Hyppää sisältöön

Ulkopuolinen arviointi: Valtorin toimintaprosesseissa merkittävää parannusta kahdessa vuodessa

Julkaisuajankohta 25.6.2020 10.08
KPMG selvitti vuosina 2018 ja 2020 muutoksenhallinnan ja kapasiteetinhallinnan prosessien tilannetta Valtorissa. Muutoksenhallinnan kypsyystaso kasvoi vuodesta 2018 vuoteen 2020 1,5:stä 4,6:een. Kapasiteetinhallinnan vastaavat luvut olivat 0 ja 2,4.

KPMG:n tekemä muutoksen- ja kapasiteetinhallinnan arviointi osoittaa, että Valtorin prosesseissa on tapahtunut merkittävää parantumista kahden vuoden aikana. Taustalla on systemaattinen kehitystyö.

Konsultointiyritys KPMG selvitti vuonna 2018 Valtorin toimeksiannosta organisaation palvelutuotannon prosessien tilannetta. Muutoksenhallinnan kypsyystaso oli tuolloin 1,5 asteikolla 1–5. Kapasiteetinhallinnassa kypsyystaso oli ensimmäisessä mittauksessa 0, mikä tarkoittaa prosessin puuttumista kokonaan.

”Selvitys osoitti tuolloin, että prosessien kypsymättömyys oli vaikuttavana tekijänä useassa häiriössä. Asetimme Valtorin tuotanto-organisaation tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi muutoksenhallinnan ja kapasiteetinhallinnan”, toteaa Valtorin tuotantojohtaja Tero Latvakangas.

Arviointi teetettiin uudelleen tänä vuonna näistä prosesseista, joiden kehittämiseksi on tehty eniten työtä. KPMG:n arvion mukaan vuonna 2018 annetut suositukset olivat arvioitavien prosessien osalta toteutuneet pääosin joko kokonaan tai vähintään osittain. Mittauksen perusteella muutoksenhallinnan kypsyystaso oli noussut peräti 4,6:een ja kapasiteetinhallinnan osalta 2,4:ään.

Muutoksenhallinta selvästi keskitason yläpuolella

KPMG totesi loppuraportissaan muutoksenhallinnan olevan toteutettu ja jalkautettu esimerkillisesti. Verrattaessa muihin vastaaviin palveluntuottajaorganisaatioihin, auditoija totesi Valtorin muutoksenhallinnan olevan nyt selvästi keskitason yläpuolella.

Muutoksenhallintaan liittyvien häiriöiden määrä oli edelliseen tarkasteluun verrattuna vähentynyt olennaisesti. Viimeisen 12 kuukauden aikana ole tapahtunut yhtään laajavaikutteista häiriötä, jossa juurisyynä olisi ollut kapasiteetin loppuminen.

”Valtorilla on nyt erinomainen muutoksenhallinnan prosessi. Myös kapasiteetinhallinnan prosessi on kehittynyt merkittävästi. Tämä vahvisti meillä olevan kyvyn rakentaa, ei ainoastaan hyviä vaan keskimääräistä huomattavasti laadukkaampia toimintatapoja. Toimivat prosessit ovat palvelutuotannon selkäranka, joten jatkamme avainprosessiemme määrätietoista kehittämistyötä”, Tero Latvakangas summaa.

Taustatietoa

Auditoinnissa prosessien kypsyyttä mitattiin CMMI (Capability Maturity Model Integration) -viitekehyksen avulla, jossa tarkastettava järjestelmä jaetaan viiteen eri kypsyystasoon.

Muutoksenhallinta Valtorissa:

  • Arvioitu kypsyys v. 2020: 4,6

  • Arvioitu kypsyys v. 2018: 1,5

Kapasiteetinhallinta Valtorissa:

  • Arvioitu kypsyys v. 2020: 2,4

  • Arvioitu kypsyys v. 2018: 0

Arviointiasteikko:

  • 0 = lähtötasoa/prosessia ei ole

  • 1 = lähtötaso

  • 2 = hallittu

  • 3 = määritelty

  • 4 = kvantitatiivinen

  • 5 = optimoitu

KPMG selvitti vuosina 2018 ja 2020 muutoksenhallinnan ja kapasiteetinhallinnan prosessien tilannetta Valtorissa. Muutoksenhallinnan kypsyystaso kasvoi vuodesta 2018 vuoteen 2020 1,5:stä 4,6:een. Kapasiteetinhallinnan vastaavat luvut olivat 0 ja 2,4.

Lisätietoja

26.6.2020 saakka
tuotantojohtaja Tero Latvakangas
tero.latvakangas(a)valtori.fi

29.6.2020 alkaen
yksikönpäällikkö Kimmo Metso
kimmo.metso(a)valtori.fi

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun