Hyppää sisältöön

Valtorin toiminnan tuotot nousivat yli 166 miljoonaan euroon vuonna 2015

Valtori
Julkaisuajankohta 29.3.2016 9.49
Uutinen

Vuosi 2015 oli Valtorin ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Henkilöstömäärä kasvoi toimintosiirtojen johdosta koko vuoden. Vuoden 2015 aikana Valtoriin siirrettiin toimialariippumattomia ICT-tehtäviä 54 organisaatiosta. Vuoden 2015 loppuun mennessä Valtoriin oli siirretty kaikkiaan 85 valtionhallinnon viraston ja laitoksen toimialariippumattomat ICT-tehtävät. Siirtojen myötä Valtoriin siirtyi yhteensä 713 henkilöä ja vuositasolla 194 miljoonan euron arvosta toimittajasopimuksia.

Toimintosiirrot saatiin päätökseen laissa asetetussa määräajassa (31.12.2015) lukuun ottamatta viittä valtioneuvoston tekemää poikkeamapäätöstä sekä turvallisuusverkkolain (TUVE-laki) piirissä olevaa toimintaa, jonka tieto- ja viestintäteknisten palveluiden tuottajan tehtävät ja integraatiopalvelun tuottajan tehtävät on siirrettävä Valtoriin viimeistään 31.12.2016 mennessä.

TORI-hankkeen riippumattoman arviointiraportin perusteella ICT-tehtävien siirto saatiin suoritettua suunnitellusti, siirrot onnistuivat projekteihin osallistuneiden henkilöiden mielestä hyvin ja haastava tavoite saavutettiin. Palveluiden, erityisesti viestintätekniset palvelut, laadussa oli kuitenkin vuonna 2015 häiriöitä, mikä laski Valtorin asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin. Vuoden 2015 loppuun mennessä viestintätekniset
palvelut saatiin toimimaan normaalisti.

Toiminnan yhdenmukaistaminen ja uusien palvelujen tuotteistus vauhtiin

Vuoden 2015 aikana Valtorin toimintaprosesseja ja palveluita yhdenmukaistettiin. Valtori uudisti organisaatiorakennettaan 1.4.2015 vastaamaan paremmin palvelukeskuksen organisointia. Myös asiakkuudenhallinnan organisaatiota vahvistettiin ja asiakasyhteistyön sekä sisäisen yhteistyön toimintamalleja kehitettiin.

Vuoden 2015 aikana saatiin päätökseen merkittävät järjestelmähankintojen kilpailutukset: toiminnanohjausjärjestelmä (ITSM) sekä IdM-ratkaisu. Myös lukuisia merkittäviä konsultointipalveluiden kilpailutuksia vietiin läpi.

Palvelutuotannossa toteutettiin useita tuotekehitys- ja tuotteistusprojekteja, joista vuonna 2015 valmistuivat Päätelaitepalvelu VALTTI, Kapasiteettipalvelu Vaka, Toimipisteen ICT-infrapalvelu, Julkaisualustapalvelu YJA ja Etäkäyttöpalvelu Kauko. Vuoden vaihteessa 2015–2016 käynnissä olevia tuotteistusprojekteja olivat Toimipisteen tietoliikenneratkaisu, Identiteetin- ja käyttövaltuuksien hallintapalvelu IdM, Mobiililaitepalvelu sekä Videoneuvottelupalvelu.

Valtorissa vuonna 2014 käynnistetty ISO/IEC20000-laatustandardin mukaisen Pro-palvelunhallintajärjestelmän rakentaminen jatkui. Ensimmäiset Pro-palvelunhallintajärjestelmän prosessit kuvattiin ja otettiin käyttöön ensimmäisissä asiakkuuksissa ja palveluissa joulukuussa 2015. Vuoden 2015 lopussa oli lisäksi käynnissä 16 prosessin kuvaaminen. Pro-palvelunhallintajärjestelmän tavoitteena on palveluhallinnan johtaminen yhtenäisten ja tehokkaiden prosessien avulla. Palvelunhallintajärjestelmä otetaan vaiheittain käyttöön kesään 2017 mennessä.

Vuonna 2015 Valtori myös aloitti yhtenäisten toimintatapojen ja palvelukulttuurin rakentamisen TaitaVa-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on yhdenmukaistaa Valtorissa työskentelevien ihmisten toimintatapoja sekä jalkauttaa Valtorin strategiset tavoitteet ja arvot ohjaamaan koko henkilöstön päivittäistä toimintaa.

Toiminnan tuotot kaksinkertaistuivat

Valtorin toiminnan tuotot vuonna 2015 kasvoivat 101 % ja olivat
166 063 040 € (vuonna 2014: 82 629 752 €). Vastaavasti toiminnan kulut mukaan lukien poistot kasvoivat 93 % ja olivat 173 042 304 € (vuonna 2014: 89 798 033 € ). Toiminnan kulut ylittivät toiminnan tuotot 4,2 %
6 979 264 eurolla (vuonna 2014: - 7 168 282 €), joista poistojen osuus oli 2 826 856 € (vuonna 2014: -1 051 993 €). Valtori on nettobudjetoitu erityisvirasto, jonka tulee kattaa kaikki kulunsa toiminnan tuloilla. Vuonna 2015 kulut ylittivät tuotot, johtuen perustamismenoista sekä Valtoriin virastoista siirtyneen käyttöomaisuuden poistoista, joita Valtori ei saa sisällyttää asiakashintoihinsa.

Valtorin investoinnit vuonna 2015 olivat 3 943 433 euroa. Merkittävimmät investointikohteet olivat Valtorin päätelaiteratkaisun tuotteistus VALTTI, toiminnanohjausjärjestelmä, Valtorin kapasiteettipalvelut ja IdM-järjestelmä.

Tutustu Valtorin vuoden 2015 tilinpäätökseen

Lisätietoja

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Toimitusjohtaja Kari Pessi, p. 040 770 9689, kari.pessi[at]valtori.fi

Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, p. 050 506 5792, tiina.pulli[at]valtori.fi

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun