Hyppää sisältöön

Valtorin uusi strategia: Kohti asiakaslähtöistä tuotteistamista

Valtori
Julkaisuajankohta 23.11.2017 9.22
Uutinen
Valtorin uusi strategia: Kohti asiakaslähtöistä tuotteistamista

Valtorin strategiaa päivitettiin vastaamaan tehokkaammin asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Uudessa strategiassa etsitään tasapainoa palveluiden vakioinnin ja asiakaslähtöisesti tuotteistettujen ratkaisujen välillä.

Koko palveluketjua tuotteistuksesta käyttöönottoprosessiin ja ylläpitoon viedään entistä asiakaslähtöisempään suuntaan.

One size doesn’t fit all

Uudessa strategiassa otetaan entistä paremmin huomioon se, että erikokoisilla ja -tyyppisillä virastoilla on erilaiset tarpeet. Lähtökohtana on, että yksi koko ei sovi kaikille. Tarvittaessa palveluihin voidaan tuotteistaa eri tarpeita vastaavia variaatioita.

Asiakasta kuunnellaan tarkemmin tuotteistuksessa, käyttöönotoissa ja koko palveluketjun organisoimisessa. Asiakkaiden kanssa tehdään yhteisiä tiekarttoja, joiden mukaan edetään.

Valtorin toimitusjohtaja Pasi Lehmus vertaa uutta toimintamallia talon remontoimiseen.

”Ennen asiakkaalle vietiin kerralla koko remonttipaketti materiaaleineen ja töineen. Nyt suunnitellaan yhdessä, milloin, miten ja missä järjestyksessä taloa aletaan parantaa. Ensin voidaan tehdä sisäpinnat ja lämmitys, sitten vasta ulkorappaukset ja katto. Palveluita voidaan siis toimittaa myös osissa ja vaihe vaiheelta edeten."

Valtorin palveluita voidaan tietyissä määrin varioida ja niihin voidaan suunnitella eri hinta- ja turvatason mukaisia vaihtoehtoja.

Sujuvampaa työskentelyä

Ensisijaisesti Valtorin tehtävänä on edelleen yhtenäistää valtionhallinnon perus-ICT-palvelut ja palvelutuotanto. Yhtenäistäminen on juuri se tekijä, joka lopulta tuo kaivattua helppokäyttöisyyttä, asiakastyytyväisyyttä, tietoturvaa ja kustannussäästöä ICT-palveluihin.

Valtorin uusi visio Töissä valtiolla – sujuvammin kertoo Valtorin toiminnasta olennaisen: tavoite on mahdollistaa sujuvampi työnteko niin käyttäjä- kuin organisaatiotasollakin.

Asiakkaalle yksi Valtori

Toinen olennainen asia Valtorin strategiassa on TUVE- ja TORI-toiminnan yhtenäistäminen soveltuvin osin.

TUVE- ja TORI-toiminta eroavat kuitenkin olennaisesti toisistaan. TUVE menee tiukasti turvallisuus ja käyttövarmuus edellä siinä, missä TORIn puolella korostetaan sujuvuutta. Monelta osin toiminta tulee jatkossakin eriytymään, mutta asiakkaille haluamme näkyä jatkossa selvästi nykyistä yhtenäisempänä Valtorina.

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun