Hyppää sisältöön

Valtorin palveluiden laatuohjelma etenee – ensimmäisiä tuloksia nähtävillä

21.1.2020 15.39
Tiedote
Laajavaikutteisten häiriöiden määrä on laskenut.

Valtori käynnisti lokakuussa 2019 palveluiden käytettävyyden parantamiseen keskittyvän laatuohjelman syksyn häiriöiden takia. Ensimmäisiä konkreettisia tuloksia on jo nähtävissä esimerkiksi etäkäytön paranemisena ja valtion yhteisen runkoverkon (VY-verkko) toimivuudessa.

Osa toimintavarmuutta vahvistavista toimenpiteistä on jo saatu valmiiksi, mutta työtä jatketaan edelleen. Toimenpiteet liittyvät erityisesti häiriön-, muutoksen- ja palvelutoimittajahallintaan sekä teknisiin parannuksiin.

”Lähes kaikki laatuohjelman toimenpiteistä saadaan valmiiksi kevään aikana. Käytännössä tämä näkyy asiakkaille aiempaa paremmin toimivina palveluina. IT-ympäristöstä ei koskaan saada täysin häiriötöntä, mutta luotettavat palvelut ja mahdollisimman hyvä toimivuus on keskeistä asiakkaiden sujuvan arjen kannalta. Tämä on nyt Valtorin ykkösprioriteetti”, Valtorin tuotantojohtaja Tero Latvakangas kertoo.

Laatuohjelmaan liittyviä toimenpiteitä tehdään erityisesti tammi-maaliskuun aikana. ”On hyvä tietää jo ennalta, että korjaustoimet ja erilaiset muutostyöt lisäävät aina hetkellisesti häiriöiden todennäköisyyttä. Ilman näitä toimenpiteitä palveluiden laatua ei kuitenkaan pystytä parantamaan”, Latvakangas taustoittaa.

Tietoturva on valtion IT-ympäristössä kriittisen tärkeää

Erilaisiin kyberuhkiin varautuminen on jatkuvaa työtä. Valtionhallinnon verkkopalveluihin kohdistuneita palvelunestohyökkäyksiä on kehitetyn suojauspalvelun avulla onnistuttu torjumaan menestyksekkäästi. Hyökkääjät yrittävät kuitenkin jatkuvasti keksiä uusia keinoja päästä suojausten läpi. Laajavaikutteinen palvelunestohyökkäys koettiin viimeksi elokuussa. Siksi palvelunestohyökkäysten torjuntaa ja tietoturvavalvomon toimintaa kehitetään jatkuvasti.

Arjen normaalia tietoturvasta huolehtimista ovat esimerkiksi erilaiset päivitykset.

”Päivitysten ajankohtaan voi onneksi vaikuttaa, eikä käyttäjän kannata jättää niitä viime tippaan. Turhaltakin tuntuvat pienet päivitykset voivat olla tietoturvan kannalta erittäin tärkeitä. Valtiolla tietoturva on asia, josta ei voida tinkiä, vaikka päivitykset ymmärrettävästi aiheuttavat toisinaan hankaluutta työntekoon, Valtorin turvallisuusjohtaja Hannu Naumanen toteaa.

Valtion yhteinen runkoverkko on Valtorin keskeisimpiä palveluita

VY-verkko on keskeinen valtion yhteisten IT-palveluiden taustalla oleva runkoverkko. Se mahdollistaa suuren osan valtionhallinnon tietoliikenneyhteyksistä ja sen kautta toteutetaan muun muassa tietoturvapalvelut – esimerkiksi haittaohjelmien ja roskapostin suodatus, tietoturvauhkien havainnointi ja estäminen.

Valtion yhteinen runkoverkko on toiminut loppuvuoden korjaustoimenpiteiden jälkeen pääsääntöisesti hyvin, mutta näin laajaa ja merkittävää palvelua on luonnollisesti kehitettävä jatkuvasti.

Turvallisuusverkossa (TUVE) tehdään niin ikään jatkuvasti parannustoimenpiteitä verkon toimintavarmuuden vahvistamiseksi.

Paikasta riippumaton työskentely lisääntyy voimakkaasti

TUVE-palveluiden etäkäytössä esiintyi erityisesti kesällä ja syksyllä 2019 osalla käyttäjiä viiveitä ja käyttökatkoksia. Tilanne on nyt pitkälti korjaantunut onnistuneiden ohjelmistopäivitysten myötä, eikä käyttökatkoja ole viime aikoina ollut. Alkuvuoden aikana Valtori ottaa käyttöön testausympäristön, jolla mahdollistetaan muutostöiden ja tietoliikennekuormituksen entistä tarkempi testaus ennen toimenpiteiden toteuttamista.

Myös Valtorin Kauko-etäkäyttöratkaisussa esiintyneitä katkoksia ja viiveitä on nyt saatu parannettua selkeästi. Käytännössä erilaisia ongelmia aiheuttaneita ohjelmistovirheitä on korjattu ja kapasiteettia on lisätty, mikä tarkoittaa sitä, että palvelu kestää suuremman määrän käyttäjiä. Seuraava korjaava päivitys on tulossa maaliskuussa, mikä parantaa etäkäytön toimivuutta edelleen.

”Vaikka etäkäytön toimivuus on ollut paranemaan päin, seuraamme toimivuutta tiiviisti ja parannuksia tehdään säännöllisesti. Etäkäyttö lisääntyy valtionhallinnossa jatkuvasti, ja sen toimivuus on käyttäjille hyvin tärkeää”, Tero Latvakangas tietää.

Myös videoneuvottelupalvelu on tärkeä osa paikasta riippumattoman työn tekemiselle. TORI-videoneuvottelupalvelussa on esiintynyt ajoittain ongelmia palvelun laadussa ja yhteyksien toimivuudessa.

Ongelmia on nyt korjattu päivittämällä palvelussa käytettyä ohjelmistoa ja laitteistoa. Lisäksi kapasiteettia on lisätty. Videoneuvottelupalvelun toimintavarmuutta vahvistetaan edelleen teknisillä parannuksilla.


Lisätietoa

Tuotantojohtaja Tero Latvakangas, [email protected]

Kauko Tiedote Tietoturva VY-verkko etäyhteys