Hyppää sisältöön

Mistä valtionhallinnon IT-kulut koostuvat?

Julkaisuajankohta 17.2.2022 10.17
Tiedote

Julkisuudessa on viime aikoina keskusteltu IT-kulujen kasvamisesta valtionhallinnon organisaatioissa. Mistä Valtorin tuottamien IT-palveluiden kulut koostuvat? Miksi kulut vaihtelevat asiakkaittain ja kausittain? Entä miten kehitystarpeita ja kuluja ennakoidaan?

Turvallinen ja toimiva tietotekniikka on nykyaikaisen yhteiskunnan elinehto

Meidän tehtävämme Valtorissa on huolehtia, että jokaisen valtionhallinnon työntekijän arki IT-palveluiden ja -työvälineiden kanssa on sujuvaa ja turvallista. Tavoitteemme on turvata Suomen valtionhallinnon toiminta. Kehitämme, ylläpidämme ja suojelemme maan laajinta IT-ympäristöä.

Valtionhallinnon yhteisiin IT-ympäristöihin liittyy erityisvaatimuksia mm. tietoturvan, varautumisen ja toiminnan jatkuvuuden osalta. Korkean varautumisen vaatimukset nostavat kustannuksia yleisiin markkinoilla oleviin ratkaisuihin nähden. Monimutkaisten ympäristöjen ylläpito edellyttää lisäksi erityistä osaamista. 

Yhtenäiset IT-palvelut ovat turvallisia, tuottavat volyymisäästöjä ja helpottavat yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

  • Yhdenmukaiset palvelut mahdollistavat korkean tietoturvan, tehokkaan ylläpidon ja palveluiden suunnitelmallisen kehittämisen.
  • Yhtenäinen tietoliikenne ja etäyhteyspalvelut mahdollistavat valtion henkilöstön sujuvan työskentelyn valtionhallinnon eri toimipisteissä ja etänä.
  • Ratkaisujen yhtenäistäminen helpottaa myös virastofuusioiden toteuttamista ja valtionhallinnon henkilöstön liikkumista virastosta toiseen.

Asiakkaiden tarpeet ja toimintaympäristöt vaikuttavat kustannuksiin  

Valtorin asiakasorganisaatioilla on keskenään hyvin erilaisia IT-palvelutarpeita ja -ympäristöjä toiminnan laajuudesta ja monimuotoisuudesta sekä käyttäjämääristä riippuen. Asiakaskohtaiset kehittämishankkeet ja esimerkiksi vanhojen ympäristöjen ja palvelujen uusimiset tuovat lisäkustannuksia. Perus-IT-palveluiden lisäksi organisaatioilla on omat substanssijärjestelmät, joiden hankinnasta, ylläpidosta ja kehittämisestä ne vastaavat itse. Siksi IT-kustannukset vaihtelevat organisaatioittain ja eri ajankohtina.

Resurssien keskittäminen valtionhallinnon yhteisten IT-ympäristöjen ja -palvelujen kehittämiseen asiakaskohtaisten tarpeiden sijaan palvelisi kaikkia Valtorin asiakkaita. Esimerkiksi yhteisen ympäristön kokonaisarkkitehtuuri on merkittävä yhteinen, jatkuva kehityskohde. Valtorin palvelukehityksessä on tärkeää aina huomioida valtionhallinnon kokonaiskustannustehokkuus.

Palvelutarpeiden ennakointia tehostetaan aiemmasta

Asiakastarpeiden entistä parempi ennakointi sekä asiakkaan että Valtorin taholta on tärkeää. Valtorissa meneillään olevan organisaatiouudistuksen tavoitteena on mm. varmistaa, että asiakkaiden tarpeet ohjaavat entistä vahvemmin Valtorin toimintaa. Lisäksi vahvistetaan asiakasyhteistyötä arjessa, palvelukehityksessä ja palveluiden tuottamisen suunnittelussa. 

Parhaillaan pilotoidaan asiakaskohtaisia kehityssuunnitelmia. Niiden avulla pystytään ennakoimaan palvelutarpeita ja kustannuksia entistä tarkemmin sekä sujuvoittamaan yhteistyötä asiakkaan ja Valtorin välillä. 

Integraatiot ja riippuvuudet edellyttävät myös panostusta asiakkaan omaan arkkitehtuurisuunnitteluun.

palvelujohtaja Jari Virtanen
[email protected]   

Faktoja Valtorista

  • Valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva virasto ja palvelukeskus. 
  • Perustietotekniikkapalvelutuotanto perustuu lakiin (1226/2013) ja asetukseen (132/2014) valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä sekä lakiin (10/2015) ja asetukseen (1109/2015) julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta.
  • Toiminta käynnistyi 1.3.2014. Kaikkiaan Valtoriin siirrettiin n. 80 valtionhallinnon yksikön toimialariippumattomat ICT-tehtävät. Lähtötilanteessa asiakkaiden perustietotekniikan ratkaisut olivat keskenään hyvin erilaisia.
  • Asiakkaiden palvelukokemus vuonna 2021 oli 9,4 asteikolla 1–10.
  • Toiminnan kokonaiskustannukset vuonna 2020 olivat n. 385 milj. euroa.
  • Valtorin toiminta rahoitetaan asiakkaiden palvelumaksuilla ja toiminnassa pyritään kustannusvastaavuuteen.
Kehittäminen Tiedote Tietoturva

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun