Hyppää sisältöön

Toimitusjohtaja Marja Rantala: Uudistumiskyky on edellytys tehokkaalle julkiselle hallinnolle

Julkaisuajankohta 22.3.2023 15.52
Tiedote
Marja Rantala.

Jos valtiokonsernin tietohallintoa rakennettaisiin nyt, mikä olisi tavoite ja työnjako? Entä millaista yhteentoimivuuden, turvallisuuden, jatkuvuuden ja varautumisen tasoa sekä kustannustehokkuutta hakisimme?

Valtorin toimitusjohtaja Marja Rantala antoi paljon ajateltavaa julkiselle hallinnolle Valtorin asiakaspäivässä 21.3.2023.

Valtori perustettiin yhdeksän vuotta sitten ja sen tavoitteeksi asetettiin valtion tieto- ja viestintäteknisten toimintojen tehostaminen, palvelujen laadun ja yhteentoimivuuden parantaminen sekä palvelutuotannon kustannustehokkuuden ja ohjauksen kehittäminen. Monissa tavoitteissa on onnistuttu erinomaisesti, mutta matkan varrelle on myös mahtunut haasteita. Esimerkiksi jako Valtorin kontolle osoitettuihin toimialariippumattomiin ja virastojen omiin alakohtaisiin palveluihin on osoittautunut osin epäselväksi.

Työ tavoitteiden saavuttamiseksi ja vastuiden ja yhteistyön selkeyttämiseksi jatkuu. Strategiamme mukaisesti kehitämme toiminnan niitä puolia, joiden avulla Valtori pystyy vastaamaan parhaiten asiakkaiden tarpeisiin. 

Rantalan mukaan julkisen hallinnon uudistuminen on välttämätöntä, ja sen menestystekijöitä ovat digitalisaatio, automaatio ja yhteentoimivuus. Valtori on yhdessä asiakkaiden kanssa saavuttanut hyviä tuloksia uudistetun yhteistyöryhmätyöskentelyn avulla. Yhteistyöryhmissä asiakkaat ja Valtori suunnittelevat palveluita ja ohjaavat toimintaa yhdessä.

”Kumppanit, verkostot ja ekosysteemit ovat oleellisia, mutta myös näitä pitää johtaa ja koordinoida”, Rantala sanoo.  

Yhteistyö eri hallinnonalojen välillä on ratkaisevaa

Marja Rantala ja hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Susanna Huovinen valtiovarainministeriöstä pohtivat tilaisuudessa muun muassa poikkihallinnollista johtamista ja valtionhallinnon ICT-palveluja ohjaavia linjauksia.

Kehitystyön tehokkaampaan ohjaukseen tarvitaan yhteisiä sitovia linjauksia, strategioita ja rahoitusmalleja. Linjausten valmistelussa tulisi hyödyntää yhteisesti rakennettavia osaajaverkostoja. Poikkihallinnollinen yhteistyö on ratkaisevaa ja se tukee myös Suomen edelläkävijyyttä digitalisaatiossa. 

Selkeyttä palveluvalikoimaan ja vahvistusta yhteiseen turvallisuuteen

Asiakaspäivän muita aiheita olivat asiakaslähtöisen palveluvalikoiman kehittäminen. Uudella valikoimajaottelulla pyrimme selkeyttämään ja helpottamaan asiakkaiden valintoja.

Asiakaslähtöisellä palveluvalikoimalla vastataan erilaisten ihmisten ja heidän työtehtäviensä vaatimiin ICT-tarpeisiin. Palvelulähtöinen palveluvalikoima soveltuu organisaation ICT-kokonaisuuteen liittyvien tarpeiden täyttämiseen yhteisillä palveluilla. Teknologialähtöistä palveluluetteloa tarvitaan, kun painopiste on teknisen ratkaisun suunnittelussa.
Asiakaslähtöisellä palveluvalikoimalla vastataan erilaisten ihmisten ja heidän työtehtäviensä vaatimiin ICT-tarpeisiin. (Kuvalähde: Valtori)

Lisäksi kävimme läpi valtionhallinnon pilvisiirtymän tilannetta ja mahdollisuuksia sekä valtion yhteisen toimintaympäristön turvallisuuden edistämistä ja Valtorin tietoturvapalvelujen valikoimaa. Turvallisuus tehdään yhdessä, oli turvallisuusjohtaja Hannu Naumasen vahva viesti.

Valtori mahdollistaa asiakkaiden pilvisiirtymän muun muassa seuraavin tavoin: 1. Pilvityöympäristö tarjoaa arjen helppokäyttöiset välineet kohti aitoa digityöympäristöä. 2. Valtori tarjoaa pilviperustat käytetyimmille pilviteknologioille, jotka luovat valmiin pohjan liiketoimintasovelluksille. 3. Turvasatama on varautumisen lisäkyvykkyys pilvestä maahan ja maasta pilveen. 4. Valtori tarjoaa asiantuntijoita asiakkaan pilvimatkan kaikkiin vaiheisiin ja täydennämme valikoimaa asiakkaiden kanssa sparraillen.
Valtori tarjoaa monipuoliset pilvisiirtymän mahdollistavat palvelut. (kuvalähde: Valtori)

 

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun