Hyppää sisältöön

Valtori ylsi lähes 83 miljoonan euron liikevaihtoon vuonna 2014

Valtori
9.3.2015 16.41
Uutinen

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin siirrettiin sen ensimmäisen toimintavuoden 2014 aikana 30 viraston ja laitoksen toimialariippumattomat ICT-palvelut.

Vuoden 2014 aikana Valtoriin siirtyi yhteensä 472 henkilöä sekä 131 miljoonan euron arvosta palvelusopimuksia. Määrä vastaa noin puolta Valtoriin siirrettävistä valtionhallinnon virastojen ja laitosten toimialariippumattomista ICT-palveluista.

Vuoden 2014 aikana Valtorin liiketoimintasuunnitelma saatettiin strategian ja sen toimeenpanosuunnitelman muotoon. Valtorin hallitus ja asiakasneuvottelukunta käynnistivät toimintansa. Valtorin pysyvä johto aloitti tehtävissään vuoden 2015 alussa. Vuoden 2014 aikana käynnistettiin Valtorin palveluiden tuotteistaminen, palveluhallintajärjestelmän rakentaminen ja toiminnanohjausjärjestelmän hankinta sekä solmittiin Valtorin konesali- ja kapasiteettipalvelujen sopimus Tiedon kanssa.

Ensimmäisenä toimintavuotena Valtorin toiminnan tuotot olivat 82,6 miljoonaa euroa. Talousarvion vertailukelpoiset toimintamenot olivat 83,9 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukaisiin menoihin sisältyy lisäksi poistoja (1,1 milj. euroa) Valtoriin siirtyneestä käyttöomaisuudesta ja lomapalkkavelkojen siirto tehtäviin siirtäneiden virastojen ja laitosten taseesta (4,8 milj. euroa).

Valtorin toiminnan käynnistämiseen oli vuoden 2014 talousarviossa varattu 4 miljoonaa euroa. Toiminnan käynnistämiseen varattu summa alittui 2,3 miljoonalla eurolla, joka siirtyy Valtorin käytettäväksi vuonna 2016.

Vuonna 2015 toiminnan tuottojen arvioidaan nousevan 145 miljoonaan euroon ja Valtorin tavoitteena on saavuttaa 7 miljoonan euron säästöt toimintakuluissa. Säästöt tullaan saavuttamaan palveluiden ostoista ja hankinnoista sekä tehokkaammasta palvelutuotannosta. 

>> Tutustu Valtorin vuoden 2014 tilinpäätökseen (1171 Kt)

Lisätietoja

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Hallituksen puheenjohtaja Timo Valli, p. 040 502 0393, timo.valli[at]vm.fi
Toimitusjohtaja Kari Pessi, p. 040 770 9689, kari.pessi[at]valtori.fi
Talous- ja hallintojohtaja Tiina Pulli, p. 050 506 5792, tiina.pulli[at]valtori.fi