Hyppää sisältöön

Valtori hakee uudenlaista innovaatioyhteistyötä ict-toimittajien kanssa

Valtori
Julkaisuajankohta 17.6.2015 13.36
Uutinen

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori järjesti ict-palvelutoimittajille suunnatun tietoiskun Helsingissä 11.6.2015. Tilaisuuteen osallistui noin sata Valtorin palvelutoimittajaa.

Tilaisuudessa hankintajohtaja Mikko Vuorikoski avasi, miten Valtorilta odotetut ict-kustannusten säästöt on määrä toteuttaa.  

”Tehostuminen realisoidaan palveluiden tuotteistamisella, yhtenäisillä ja tehokkailla prosesseilla, kilpailuttamalla hankintoja laajempina kokonaisuuksina laajemmalle käyttäjäkunnalle, lisenssien keskitetyllä hankinnalla ja hallinnoinnilla, työasemien vakioinnilla ja tehokkaalla palvelutuotannolla, konesalien ja palvelinhallinnan yhtenäistämisellä ja tietoliikenteen keskitetyllä hallinnoinnilla. Esimerkiksi konesali- ja kapasiteettipalveluissa on saavutettavissa tuntuvia säästöjä, kun konesaleja keskitetään ja niitä hallinnoidaan yhtenä kokonaisuutena. Valtio tuottaa itse korkeita varautumisen vaatimustasoja ja korkeita tietoturvallisuuden suojaustasoja vaativat konesali- ja kapasiteettipalvelut. Matalampien varautumisen vaatimustasojen ja tietoturvallisuuden suojaustasojen konesali- ja kapasiteettipalveluita valtori  kilpailuttaa ja hankkii myös markkinoilla olevilta toimijoilta.”

Palvelutoimittajien kannalta valtionhallinnon ict-palvelujen yhtenäistäminen tarkoittaa sitä, että Valtorille palveluja tuottavia toimittajia ja palvelusopimuksia on tulevaisuudessa aikaisempaa vähemmän. Kilpailutettujen palvelutoimittajien kanssa luodaan aikataulutettu kumppanimalli, joka perustuu säännöllisille toimittajatapaamisille.

Kilpailutukset ja tilaukset sähköisesti

Valtori tulee jatkossa yhtenäistämään palvelujensa tilauskäytäntöjä ja sähköistämään tilaamisen ja ostolaskujen käsittelyn prosesseja. Tässä hyödynnetään valtionhallinnon käyttämää Tilaustenhallintajärjestelmä Tilhaa. Ensin järjestelmän kautta tulevat tilattaviksi päätelaitteet. Tavoitteena on, että vuoden 2016 lopussa valtaosa Valtorin ja sen asiakkaan välisistä tilauksista kulkee sähköisenä.

Myös kilpailutusprosessi muuttuu tulevaisuudessa sähköiseksi, kun Valtori ryhtyy käyttämään sähköistä kilpailutusjärjestelmää vuoden 2015 lopulta alkaen.

Hankinnoissaan Valtori aikoo jatkossa hyödyntää yhä enemmän neuvottelumenettelyä. ”Menettely tarjoaa meille hyvän mahdollisuuden tarkentaa hankittavaa kokonaisuutta ja käydä palvelutoimittajien kanssa keskustelua hankinnan sisällöstä. Tämä auttaa myös Valtoria hankkimaan palvelukokonaisuuksia, jotka hyödyttävät parhaalla mahdollisella tavalla Valtorin asiakkaita”, korostaa Vuorikoski.

Yhteisiä innovaatioita asiakkaan hyväksi

Hankintajohtaja Mikko Vuorikoski peräänkuulutti palvelutoimittajilta innovatiivisuutta ja uusien mahdollisuuksien aktiivista tarjoamista.

”Valtori ottaa mielellään vastaan uusia ideoita ja on mukana kehittämässä uusia innovaatioita. Valtori kuuntelee tarkasti asiakkaidensa toiveita ja kehitysehdotuksia. Haluamme myös ideoida yhdessä palvelutoimittajien kanssa, kuinka asiakkailta ja loppukäyttäjiltä saatuja ideoita voitaisiin jalostaa uusiksi toteutettaviksi ratkaisuiksi. Ict-toimittajat voivat hyvin markkinoida uusia ideoita ja ratkaisuja Valtorin asiakkaille. Palvelun tilaaminen ja toimittaminen tapahtuvat kuitenkin aina Valtorin kautta”, linjaa Vuorikoski.

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun