Hyppää sisältöön

Toimialuearkkitehtuurin valinta ohjaa virastojen ICT-kehittämistä

Julkaisuajankohta 7.12.2020 11.16
Tiedote
Kaksi ihmistä keskustelee toimistorakennuksen edessä, jossa toisella puolella lukee Valtion AD ja toisella Oma AD. Valtion AD:sta lähtee suora polku tulevaisuuteen ja Oma AD:sta vähän kiemuraisempi polku.

Toimialuearkkitehtuurin valinta vaikuttaa taustalla, kun mietitään minkä tahansa toimialuetta hyödyntävän palvelun tai sovelluksen arkkitehtuuria.

Valtori remontoi valtion toimialariippumattomien (TORI) ICT-palvelujen toimialuearkkitehtuuria. Tänä syksynä suurin osa valtion virastoista on tehnyt valintansa Valtion AD:n ja Oma AD:n välillä. Mitä valintojen taustalla on ja miten ne vaikuttavat tulevaisuudessa?

Valtori tarjoaa asiakkailleen vaihtoehtoina valtion yhteistä Toimialuepalvelu Valtion AD:ta tai asiakaskohtaista tuotteistettua Toimialuepalvelu Oma AD:ta. Toimialuepalvelujen tuotteistusten lisäksi muokkaamme muut toimialariippumattomat (TORI) palvelumme siten modulaarisiksi, että ne toimivat yhteen molempien vaihtoehtojen kanssa. 

Valtorin asiakkaat saavat lisätietoja palveluista omalta asiakaspalvelupäälliköltä tai Valtorin asiakastyötilasta. 

Tarvetta sekä Valtion AD:lle että Oma AD:lle

Valtion AD on valtion yhteiskäyttöinen toimialuepalvelu. Se on kustannustehokas ja sopii monelle ja sisältää myös helposti käyttöön otettavat pilviominaisuudet. Valtion AD:n on valinnut 30 valtion organisaatiota tai organisaatioryhmää.  Ihminen kättelee Valtorin henkilöä, joka sanoo "Kaikki valmiina." Vieressä näkyy kyltti, jossa lukee Office 365 ja Ominaisuus 1, 2 ja 3.

Oma AD on yksittäisen organisaation tarpeisiin muokattavissa oleva ratkaisu. Se mahdollistaa joustavimmin oman toiminnan kehittämisen ja pilvipalveluihin siirtymisen organisaation itse valitsemilla tavoilla. Oma AD:n on valinnut 18 valtion organisaatiota tai organisaatioryhmää.  Loppukäyttäjien määrässä mitattuna kumpikin vaihtoehto kattaa kymmeniä tuhansia valtion virkamiehiä tai työntekijöitä.  Kaksi henkilöä rakentaa palasista Oma AD-toimialuearkkitehtuuria.

Erilaiset tarpeet ohjasivat valintoja

Valintojen jakautuminen osoittaa, miten valtion organisaatioiden tarpeet ovat erilaisia. Toisiin tarpeisiin sopii hyvin yhteiskäyttöinen ympäristö, kun taas joillekin on välttämätöntä voida koota omiin tarpeisiin sopiva asiakaskohtainen ympäristö. 

Monet ovat valinneet Valtion AD:n kustannustehokkuuden takia. Oma AD:n valinnan taustalla taas yleensä on toimialasidonnaisiin sovelluksiin liittyvät tarpeet, etenkin pilvipalvelujen kannalta. Oikea toimialuearkkitehtuurin valinta onkin tärkeä, jotta organisaatio voi kehittää toimintaansa itselleen oikeilla reunaehdoilla, kuten kokonaisarkkitehti Risto Rasimus totesi blogissaan.

Mitä toimialuearkkitehtuurin valinnan jälkeen?

Valinta on suuntaviitta arkkitehtuurityölle ja kertoo sen, sijoitetaanko organisaation palvelut yhteiseen vai asiakaskohtaiseen toimialueympäristöön. Valinta vaikuttaa taustalla, kun mietitään minkä tahansa toimialuetta hyödyntävän palvelun tai sovelluksen arkkitehtuuria.

Kumpaankin vaihtoehtoon Valtori tarjoaa myös tuotteistetun toimialuepalvelun: 

  • Valtion AD on heti käyttöön otettavissa Päätelaitepalvelu Valtin yhteydessä. 
  • Oma AD:n käyttöönotot ovat mahdollisia arviolta alkaen vuodesta 2021 sen jälkeen, kun palvelun tuotteistus on valmistunut.

Joillakin organisaatioilla toiminnan tarpeet edellyttävät toimialuearkkitehtuuria, jossa on vielä enemmän tai erilaisia osia. Tässä tilanteessa tuotteistetut palvelumme Valtion AD ja Oma AD voivat itsessään olla arkkitehtuurin rakennuspalikoita.

Oma AD:n käyttöönotot valmisteilla

Oma AD:n tuotteistus viimeistellään osana ensimmäistä asiakaspilottia. Pilotin valinta on työn alla ja käyttöönotto tehdään vuonna 2021. Kun Oma AD:n tuotteistus valmistuu, aloitetaan loppujen Oma AD:n valinneiden organisaatioiden käyttöönotot.

Tuotteistuksen rinnalla Valtorissa on työstetty käyttöönottojen kustannusarvioita, suunniteltu käyttöönottoprojektin metodologiaa (tarkennetaan pilotin yhteydessä) sekä laadittu kaikkien käyttöönottojen kattavaa alustavaa tiekarttaa. Kun pilottiasiakas on valittu, käyttöönotoista vastaava ottaa asiakaspalvelupäälliköiden kanssa yhteyttä kaikkiin Oma AD -valinnan tehneisiin Valtti/Valtti Moduuli-asiakkaisiin ja sopii tarkemman aikataulun esiselvitykselle.

Esiselvitys edeltää jokaista käyttöönottoprojektia. Esiselvityksen perustella päätetään käyttöönoton tavoitetila, tehdään tarkempi projektisuunnitelma, arvioidaan kustannukset sekä varmistetaan asiakkaan ja Valtorin resurssien käytettävyys suunnitellussa aikataulussa. Kaikkien näiden pohjalta laaditaan projektisopimus asiakkaan ja Valtorin välille. 

Jos Oma AD:n valinneella asiakkaalla ei ole vielä Valtti- tai Valtti Moduuli -palvelu käytössä, Oma AD tulee osana Valtti Moduulin käyttöönottoa.


Toimialue tarkoittaa joukkoa Microsoft Windows -järjestelmää käyttäviä tietokoneita, joita voidaan hallita keskitetysti Windows-palvelimilta. Toimialuearkkitehtuuri tarkoittaa tapoja, joilla eri toimialueet liittyvät toisiinsa ja muihin järjestelmiin.

Kirjoittajat

Projektipäällikkö Mikael Jokela

Projektipäällikkö Mikael Jokela toimii Valtorissa toimialuearkkitehtuuria uudistavan Suvanto-ohjelman ohjelmapäällikkönä.

Ohjelmapäällikkö Kari Uitti

Ohjelmapäällikkö Kari Uitti johtaa Oma AD:n asiakkaille käyttöönotto-ohjelmaa, jossa valmistellaan Oma AD:n käyttöönottoa Päätelaitepalvelujen Valtti ja Valtti Moduuli asiakkaille. 

Blogi Kehittäminen

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun