Hyppää sisältöön

Valtori tuotteistaa palvelunsa neljäksi palvelukokonaisuudeksi

Valtori
16.2.2015 9.00
Uutinen

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuotteistaa vuoden 2015 aikana palvelunsa neljäksi, asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi.

Mukaan vaikuttamaan palvelujen tuotteistukseen?

Valtori haluaa huomioida asiakkaittensa toiveet ja tarpeet mahdollisimman hyvin tuotteistustyössään.
 
Valtorin asiakkaat pääsevät vaikuttamaan Valtorin palvelujen sisältöön ja tilauskäytöntöihin maaliskuussa järjestettävässä työpajassa.

Valtorin asiakasneuvottelukunta nimeää helmikuussa jokaiselta hallinnonalalta edustajia mukaan tuotteistustyöhön.

Kokonaisuudet ovat:
  • käyttäjän palvelut
  • viraston palvelut
  • asiantuntijapalvelut
  • sähköisen asioinnin tukipalvelut

Vuoden 2015 aikana valmistuvat kuvaukset palvelukokonaisuuksien ja niihin sisältyvien palvelujen sisällöistä, palvelujen tilausprosessien kuvaukset ja palvelujen hinnoittelumallit.

”Elokuun lopussa Valtorilla on määrä olla suunniteltuna kaikille palvelukokonaisuuksille tuotteistusmalli, jonka mukaan tuotteistettuja palveluita lähdetään viemään vaiheittain käytäntöön. Tavoite on, että vuoden 2015 lopussa Valtorin palvelujen sisällöt sekä tuotanto- ja tilausmallit on määritelty ja pilottiasiakkaille toimitetaan ensimmäisiä palvelukokonaisuuksien mukaisia palveluja”, kertovat Valtorin kehitysjohtaja Sari-Anne Hannula ja tuotantojohtaja Seppo Mellas.

Ensimmäisiä uusien palvelukokonaisuuksien mukaisia osapalveluja ovat virkamiehen/loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut, käyttö- ja kapasiteettipalvelut sekä identiteettien ja käyttövaltuuksien hallinnan (IdM) ratkaisu. Nämä tulevat vuoden 2015 lopulla käyttöön nimetyissä pilottivirastoissa.

”Taustalla olevat tuotantotavat voivat tuossa vaiheessa vielä vaihdella tavoitetilaa enemmän, sillä tuotannon teknologiavalikoiman ja tuotantotavan koko kirjon muokkaaminen tavoitteen mukaiseksi syntyy pidemmän aikavälin kehittämisen tuloksena”, jatkaa kehitysjohtaja Hannula.

Peruspalvelut yhdessä paketissa virastoille ja sen työntekijöille

Valtionhallinnon organisaatiot saavat tuotteistuksen valmistuttua kaiken tarvitsemansa perustietotekniikan yhtenä kokonaisuutena käyttäjän ja viraston palveluista. Tuotteistettujen palveluiden käyttöönotto tapahtuu pidemmän aikavälin kuluessa.

Käyttäjän peruspalveluiksi tuotteistettaviin kokonaispalveluihin sisältyvät esim. käyttäjätuki, sähköposti, pikaviesti- ja verkkokokouspalvelu, käyttöoikeuksien hallinta, päätelaitteet (esim. kannettava tietokone) ja niihin liittyvät vakio-ohjelmistot ja etäyhteydet sekä työntekijän käyttämä mobiililaite ja siinä tarvittavat puhepalvelut ja sovellukset. Nämä palvelut tulevat käyttöön jokaiselle valtionhallinnon työntekijälle.

Viraston palveluiksi tuotteistetaan viraston tarvitsema perustietotekniikka ja tietojärjestelmien tarvitsema ICT-infra.

Näiden palvelujen lisäksi valtionhallinnon organisaatiot saavat Valtorista joukon valinnaisia lisäpalveluja, kuten massatulostusta, intranet-, extranet- ja sosiaalisen median alustapalveluja, puhelinvaihde- ja call center -palveluja sekä lisenssienhallintapalveluja.

Yksi keskeinen viraston palvelu tulee olemaan kapasiteettipalvelut. Kokonaisuus sisältää käyttöpalvelut ja tietojärjestelmien alustat. Kapasiteettipalvelujen ydinpalveluihin kuuluvat palvelimet, tietokannat, palvelinohjelmistot, integraatiot ja virtuaaliset työasemat. Kokonaispalvelu sisältää mm. varusohjelmistojen lisenssit, konesalin ja sen valvonnan ja hallinnan, tietoliikenteen, palomuurit ja hyökkäykseneston sekä sisäisen nimipalvelun ja käyttäjätunnusten ja käyttöoikeuksien hallinnan. Palvelun kautta asiakas saa käyttöönsä tietojärjestelmiensä tarvitsemat kapasiteetit tietojärjestelmän koko elinkaaren tarpeisiin.

Asiantuntijoita ja sähköisen asioinnin tukipalvelua

Peruspalvelujen lisäksi Valtori tuottaa asiakkaittensa käyttöön asiantuntijapalveluja ja sähköisen asioinnin tukipalveluja.

Asiantuntijapalveluja ovat tietotekniikan suunnittelu- ja kehittämispalvelut, analyytikko- ja tutkimuspalvelut, ICT-koulutuspalvelut ja projektipäällikköpalvelut ICT-projekteihin.

Keskeisimmät sähköisen asioinnin tukipalvelut ovat Kansalaisen asiointitili, verkkotunnistamisen ja maksamisen palvelu Vetuma sekä Lomake.fi-alusta verkkolomakkeiden tuotantoon.

Lisätietoja tuotteistustyöstä

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Kehitysjohtaja Sari-Anne Hannula, p. 040 529 7530
Tuotantojohtaja Seppo Mellas, p. 0400 504205

etunimi.sukunimi{at]valtori.fi

Valtorin tuotteistetut palvelukokonaisuudet