Hyppää sisältöön

Valtorin asiakassopimusmallien uudistus sai kiitosta asiakkaiden kuulemisesta

Julkaisuajankohta 26.8.2021 9.53
Tiedote
Kuva: Asiakassopimusmallit uudistettiin yhdessä (kuvalähde: Valtori)

Asiakkaat osallistuivat aktiivisesti sopimusrakenteen ja -mallien uudistukseen. Yksi ensimmäisistä uudenmuotoisten palvelusopimusten allekirjoittaneista on oikeushallinnon ICT-palvelukeskus Oikeusrekisterikeskus ORK.

Valtorin rinnakkainen TORI- ja TUVE-sopimusrakenne ja asiakassopimusmallit uudistettiin ja yhtenäistettiin 2020-21. Uudistuksessa Valtorin ja asiakkaiden sopimushallintaa ja työtä sujuvoitettiin ja tuotettiin laadukkaat sopimusmallit.

Uudistettujen sopimusten hyötyinä:

  • uusien palvelujen käyttöönotto on sekä asiakkaalle että Valtorille sopimushallinnan näkökulmasta aiempaa helpompaa ja nopeampaa
  • asioista sopimiselle on vakioitu, yhtenäinen tapa
  • sopimuksia kehitetään jatkuvasti ja
  • sopimusmallit ovat ajantasaisia lainsäädännön näkökulmasta.

Ensimmäiset uudenmuotoiset palvelusopimukset on allekirjoitettu. Työ etenee vaiheittain koko asiakaskunnan osalta.

Uudistettu sopimuspaketti tehostaa Oikeusrekisterikeskuksen arkea

Oikeusrekisterikeskus ORK on yksi ensimmäisistä uudistuneen sopimuspaketin allekirjoittaneista asiakkaista.

”Oikeusministeriön hallinnonalan tavoitteena keväällä 2021 oli keskittää Valtorilta hankittavien perustietotekniikkapalvelujen sopimusvastuut Oikeusrekisterikeskukselle”, kertoo toimialajohtaja Unto Kariniemi Oikeusrekisterikeskuksesta. ”Sopimusuudistus on hyvä lähtölaukaus Oikeusrekisterikeskuksen ja Valtorin välisen yhteistyön uudistamiselle sekä oikeushallinnon Valtorin palveluiden kehittämiselle ja tehostamiselle. Meille uuden palvelusopimuksen pilotoiminen oli siten hyödyllistä ja osui hyvään ajankohtaan.”

Uudistettu sopimuspaketti tehostaa arkea. ”Palvelusopimuksen pilotoinnissa pyrimme tuomaan esiin niitä asiakastarpeita, joita arjessa ilmenee. Esimerkiksi talousraportteja lähdettiin kehittämään yhteistyössä Valtorin kanssa”, mainitsee hankintapäällikkö Noora Petäkoski Oikeusrekisterikeskuksesta. 

Asiakkaiden osallistuminen oli aktiivista 

Valtori ja asiakkaat uudistivat sopimusmallit yhdessä. Työn aikana asiakkaat kertoivat näkemyksensä sekä kysyivät aiheesta muun muassa yhteistyöpajoissa ja lausuntomenettelyllä.

”Oli hienoa havaita kuinka runsasta asiakkaiden osallistuminen esimerkiksi viime syksynä järjestettyihin työpajoihin oli. Kaikilta hallinnonaloilta, yli 30 organisaatiosta, yli 70 eri henkilöä työsti yhdessä Valtorin kanssa tavoitetilan asiakassopimuspakettia”, kertoo uudistustyötä vetänyt kehityspäällikkö Jaana Koivunen. ”Myös kiinnostus uudistuneen sopimuskokonaisuuden pilotointiin oli ilahduttavaa.”

Työpajoihin osallistuneet asiakkaat kokivat pajojen sisällön kiinnostavaksi ja näkivät yhteistyöpajat hyvänä työskentelymallina vastaavalle kehittämiselle. Pajojen keskustelut ja palaute selvensivät asiakkaiden kantoja ja painotuksia sopimusmalliuudistukseen. ”Myös Valtorin asiakasneuvottelukunta on esittänyt erityiset kiitokset hyvin valmistellusta ja läpiviedystä projektista sekä asiakkaiden esimerkillisestä osallistamisesta”, mainitsee Jaana Koivunen.

Oikeusrekisterikeskus osallistui aktiivisesti uudistukseen. ”Työpajatyöskentely oli antoisaa sekä kehittävää ja mahdollisti verkostoitumisen muiden valtionhallinnon toimijoiden kanssa”, kertoo ORK:n Noora Petäkoski.

Kokonaisuuden kehittäminen yhdessä jatkuu

Yhteistyö asiakkaiden kanssa jatkuu asiakassopimuskokonaisuuden parissa myös jatkossa. Uudistettua kokonaisuutta jatkokehitetään ja ylläpidetään vuosikellon ohjaamana. Esimerkiksi syksyllä 2021 järjestetään jo ensimmäiset sopimusmallien ylläpidon asiakastyöpajat. Käynnissä on myös keskeisten palvelukuvausten päivittäminen osana Valtorin Muutosohjelmaa.

Asiakkuusjohtaja Jouni Mustonen toteaa: ”Haluan kiittää asiakkaitamme, jotka olivat aktiivisesti mukana uudistustyössä. Yhdessä saimme aikaan lopputuloksen, josta on hyvä jatkaa.”

Lisätietoa
Asiakkuusjohtaja Jouni Mustonen, [email protected], p. 029 548 7710

Lue myös muita kehittämisaiheisia tiedotteita ja blogeja!

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun