Hyppää sisältöön

Reitti-palvelun käyttöönotot etenevät

Valtori
7.7.2017 11.00
Uutinen

Toimipisteen tietoliikennepalvelu Reitti koostuu lähiverkko- ja liityntäverkko-osuudesta, jotka voidaan toteuttaa samanaikaisesti tai erikseen.

Reitti-lähiverkkopalvelun käyttöönotot käynnistyivät vuoden 2016 lopulla ja tällä hetkellä palvelu on käytössä yli 70:ssä Valtorin asiakkaan toimipisteessä. Lähiverkkopalvelun käyttöönotot toteutetaan asiakaskohtaisena käyttöönottoprojektina – tällä varmistetaan lähiverkkoratkaisun soveltuvuus erilaisiin asiakasympäristöihin ja erilaisiin toimipisteisiin.

Reitti-liityntäverkon käyttöönottoprojektin tavoitteena on saada siirrettyä valtaosa valtionhallinnon liityntäverkkoyhteyksistä yhteisen palvelun piiriin vuoden 2017 aikana. Käyttöönottoja Valtori tekee yhdessä asiakkaiden sekä kilpailutuksen voittaneen Telian ja muiden operaattoreiden kanssa.

Kustannustehokkuutta keskittämällä

Reitti-liityntäverkko yhtenäistää valtionhallinnon liityntäverkkoyhteydet. Kilpailuttamalla koko valtionhallinnon liityntäverkkoyhteydet Valtori kykeni saavuttamaan merkittäviä kustannussäästöjä liityntäverkkoyhteyksissä verrattuna tilanteeseen, jossa eri virastot hankkivat yhteydet jokainen itselleen.

Liityntäverkkoyhteyksien osalta asiakkaalle realisoituvat kustannussäästöt riippuvat asiakkaan toimipisteiden ja toimipisteiden käyttäjien määristä, tyypillisesti säästöt ovat vähintään 20–30 %:n luokkaa.

Reitti-liityntäverkkopalvelu on asiakkaalle selkeästi hinnoiteltu, ja se perustuu asiakkaan toimipisteen käyttäjämääriin. Tällä hinnalla asiakas saa kapasiteetiltaan riittävän yhteyden, jota hallitaan ja valvotaan keskitetysti.