Hyppää sisältöön

Uusi Syyttäjälaitos aloitti toimintansa lokakuussa – Valtori mukana isossa muutoksessa

Julkaisuajankohta 24.10.2019 14.40
Tiedote

Syyttäjälaitos siirtyi Valtti-työasemiin vaiheittain vuoden 2019 aikana.

Syyttäjälaitoksen uusi organisaatio astui voimaan uuden lain myötä 1.10.2019. Tämä tarkoittaa sitä, että valtakunnansyyttäjänvirasto ja 11 paikallista syyttäjänvirastoa yhdistyivät yhdeksi Syyttäjälaitos-nimiseksi virastoksi.

Uudistuksen tavoitteena on syyttäjäntoiminnan laadun kehittäminen ja kansalaisten oikeusturvan parantaminen. Uudistuksen ansiosta syyttäjien ratkaisutoiminta on saatu yhdenmukaistettua. Lisäksi uusi virasto mahdollistaa voimavarojen joustavan käytön – jos yksi syyttäjäalue ruuhkautuu, toinen alue voi ottaa osan tehtävistä hoitaakseen.

Syyttäjälaitos muodostuu keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä syyttäjäalueesta, jotka toimivat Etelä-Suomessa, Länsi-Suomessa, Itä-Suomessa, Pohjois-Suomessa ja Ahvenanmaalla.

Valtori tuottaa perustietotekniikan Syyttäjälaitokseen

Valtionsyyttäjä Thomas Berg ja suunnittelija Jukka-Pekka Sirviö valtakunnansyyttäjän toimiston ICT-tiimistä kertovat, miten Valtorin tuottama perustietotekniikka toimi organisaatiouudistuksen jälkeen uudessa virastossa.

”Syyttäjälaitos siirtyi Valtti-työasemiin vaiheittain vuoden 2019 aikana. Myös sähköposti siirrettiin Valtti-ympäristöön ennen organisaatiouudistusta. Tämän vuoksi itse uudistuksen aikana sähköposti, työasemat ja puhelimet olivat käytössä, joten tältä osin ei tarvinnut tehdä muutoksia. Näin meillä oli koko ajan käytössämme viestintäkanavia, joiden kautta pystyimme pitämään henkilöstömme ajan tasalla uudistuksen etenemisestä”, Berg ja Sirviö kertovat.

Uudistuksen yhteydessä oli ongelmia muun muassa Notes-käyttäjätunnuksien kanssa, mikä aiheutti viivästymisiä joidenkin tietojärjestelmien muutosten valmistumisessa. ”Toimivien viestintäjärjestelmien ansiosta meillä oli koko ajan yhteys Valtorin ja Oikeusrekisterikeskuksen asiantuntijoihin. Näin ollen ongelmien ratkaiseminen oli tehokasta. Lisäksi Valtorin käyttäjätuen tehostettu päivystys auttoi ongelmien selvittämisessä.”

Samalle ajankohdalle ajoittuneet muut muutokset ja virhetilanteet, jotka eivät liittyneet organisaatiouudistukseen ja joiden ajoitukseen ei voitu vaikuttaa, aiheuttivat omia haasteitaan muutostilanteessa.

Yhteistyö eri toimijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää. Valtorin roolina oli koordinoida sekä asiakkaan että muiden yhteistyökumppaneiden välistä toimintaa tavoiteaikataulussa siten, että kaikki osa-alueet tulivat huomioitua. 

Valtorin projektikoordinaattori Terhi Rautiainen kertoo, miten vaativasta kokonaisuudesta selvittiin. ”Yhteistyö ja taustatyö ovat ensiarvoisen tärkeitä kaikkien osapuolten kesken. Varmistimme mm. sen, että Syyttäjälaitoksen henkilöstöllä oli kaikki työvälineet sekä tarvittaessa Valtorin käyttäjätuen tuki käytettävissään uudistuksen aikana. Lisäksi huolehdimme siitä, että Syyttäjälaitoksen toiminta palautuu mahdollisimman pian normaaliin arkeen.”

”Haluan kiittää hyvästä yhteishengestä, venymisestä ja ammattimaisesta toiminnasta kaikkia niitä, jotka osallistuivat tähän projektiin. Kaikki kokivat tämän ison muutoksen mahdollistamisen tärkeäksi ja sitoutuivat siihen täysillä”, Rautiainen iloitsee.

Faktatietoa

Vuonna 2018 syyttäjien käsiteltäväksi saapui yli 91 000 asiaa, mikä on vajaat 10 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Saapuneista asioista noin 20 000 oli esitutkinnan lopettamista tai toimittamatta jättämistä koskevia esitutkinnan rajoittamisasioita. Noin 70 000:sta saapuneesta syyteharkinta-asiasta vajaat 10 000 ratkaistiin syyttämättäjättämispäätöksinä ja noin 58 000:ssa nostettiin syyte. (Lähde: Syyttäjälaitoksen tilinpäätös 2018)

Lisätietoa

Laki Syyttäjälaitoksesta (32/2019) 

Valtioneuvoston asetus Syyttäjälaitoksesta (798/2019)

Syyttäjälaitos

Åklagarmyndigheten

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun