Hyppää sisältöön

Merkittävä VNPUU-hanke yhtenäisti valtioneuvoston perustietotekniikkaa

Julkaisuajankohta 4.4.2019 18.05
Tiedote
Mikael Jokela: Asiakasnäkökulma, viestintä ja organisointi olivat olennaisia asioita hankkeen onnistumisessa. (Kuva: Valtori)

Työskentely yli organisaatiorajojen on nyt helpottunut valtiolla, kun Valtori uudisti IT-palveluita noin 6 000 käyttäjälle.

VNPUU-hankkeen aikana uudistettiin ja yhtenäistettiin ministeriöiden perus-IT-palveluja: päätelaitteet, perusohjelmistot ja niiden tietoturva, langalliset ja langattomat lähiverkot, etäkäyttöpalvelut, tulostuspalvelut, sähköpostipalvelu, verkkokokous- ja videoneuvottelupalvelut sekä työtilapalvelut.

Laajamittainen valtioneuvoston kanslian ja Valtorin hanke päätettiin juhlallisesti Paasitornissa maaliskuun lopussa. Työ on ollut iso ponnistus. Mittaluokasta kertoo se, että vuonna 2017 käynnistettyyn hankkeeseen käytettiin 11 miljoonaa euroa ja tuhansia henkilötyöpäiviä. Valtava hanke onnistuttiin kuitenkin pitämään aikataulussa ja budjetissa.

Onnistuneesti maaliin viety hanke

Päätösjuhlassa oli aika koota yhteen, miten onnistuttiin. VNPUU-hankkeen omistajat valtioneuvoston kanslian osastopäällikkö Janne Kerkelä ja Valtorin toimitusjohtaja Pasi Lehmus olivat tyytyväisiä lopputulokseen. ”Tämä oli onnistunut hanke, jota voidaan myös mitata”, Lehmus totesi.

Asiakkaan puheenvuoron käytti osastopäällikkö Pentti Lähteenoja maa- ja metsätalousministeriöstä. Hän kertoi henkilöstön olevan tyytyväisiä uusiin työvälineisiinsä.

Hankepäälliköt Mikael Jokela Valtorista ja Helena Mattila valtioneuvoston kansliasta saivat kiitosta hyvin johdetusta VNPUU-hankkeesta. Heidän yhteistyönsä on toiminut erinomaisesti – sen osoitti myös tilaisuudessa kerrottu VNPUU-hankkeen tarina.

Miten hanke viedään onnistuneesti maaliin, hankepäälliköt Mikael Jokela ja Helena Mattila?

Nostaisin esille muutaman tärkeän asian – asiakasnäkökulman, viestinnän ja organisoinnin. Luo toimiva yhteistyö asiakkaan kanssa. Kirkasta hankkeessa mukana oleville yhteinen tavoite, jota viedään eteenpäin. Myös riittävät resurssit ja organisointi pitää varmistaa onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi”, Jokela pohtii.

Oikea asenne, halu onnistua ja ratkaisukeskeisyys auttavat eteen tulevissa haasteissa. Lisäksi hankkeessa korostuu hyvän työilmapiirin tärkeys eri osapuolten välillä”, Mattila lisää.

Työskentely isossa hankkeessa on vaativaa ja hektistä, mutta mielenkiintoista, opettavaista ja motivoivaa”, hankepäälliköt toteavat.

VNPUU-hanke on osa laajempaa Digitaalinen valtioneuvosto 2020 -tavoitetilaa, jossa avainteemoina ovat asiakaslähtöisyys, reaaliaikaisuus ja vuorovaikutteisuus, sujuvuus, tuottavuus, turvallinen avoimuus sekä aika- ja paikkariippumattomuus.

Mikä VNPUU?

 • Valtioneuvoston perustietotekniikan uudistamishanke
 • Budjetti noin 11 miljoonaa euroa
 • Käynnissä Q2/2017–Q1/2019
 • Koski noin 6 000 käyttäjää
 • Uudistettiin ja yhtenäistettiin kaikkien ministeriöiden perus-IT-palveluja, esimerkiksi:
 • päätelaitteet, perusohjelmistot ja niiden tietoturva
 • langalliset ja langattomat lähiverkot
 • etäkäyttöpalvelu
 • tulostuspalvelut
 • sähköpostipalvelu
 • verkkokokous- ja videoneuvottelupalvelut, työtilapalvelut

Lue myös

Tarinoita Valtorin timanttisista asiakkaista, osaajista ja palveluista sekä toiminnasta

Palveluiden yhtenäistäminen tukee osaltaan Valtorin strategianLuotettavat, turvalliset ja joustavat palvelut” -painopistettä.
Kehittäminen Timantti

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun