Hyppää sisältöön

Uusi palvelu elokuussa 2017: Ryhmätyöskentelyyn tehoa Tiimeri-palvelulla

Valtori
19.4.2017 14.52
Uutinen

Valtorin yhteistyöpalvelu Tiimeri on sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen palveluympäristö, joka mahdollistaa joustavan ja turvallisen yhteistyön niin organisaation sisällä kuin yli organisaatiorajojen.

Valtionhallinnon organisaatioilla on tällä hetkellä käytössään useita erilaisia ryhmätyöskentelyyn tarkoitettuja palveluja, joista mikään ei enää vastaa täysin virastojen nykyisiä tarpeita. Uuden yhteistyöpalvelun myötä saadaan käyttöön nykyisiä ratkaisuja ketterämpi, skaalautuvampi ja monipuolisempi palvelu.

Tiimeri korvaakin tällä hetkellä käytössä olevat Sharepoint-pohjaiset työtilaratkaisut, kuten Viestintäratkaisu Vyvin Ryhmä -palvelun. Työtilojen siirto uuteen palveluun aloitetaan elokuussa 2017. Valtori on yhteydessä asiakkaisiinsa työtilojen siirroista. Valtorin TUVE-palveluiden ryhmätyöskentelytilat säilyvät muutoksessa ennallaan.

Valtorin yhteistyöpalvelu Tiimeri tuo mm. seuraavia parannuksia:

  • Työtilojen ja sivustokokonaisuuksien luonti muuttuu ketterämmäksi.
  • Työtilojen hakutoiminnallisuudet parantuvat.
  • Käyttäjähallinta tulee selkeämmäksi ja yksikertaisemmaksi.
  • Palvelusta on mahdollisuus jakaa asiakirjoja myös henkilöille, jotka eivät ole mukana yhteistyöpalvelussa.

Lisäksi valtionhallinnon organisaatiot voivat ottaa käyttöönsä ST IV -luokitellulle materiaalille soveltuvan One Drive for Business -tallennustilan. Myös projektien hallintaan tulee käyttöön wiki-sivustot (Atlassian Confluence) ja tehtävienhallintaohjelmisto JIRA (Atlassian JIRA).

Palvelu pohjautuu CSC:n kehittämään, Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM:n) hallinnonalalla käytössä olevaan eDuuni-konseptiin.

Palvelun rakentaminen alkaa keväällä 2017

Työtilojen siirto uuteen palveluun aloitetaan Viestintäratkaisu Vyvin Ryhmä -palvelun työtilojen siirroilla.  Kevään 2017 aikana Valtori on yhteydessä kaikkiin Viestintäratkaisu Vyvin Ryhmä -palvelua käyttäviin asiakasvirastoihin ja sopii mm. työtilojen asiakaskohtaisista siirtoaikatauluista. Samalla käydään läpi palvelun siirtosuunnitelma ja hinnoittelu.

Palvelun voivat ottaa käyttöön myös ne asiakasorganisaatiot, jotka eivät tällä hetkellä käytä Viestintäratkaisu Vyvin Ryhmä -palvelua. Palvelun hinnoittelu määrittyy asiakkaan valitsemien palvelukomponenttien mukaan. Jos Valtorin asiakkaana olette kiinnostuneet uuden yhteistyöpalvelun käyttöönotosta, ottakaa yhteyttä omaan asiakaspalvelupäällikköönne.