Kanalen för anmälan om missbruk enligt EU:s Whistleblower-direktiv har tagits i bruk i Valtori från och med den 1.1.2023. Kanalen gör det möjligt att ge direkt respons om missförhållanden som observerats i vår verksamhet och som det är viktigt att ingripa i. 

Funktionen omfattar mottagning av anmälningar, kommunikation med anmälaren samt utredning av ärendet. 

Anmälan kan göras via anmälningskanalen eller genom att direkt kontakta ett oberoende behandlingsteam som inrättats för behandlingen av anmälan (Kimmo Suopajärvi, [email protected]). 

Vi rekommenderar att man använder den egentliga anmälningskanalen

Kanalen gör det också möjligt att anmäla anonymt. Du får en mottagningsbekräftelse inom sju dagar från att anmälan har anlänt. 

Länk till anmälningskanalen där missbruk anmäls

När du har gjort en anmälan om missbruk ger systemet dig ett lösenord som du kan använda för att följa upp behandlingen av anmälan och svara på eventuella begäranden om tilläggsuppgifter från det oberoende behandlingsteamet. 

Dessutom skickas ett svar åt anmälaren om de åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas på basis av anmälan, samt grunderna för valet av fortsatta åtgärder. Svaret skall i enlighet med direktivet ges inom tre månader från att anmälan mottagits. 

Genom att använda lösenordet kan du logga in för att följa upp behandlingen av anmälan

Det är skäl att förvara lösenordet omsorgsfullt, eftersom lösenordet inte kan återställas. 

Vilka saker kan man anmäla? 

Enligt EU-direktivet [(EU) 2019/1937 (23.10.2019), EUVL L 305/34, 26.11.2019] tillämpas anmälarskyddet på anmälningar som gäller offentlig upphandling, finansiella tjänster, penningtvätt och förebyggande av finansiering av terrorism, produktsäkerhet, trafiksäkerhet, miljöskydd, kärnsäkerhet, livsmedels- och fodersäkerhet, djurens hälsa och välbefinnande, folkhälsa, konsumentskydd, integritet och skydd av personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem. 

Ytterligare information

Nationellt genomförande av Whistleblower-direktivet