Hyppää sisältöön

Lomake.fi -palvelun käyttö päättymässä vuoden 2017 lopussa

Valtori
12.2.2016 14.45
Uutinen

Tämän hetkisen tiedon mukaan Valtiovarainministeriön keskitetty rahoitus Lomake.fi -palvelulle on päättymässä vuoden 2017 lopussa ja palvelun käyttö päättyy.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori ei ole vielä tehnyt päätöstä, tuleeko se tarjoamaan Lomake.fi-alustaa tai mahdollista lomakkeiden tallennuspaikkaa jatkossa asiakkailleen maksullisena palveluna. Valtori tiedottaa tästä erikseen myöhemmin.

Lomake.fi -palvelun tulee tulevaisuudessa osittain korvaamaan Suomi.fi-palvelutietovaranto, johon kuvataan kaikki julkiset palvelut niin kansalaisille, yrityksille kuin viranomaisille. Osana palvelun tietoja palvelutietovarantoon tallennetaan metatiedot palvelun käyttöön liittyvistä lomakkeista tai verkkoasiointimahdollisuuksista. Lomakkeet ja verkkoasiointi kytketään aina osaksi jotakin palvelua.

Palvelutietovarantoon tallennetut tiedot ovat keskeinen osa beta.suomi.fitä, joka korvaa nykyisen kansalaisille tarkoitetun Suomi.fi-palvelun ja yritysten palveluja kokoavan Yrityssuomi.fi-palvelun vuoden 2017 aikana.

Palvelutietovaranto otetaan käyttöön keväällä 2016 ja käyttöönottoprojektit organisaatioiden kanssa käynnistetään vaiheittain keväästä 2016 lähtien.

Valtiovarainministeriön valmistelema hallituksen esitys laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista on ollut lausuntokierroksella ja se on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn tänä keväänä. Laissa säädettäisiin mm. yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluita, esimerkiksi Suomi.fi-palvelutietovarantoa, koskevasta käyttövelvoitteesta. Tarkoitus on, että laki velvoittaisi kaikkia julkisen hallinnon toimijoita kuvaamaan palvelunsa palvelutietovarantoon.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori pyytää Lomake.fi -palvelun käyttäjiä varautumaan seuraaviin toimenpiteisiin vuoden 2017 loppuun mennessä:

 • Jos organisaationne Lomake.fi -palvelussa julkaisemat lomakkeet sijaitsevat jossain muualla kuin Lomake.fi -alustalla ja olette julkaisseet Lomake.fissä vain linkit lomakkeisiinne tai asiointipalveluunne,
  • Ylläpitäkää lomakkeiden metatietoja edelleen Lomake.fi –palvelussa uusien Suomi.fi-palvelunäkymien valmistumiseen saakka (kansalaisen ja viranomaisen näkymät: arvio kevät 2017, yrityksen näkymä: 2017 loppuun mennessä).
  • Samanaikaisesti tallentakaa palvelujenne tiedot Suomi.fi-palvelutietovarantoon. Väestörekisterikeskus (VRK) ohjeistaa palvelutietovarannon käyttöönotosta tarkemmin.
 • Jos olette tallentaneet Lomake.fi -alustalle tulostettavia lomake-tiedostoja,
  • tiedostoille tulee löytää uusi tallennuspaikka ja siirtää ne pois Lomake.fi alustalta vuoden 2017 loppuun mennessä.
  • Ylläpitäkää lomakkeiden metatietoja edelleen Lomake.fi –palvelussa uusien Suomi.fi-palvelunäkymien valmistumiseen saakka (kansalaisen ja viranomaisen näkymät: arvio kevät 2017, yrityksen näkymä: 2017 loppuun mennessä).
  • Samanaikaisesti tallentakaa palvelujenne tiedot Suomi.fi-palvelutietovarantoon. Väestörekisterikeskus (VRK) ohjeistaa Palvelutietovarannon käyttöönotosta tarkemmin.
 • Jos olette julkaisseet Lomake.fi -alustalla sähköisiä verkkolomakkeita
  • Sähköisten lomakkeiden julkaisemisessa tulee ottaa käyttöön korvaava ratkaisu vuoden 2017 loppuun mennessä.
  • Ylläpitäkää lomakkeiden/sähköisen verkkoasioinnin metatietoja edelleen Lomake.fi –palvelussa uusien Suomi.fi-palvelunäkymien valmistumiseen saakka (kansalaisen ja viranomaisen näkymät: arvio kevät 2017, yrityksen näkymä: 2017 loppuun mennessä).
  • Samanaikaisesti tallentakaa palvelujenne tiedot Suomi.fi-palvelutietovarantoon. Väestörekisterikeskus (VRK) ohjeistaa Palvelutietovarannon käyttöönotosta tarkemmin.

Lisätietoja

Lomake.fi –palvelusta:

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
lomakefi[at]valtori.fi

Palvelutietovarannosta:

Väestörekisterikeskus VRK
ptv-tuki[at]vrk.fi

http://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/

Väestörekisterikeskus toteuttaa Suomi.fi-palvelutietovarannon osana Kansallista palveluarkkitehtuuriohjelmaa (KaPA). Uudistuva Suomi.fi-palvelunäkymäkokonaisuus yhdistää julkishallinnon palvelut kansalaisille kokoavan Suomi.fin ja yritysten palvelut kokoavan Yrityssuomi.fin sivustot yhteiseksi palveluksi. Kansalaisen palvelunäkymän kehitysversio on julkaistu osoitteessa https://beta.suomi.fi ja vuoden 2016 aikana julkaistaan kehitysversiot yrityksen ja viranomaisen palvelunäkymistä. Uudistuva Suomi.fi-palvelunäkymä on yksi keskeisistä palvelutietovarannon hyödyntäjistä. Palvelutietovaranto tarjotaan avoimena datana standardoitujen rajapintojen kautta myös muuhun käyttöön.