Hyppää sisältöön

Joustava ja luotettava digitaalinen Suomi rakentuu yhteistyössä – tuoreita esimerkkejä

Valtori
Julkaisuajankohta 12.12.2016 22.00
Uutinen

Julkisten palveluiden digitalisointi etenee tällä hetkellä vauhdikkaasti pääministeri Kataisen hallituksen vuosina 2012-2015 viitoittamaan suuntaan. Valtiovarainministeriön Kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelma (ns. KaPA-ohjelma) linjaa, että toimintatapoja uudistamalla julkiset palvelut rakennetaan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Tavoitteena on, että julkinen hallinto mm. kysyy samaa tietoa kansalaisilta ja yrityksiltä vain kerran sekä varmistaa tietojen sujuvan siirtymisen viranomaisten välillä.

Kansallisella palveluarkkitehtuurilla (KaPA), jonka käyttöpalvelun Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa, on tässä merkittävä rooli. KaPA-ohjelmassa luodaan kansallinen palveluväylä (tiedon välityskerros) sekä kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemat yhteiset palvelunäkymät. Lisäksi luodaan uusi kansallinen sähköinen tunnistusratkaisu sekä kansalliset ratkaisut organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roolien ja valtuutusten hallintaan.

”Valtorilla on keskeinen rooli hallinnon digitalisaation edistäjänä ja sujuvien sähköisten palvelujen mahdollistajana. Suomi.fi-tunnistamisen ja väestötietojärjestelmän konesali- ja käyttöpalvelujen tuottajana huolehdimme, että palvelut ovat kansalaisten käytettävissä missä ja milloin tahansa”, sanoo Valtorin toimitusjohtaja Pasi Lehmus.

Sähköisen tunnistusratkaisun, Suomi.fi-tunnistamisen, osalta on tänä syksynä otettu tärkeitä edistysaskeleita. Lokakuussa Suomi.fi-tunnistaminen otettiin käyttöön TE-palveluiden sähköisessä asioinnissa. TE-palveluissa on noin 0,5 miljoonaa tunnistustapahtumaa kuukaudessa. Marraskuun viimeisenä viikonloppuna Kela siirtyi käyttämään Suomi.fi-tunnistamista kela.fi-tapahtumien osalta. Kela tulee ottamaan tunnistuksen loppuvuodesta käyttöön myös OmaKanta-palvelussa, jolloin kuukausittainen tunnistustapahtumien määrä Kelan osalta on yhteensä 2,1-2,2 miljoonaa.

”Kela näkee tärkeäksi osallistua yhteisiin ponnistuksiin sähköisen asioinnin edistämisessä. Yhtenäinen asiakaskokemus on tärkeää asiakkaiden luottamuksen ja tyytyväisyyden turvaamiseksi”, sanoo Kelan tietohallintopäällikkö Ari Vähä-Erkkilä.

Yhteistyöllä parempaa palvelua kansalaiselle

Marraskuun lopussa toteutettiin myös Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän (VTJ) tuotannon siirto Valtorin tarjoamaan uuteen konesaliympäristöön. Väestötietojärjestelmä on maamme keskeisimpiä perustietovarantoja. Uudella tuotantoympäristöllä varmistetaan järjestelmän luotettavuus, tietoturvallisuus sekä voidaan parantaa sen käytettävyyttä ja hyödyntämistä. Siirto tehtiin VRK:n, Valtorin ja Tiedon yhteisenä hankkeena.

"Nykyaikaiset sähköiset palvelut tuotetaan erilaisia alustoja hyödyntämällä. Valtiolla merkittävimmät alustapalveluiden tarjoajat ovat VRK ja Valtori. Kokonaisuuden toimiminen vaatii tiivistä yhteistyötä niin VRK:n ja Valtorin kuin palveluitamme hyödyntävien asiakasvirastojenkin kesken. Yhteistyön merkitys tulee tulevaisuudessa entisestään korostumaan", toteaa johtaja Janne Viskari Väestörekisterikeskuksesta.

”Digitalisaation edistäminen sen kaikilla osa-alueilla vaatii ammattitaitoista, mutkatonta ja aitoa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. VTJ:n tuotannon päivitys ja tuotantoon siirron onnistuminen suunnitellusti on hyvä esimerkki tuloksellisesta yhteistyöstä eri toimijoiden kesken. Asenne ja motivaatio ratkaisevat”, sanoittaa Väestörekisterikeskuksen johtaja Jukka Santala.

”Valtorin tavoite on yhdessä asiakkaidensa kanssa rakentaa ict-palvelut siten, että ne tukevat mahdollisimman hyvin julkishallinnon toimintaa ja edistävät sen avoimuutta sekä palvelujen laatua. Viime kuukausien edistysaskeleet ovat erittäin tärkeitä kansalaisten kokeman hyödyn kannalta. Kun palaset alkavat loksahtaa yhteen, on myös kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen mahdollista vaikuttaa”, sanoo toimitusjohtaja Pasi Lehmus Valtorista.

”Olemme Tiedolla ylpeitä voidessamme olla mukana rakentamassa parempia, turvallisia ja luotettavia digitaalisia palveluja kansalaisillemme. Panostamme vahvasti yhteistyön kehittämiseen Valtorin ja valtion virastojen kanssa. Näiden palveluilla on suuret käyttäjämäärät. Lisäksi laadukkaalla, käyttäjien tarpeisiin vastaavalla uudistamisella luodaan luottamusta”, toteaa Patrik Ekström, Tiedon teknologia- ja modernisointipalveluiden johtaja.

Suomi.fi-tunnistaminen tunnuslukuja

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa Digiarjessa valtiolla -uutiskirje

Saat IT-vinkkejä ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu aiempiin uutiskirjeisiin ja tilaa omaan sähköpostiisi!

Sivun alkuun