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, p. 0295 50 5522, pasi.lehmus(at)valtori.fi

Paikkariippumaton työ Tiedote

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun