Hyppää sisältöön

Valtorin asiakkuudenhallinnan ja palvelutuotannon organisaatio uudistui 1.4.2015 alkaen

Valtori
1.4.2015 9.00
Uutinen

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on uudistanut asiakkuudenhallinnan ja palvelutuotannon organisaationsa. Uusi organisaatio astui voimaan 1.4.2015 ja henkilöiden siirtyminen uusiin tehtäviin toteutetaan hallitusti kevään aikana.

Jatkossa Valtorin asiakkailla on kaksi yhteyshenkilöä Valtorissa. Nimetyt asiakasvastaavat huolehtivat asiakassopimuksista, asiakasyhteistyön kehittämisestä, uusien palvelujen käyttöönotosta sopimisesta ja asiakastarpeiden kartoittamisesta.

Lisäksi jokaiselle asiakkaalle nimetään oma palveluvastaava, jonka tehtävänä on huolehtia, että palvelut toimitetaan asiakkaalle sovitulla tavalla. Valtori ilmoittaa kullekin organisaatiolle heidän asiakas- ja palveluvastaaviensa nimet ja yhteystiedot huhtikuun alussa. Uudet asiakas- ja palveluvastaavat aloittavat tehtävissään vaiheittain kevään aikana.

Muutoksen tarkoituksena on tehostaa Valtorin asiakaspalvelua ja auttaa kanavoimaan asiat suoraan oikealle vastuutaholle Valtorissa.

Kohti tehokkaampaa ja yhtenäisempää tuotantotapaa

Valtorin palvelutuotannossa palvelujen tuottamisen ja kehittämisen parissa työskentelevä henkilöstö sijoitettiin 1.4.2015 alkaen Valtorin tulosalueiden mukaisesti käyttäjätukipalveluiden, päätelaite- ja viestintäteknisten palveluiden, tietoliikenne- ja käyttöpalveluiden sekä projekti- ja asiantuntijapalveluiden uusiin ryhmiin.

Muutoksella halutaan varmistaa, että Valtori kykenee saavuttamaan entistä paremmin sille asetetut tavoitteet valtionhallinnon ICT-palvelujen yhtenäistämisessä ja tuottamaan palvelut asiakkaille mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Muutos mahdollistaa yhtenäiset toimintamallit ja parhaiden käytäntöjen käyttöönoton koko valtionhallinnossa.

Organisaatiomuutos ei tuo välittömiä muutoksia Valtorin asiakkaiden palvelutuotantoon. Asiakkaiden palveluista vastanneet henkilöt jatkavat uudistuksen jälkeenkin samoissa työtehtävissä ja mahdolliset vastuunsiirrot toteutetaan hallitusti pidemmällä aikavälillä.

Näkyvin muutos on se, että asiakkaan yhteyshenkilönä käytössä olevien palvelujen osalta on jatkossa oma palveluvastaava aikaisemman palvelutuotannon esimiehen sijaan.

Lisätietoja

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen, p. 040 750 0603
Tuotantojohtaja Seppo Mellas, p. 0400 504 205

etunimi.sukunimi[at]valtori.fi