Hyppää sisältöön

Tekoälyratkaisua aletaan rakentaa Valtorissa ja Palkeissa – Mitä se tuo tullessaan?

Julkaisuajankohta 2.7.2019 9.39
Tiedote
Tekoälyn eri elementtejä kuvattuna graafisena kuvana

Tekoäly, robotiikka ja automatisointi ovat tulleet työelämään ja ne tuovat mukanaan uusia sähköisiä työkavereita ja työtapoja. Accenture toteuttaa Valtori-Palkeet-tekoälyhankkeen ratkaisun.

Valtorin ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden yhteishankkeessa Tekoälyn hyödyntäminen asiakaspalvelun parantamiseksi aloitellaan parhaillaan yhteistyötä palvelutoimittaja Accenturen kanssa. Accenture toteuttaa tekoälyratkaisun, jota hyödynnetään mm. asiakaspalvelun prosesseja ja tehtäviä sujuvoittavissa käyttötapauksissa Valtorissa ja Palkeissa. Sopimus allekirjoitettiin 28.6.

Valtorissa hankkeen kehityskohteet ovat päätelaitteiden elinkaaren leasing-vaihdot, vapaamuotoisten palvelupyyntöjen luokittelu ja ohjaaminen oikeaan työjonoon sekä käyttövaltuushallinnan yksinkertaisten pyyntöjen automatisointi. Hankintapäätös julkaistiin 20.5. Tekoälyhanke toimii Valtorin Automatisointi-yksikön alaisuudessa.

Syksyn aikana rakennetaan tekoälyratkaisun käyttöympäristö ja syksyn ja alkutalven aikana ratkaisu otetaan vaiheittain käyttöön kehityskohteissa. Samalla rakennetaan ratkaisuun liittyvää kyvykkyyttä.

Automatisointi ja sen keinot

Tekoäly, robotiikka ja automatisointi ovat tulleet työelämään ja ne tuovat mukanaan uusia sähköisiä työkavereita ja työtapoja. Älykkäässä automatisoinnissa perinteistä automaatiota, ohjelmistorobotteja ja tekoälyä käytetään työkaluina digitalisoitaessa organisaatioiden toimintaa sujuvammaksi, kustannustehokkaammaksi ja asiakaskokemukseltaan rikkaammaksi.

Automatisointia voidaan tehdä eri tavoin. Perinteisellä skriptauksella rutiinitehtävät järjestelmän tai alustan sisällä laitetaan koneen suoritettavaksi. Ohjelmistorobotti puolestaan suorittaa opetettuja rutiinitehtäviä ja se toimii samanlaisilla käyttöoikeuksilla kuin ihmiskäyttäjäkin. Ohjelmistorobottia käytetään, kun skriptaus ei riitä ja se voi toimia myös integraation sijaan. Valtorilla ohjelmistorobotti on jo käytössä esimerkiksi häiriötiedottamisen jakelulistojen ylläpidossa. Tekoälyä taas käytetään moduuleina, kuten tekstintunnistus, puheentunnistus, tekstin tuottaminen, koneoppiminen ja chatbot.

Robotti on erinomainen tarkkuutta vaativissa, usein toistuvissa ja sääntöpohjaisissa tehtävissä. Se voi työskennellä 24/7, se pystytään kouluttamaan nopeasti ja se myös oppii jatkuvasti uutta. Tekoälyä hyödyntämällä robotti oppii myös ehdottamaan parhaita ratkaisuja.

Mikä tekoäly ja miten se toimii?

”Tekoäly (AI, artificial intelligence) voidaan määritellä järjestelmän kyvyksi tulkita ulkoisia tietoja oikein, oppia tällaisista tiedoista ja käyttää opittuja asioita tiettyjen tavoitteiden ja tehtävien saavuttamisessa joustavan sopeutumisen kautta.” – Andreas Kaplan ja Michael Haenlein, Wikipedia

Tekoälyn yksi muoto on koneoppiminen. Ensi alkuun tekoälyratkaisua täytyy auttaa oppimaan, luokittelemalla tietoja ja varmistamalla laadukas opetusdata.

”Tekoäly oppii aikaisemman tiedon perusteella, eikä sille siis opeteta toimintaohjetta kaikkia mahdollisia tilanteita varten”, tarkentaa tekoälyn ja robotiikan parissa Palkeissa työskentelevä suunnittelija Raine Tuomola.

Koneoppiminen perustuu algoritmeihin, jotka oppivat olemassa olevasta tiedosta ja antavat vastauksen ja sen todennäköisyyden. Todennäköisyys oikeaan vastaukseen kasvaa, mitä enemmän sille on opetettu. Tekoälyä käyttävälle toteutukselle voidaan määritellä, kuinka tarkka vastauksen on oltava, jotta kone voi antaa vastauksen.  

Tekoäly työssä

Automatisoinnin ja tekoälyn avulla ihmisen aikaa vapautuu rutiinitehtävistä vaativampiin ja monipuolisempiin, palveluajat laajenevat ja palvelua saa nopeasti ja täsmällisesti, raportointi tehostuu ja virheet vähenevät. Arvioiden mukaan tulevaisuudessa ihmistyö muuttuu huomattavasti, muttei katoa: vanhojen tehtävien tilalle tulee uusia.

Esimerkiksi chatbot tarvitsee oppiakseen bottikuiskaajan tuottamaan uusia vastauksia sen vastauskantaan. Sen toimintaa pitää myös valvoa ja kehittää. Samoin vaikkapa palvelupyyntöjä luokitteleva tekoäly tarvitsee opettajan ja valvojan. Jatkossa uusia työtehtäviä löytyy myös esim. robotiikkatiimien vetämisen ja robottien hallinnan parista.

Luultavasti suurin osa ihmisistä on jo kohdannut tekoälyä arjessaan. Raine Tuomola ottaa esimerkiksi vakuutusasioinnin. Pienehköön, suhteellisen tavalliseen vahinkoon voi saada vakuutuspäätöksen, vaikka keskellä yötä, minkä perusteella voi olettaa, että on asioinut tekoälyn kanssa. Tällaiselle tekoälylle on opetettu, missä tapauksissa päätöksen voi antaa heti ja minkä raja-arvojen ylittyessä päätös siirtyy ihmisen tehtäväksi. Esimerkiksi talon palamisen kohdalla vakuutuspäätöksen tekee todennäköisesti ihminen eikä kone.

Tutustu tekoälyyn käytännössä

Lisää tekoälystä

TEMin Tekoälyaika-sivusto:

Opi tekoälystä:

Lisätietoa automatisoinnista ja tekoälyhankkeesta

Hanke saa valtiovarainministeriön robotiikan, analytiikan ja tekoälyn hyödyntämiseen suunnattua erityisrahoitusta. Lue lisää rahoituksesta täältä.

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa Digiarjessa valtiolla -uutiskirje

Saat IT-vinkkejä ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu aiempiin uutiskirjeisiin ja tilaa omaan sähköpostiisi!

Sivun alkuun