Hyppää sisältöön

Valtorin vuosi 2023: Valtorin palvelujen käyttö laajeni edelleen

Julkaisuajankohta 5.3.2024 13.51
Tiedote
Kuvalähde: Valtori

Valtorin tilinpäätös toimintavuodesta 2023 on valmistunut. Vuonna 2023 Valtorin palvelujen käyttö laajeni ja Valtorin kokonaisliikevaihto kasvoi edelleen. Kasvua tuli etenkin Tuve-toiminnassa, joskin jatkuvat palvelut kasvoivat voimakkaasti sekä Tori- että Tuve-toiminta-alueilla.

Valtorin toiminnan laajuutta kuvaavat kokonaiskustannukset kasvoivat edellisvuotta nopeammin eli noin 8,2 %.

Valtorin toimintaa ohjaavat strategiset painopistealueet vuonna 2023 olivat:

 • tyytyväinen asiakas
 • erinomainen toimintakyky
 • merkityksellinen työ
 • kustannustehokas toiminta

Panostusta palvelustrategiaan ja sisäisten toimintamallien kehittämiseen

Vuoden 2023 aikana Valtorissa panostettiin palvelustrategiatyöhön. Palvelustrategian työstöön osallistettiin laajasti asiakaskuntaa. Palvelustrategian toimeenpano on keskeinen vuoden 2024 tavoite. Tavoitteenamme on jatkuva strategiaprosessi, jolla varmistetaan palveluportfolion tavoitteiden mukainen tehokas hallinta, asiakasohjaus ja strategisten tavoitteiden mukainen palveluvalikoiman kehittyminen.

Valtorin sisäisten toimintamallien kehittämisen Valo-ohjelma käynnistettiin kesällä 2023 ja se jatkuu aina vuoden 2024 loppuun. Ohjelma sisältää Valtorin johtamisjärjestelmään, hallinnollisiin menettelyihin, rekrytointeihin, yhteistoimintaan, talouteen ja laskutukseen, toimittajahallintaan sekä tiedonhallintaan liittyviä kehittämistoimia. Ohjelma eteni vuonna 2023 suunnitellusti. 

Loppuvuodesta 2023 Valtorissa valmistauduttiin myös hallitusohjelman mukaisen valtionhallinnon tuottavuusohjelman tukemiseen ja kartoitettiin valtion ICT- ja digitalisaatiopalvelujen tehostamismahdollisuuksia muun muassa päällekkäisyyksien purkamisen, asiakaskohtaisten ratkaisujen hallitun vähentämisen, automaation, uusien teknologioiden ja kumppaneiden hyödyntämisen avulla. 

Kokonaisturvallisuuden kehittäminen keskeisimpiä Valtorin toiminnan periaatteita

Turvallisuusvaatimusten täyttäminen ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen ovat Valtorin toiminnan pysyviä periaatteita niin normaaliolojen häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissa. Vuonna 2023 toimintaympäristön muutokset turvallisuustilanteessa johtuen erityisesti Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa vaikuttivat Valtorin kokonaisturvallisuuden kehittämisen painopisteisiin. Muutosvaikutuksia toimintaan ovat tuoneet erityisesti Suomen NATO-jäsenyys, energian ja sähkönsyötön riittävyyden turvaaminen sekä kiristynyt kyberuhkatilanne. 

Tietosuojatoiminnalla tuettiin palveluiden vaatimustenmukaisuutta toteuttamalla arviointeja henkilötietoa sisältäviin palveluihin sekä osallistumalla esimerkiksi kansallisiin pilvipalveluiden hyödyntämistä edistäviin hankkeisiin.

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ISO27001-sertifikaatin seuranta-arviointi suoritettiin marraskuussa 2023. 

Palveluiden häiriöttömyys on yksi Valtorin keskeisimmistä tavoitteista. Laajavaikutteisten häiriöiden määrä oli vuonna 2023 lievässä kasvussa, mutta toisaalta häiriöiden ratkaisuajoissa päästiin hyvälle tasolle ja alitettiin tavoite. Häiriöhallintaan ja siihen liittyvään häiriötiedottamiseen on panostettu ja työtä jatketaan, yhtenä keskeisenä kehityskohteena on laajavaikutteisten häiriöiden vaikutusten mittaamisen kehittäminen. 

Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys hyvällä tasolla

Asiakaslähtöisyys on toteutunut Valtorissa tavoitteiden mukaisesti ja asiakastyytyväisyysmittausten tulokset ovat hyvällä tasolla niin päättäjien ja ICT-yhdyshenkilöiden kuin loppukäyttäjienkin osalta. Valtorin asiakasyhteistyön malleja on kehitetty edelleen ja Asiakaskokemus-yksikössä panostettu erityisesti asiakastarpeiden mukaisen palvelukehityksen varmistamiseen. Valtorissa on panostettu myös palveluohjauksen ja palveluvalikoiman kehittämiseen. 

Henkilöstötyytyväisyys parani Valtorissa vuonna 2023. Henkilöstön määrä kasvoi työmarkkinoiden vaikeasta rekrytointitilanteesta huolimatta. Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 1579. 

Henkilöstötyytyväisyys parani hieman Valtorissa vuonna 2023. Vuonna 2023 henkilöstötyytyväisyys asteikolla 1-5 mitattuna (5 = paras) oli 3,82 (vuonna 2022 3,69).

Kuva: Valtorin henkilöstötyytyväisyyden kehitys vuosina 2014-2023 (kuvalähde: Valtori).

Valtorin henkilöstömäärä vuonna nousi 2023 lähes kahdellasadalla edellisvuoteen verrattuna. Vuosina 2019-2022 henkilöstömäärä pysyi vuosittain noin 1400 henkilössä. 

Kuva: Valtorin henkilöstömäärän kehitys vuosina 2014-2023 (kuvalähde: Valtori).

Valtorissa vastuullisuus on osa strategiaa ja yhteisiä arvoja. Julkaisimme vuosittaisen vastuullisuusraportin keväällä 2023. Pyrimme huomioimaan kestävän kehityksen edistämisen päätöksenteossa, palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa, taloudessa sekä henkilöstöjohtamisessa eli arjen valinnoissa.

Avainlukuja vuodesta 2023

 • Käyttäjien tyytyväisyys Valtorin palveluihin: 4,2 (asteikko 1–5)
 • Päättäjien ja yhteyshenkilöiden tyytyväisyys Valtorin palveluihin: 3,8 (asteikko 1–5)
 • Henkilöstön työtyytyväisyys: 3,82 (asteikko 1–5)
 • Henkilöstön määrä: 1579
 • Toiminnan kokonaiskustannukset (meur): 460
 • Työasemien lukumäärä: 101 500
 • Laajat häiriötilanteet: 3,0 kpl/kk (2022: 4,1, 2021: 3,9, 2020: 3,7 ja 2019: 7,1)
 • Hintaindeksi (vertailuvuosi 2019 = 100): 95

Nostoja vuodesta 2023

 • Valtorin palvelujen käyttö laajeni ja Valtorin kokonaisliikevaihto kasvoi edelleen. Kasvua tuli etenkin Tuve-toiminnassa.
 • Valtorin toimintaa ohjaavat strategiset päätavoitteet olivat: tyytyväinen asiakas, erinomainen toimintakyky, merkityksellinen työ ja kustannustehokas toiminta.
 • Vuoden aikana Valtorissa panostettiin palvelustrategiatyöhön. Palvelustrategian työstöön osallistettiin laajasti asiakaskuntaa. 
 • Valtorin sisäisten toimintamallien kehittämisen Valo-ohjelma käynnistyi kesällä 2023.
 • Edelleen haastava toimintaympäristö Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan myötä vaikutti Valtorin kokonaisturvallisuuden kehittämisen painopisteisiin.
 • Palveluiden häiriöttömyys on yksi Valtorin keskeisimmistä tavoitteista. Laajavaikutteisten häiriöiden määrä oli vuoden aikana lievässä kasvussa, mutta samalla häiriöiden ratkaisuajoissa päästiin hyvälle tasolle.
 • Asiakaslähtöisyys toteutui tavoitteiden mukaisesti ja asiakastyytyväisyysmittausten tulokset ovat hyvällä tasolla niin päättäjien ja ICT-yhdyshenkilöiden kuin palveluiden käyttäjien osalta. 
 • Toimitusjohtajana aloitti Marja Rantala.

Tutustu Valtorin tilinpäätökseen 2023 (pdf)

Lisätietoa:

Hanna Kuikka, talousjohtaja, [email protected]
Marja Rantala, toimitusjohtaja, [email protected]

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun