Hyppää sisältöön

Tuotteistetuilla palveluilla aikaansaadaan toimiva kokonaisuus

Valtori
31.3.2017 12.00
Uutinen

Asiakkaat voivat keskittyä ydintoimintoihinsa, kun Valtori yhtenäistää toimintaa tuotteistetuilla palveluillaan. Yhtenäiset palvelut yhtenäisin prosessein hoidettuina hyödyttävät sekä asiakkaita että Valtoria. Samalla ne tuovat kustannussäästöjä koko valtionhallinnolle. Tuotteistettujen palvelujen käyttöönotot pyritään optimoimaan niin, että palvelu on asiakkaalle sujuvaa ja helppoa.

Tuotteistetut palvelut sujuvoittavat arjen työtä 

Vuosien 2017-2018 keskeisin tavoite Valtorissa on tuotteistettujen palvelujen käyttöönotot. Käyttöönottokokonaisuus suunnitellaan jokaisen asiakkaan kanssa erikseen. Käyttöönotto alkaa tilannekuvan laatimisella ja esivalmistelulla, joiden jälkeen alkaa varsinainen käyttöönottoprojekti käytännön toimenpiteineen. Lopputuloksena on, että asiakkaalla on jatkuva palvelu käytössään arkeaan sujuvoittamassa.

Valtorin tuotteistettujen palvelujen käyttöönottojen myötä:

 • Asiakkaiden ICT-palvelut toimivat laadukkaasti ja niitä kehitetään aktiivisesti.
 • Asiakkaiden ICT-palvelukokonaisuus toimii jouhevasti yhteen.
 • Asiakkaat saavat käyttöönsä aiempaa kustannustehokkaampia ICT-palveluja ja toimintatapoja. 
 • Asiakkaat voivat keskittyä organisaationsa ydintoimintoihin ja omien palvelujensa tuottamiseen.

Yksittäisten palvelujen käyttöönottojen sijaan tavoitellaan palvelukokonaisuuden käyttöönottoa.

Optimaalisin käyttöönottojärjestys

Uusien tuotteistettujen palvelujen käyttöönottoja pyritään sovittamaan yhteen ja optimoimaan siten, että asiakkaan näkökulmasta palvelu on sujuvaa ja helppoa", kertoo Jari Virtanen, Ratkaisutuki ja palvelukehitys -yksikön päällikkö.

Päätelaitepalvelu Valttion volyymeiltään Valtorin suurin palvelu. Valtin käyttöönotot on tarkoitus toteuttaa kaikkien valtion virastojen osalta vuoden 2018 loppuun mennessä. Valtilla on paljon riippuvuuksia Valtorin muihin tuotteistettuihin palveluihin ja asiakaskohtaisten käyttöönottojen suunnittelu hoidetaankin mahdollisuuksien mukaan samassa yhteydessä, jolla varmistetaan palveluiden optimaalinen käyttöönottojärjestys.

Optimaalisin palvelukohtainen käyttöönottojärjestys tyypillisesti on:

 1.  Valtorin palveluportaali (Valtorin palveluille)
 2.   Active Directory (AD) -yhtenäistäminen
 3.   Toimipisteen tietoliikennepalvelu Reitti (WAN, LAN, WLAN)
 4.   Valtion yhteinen tietoliikenneratkaisu VY -verkko (täysjäsenyys)
 5.   Turvatulostus
 6.   Valtion yhteinen viestintäratkaisu Vyvi (valitut palvelut)
 7.   Päätelaitepalvelu Valtti (sisältää Kertakirjautumisratkaisu Virtun ja Etäkäyttöpalvelu Kaukon)
 8.  Identiteetinhallintapalvelu Avain
 9.  Konesalisiirrot

Kunkin asiakkaan kanssa käydään läpi kokonaistilanne: mitä palveluita ja millä aikataululla ne otetaan käyttöön. Jokaisen asiakkaan tilanne on hieman erilainen, eli on tärkeää suunnitella tuotteistettujen palvelujen käyttöönotot yhdessä asiakkaan kanssa.

Lisätietoa Valtorin palveluista ja niiden käyttöönotosta antavat mielellään Valtorin asiakaspalvelupäälliköt.