Hyppää sisältöön

Itsensä kehittäminen kannattaa aina

Julkaisuajankohta 8.11.2018 10.00
Tiedote

Valtorissa panostetaan arkkitehtuuriosaamiseen

Viime keväänä tutkin Valtorin verkkosivuja ja tutustuin mm. strategiaan ja arvoihin. Valmistauduin työhaastatteluun ja sain käsityksen tulevaisuuteen katsovasta ja jatkuvasti kehittyvästä organisaatiosta. Pari kuukautta myöhemmin kesän jälkeen pääsin aloittamaan Valtorissa it-arkkitehtinä ja yhtenä työtehtävänäni on ollut sisäisen ”Asiantuntijasta arkkitehdiksi” -koulutuspolun käynnistäminen.

Suunnittelutyötä yhteistyössä asiakkaan kanssa

Valtori tarjoaa asiakkailleen kattavat ICT-palvelut kymmenellä eri palvelualueella. Käytännössä kaikkiin näihin liittyy myös hallittu arkkitehtuurityö. Sen avulla pystytään systemaattisesti suunnittelemaan ja kehittämään asiakkaille soveltuvat ratkaisumallit. Merkittävä tekijä arkkitehtuurityössä onkin, että sitä tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa ja monella eri tasolla:

Laajat kehittämissuunnitelmat antavat kokonaiskuvan asiakkaan nykyisten toimialariippumattomien ICT-palvelujen muodostamasta teknologia-arkkitehtuurista ja siinä tapahtuvista muutoksista kohti yhteistä tavoitetilaa.

Tarkempien ratkaisusuunnitelmien avulla voidaan suunnitella ratkaisumalli yksittäiselle muutostarpeelle ja tukea näin muutoksen hallittua läpivientiä tai palvelun käyttöönottoa.

Näiden lisäksi palvelu- ja teknologia-arkkitehtuurien merkitys korostuu myös Valtorin sisäisessä kehitystyössä. Asiakkaan muuttuvat tarpeet ja teknologioiden kehittyminen vaativat myös Valtorin palveluarkkitehtuurin kehittämistä niin, että palvelut muodostavat jatkossa keskenään entistä yhtenäisemmän, mutta samalla joustavasti ja monipuolisesti asiakkaiden tarpeita tukevan kokonaisuuden. 

On siis selvää, että toimivien ja turvallisten palvelujen takaamiseksi Valtorista tulee löytyä laajaa arkkitehtuuriosaamista.

Yhtenä toimenpiteenä tämän edelleen kehittämisessä käynnistettiin sisäinen koulutuspolku ”Asiantuntijasta arkkitehdiksi”. Koulutuspolun tavoitteena on tarjota mahdollisuus Valtorin nykyisille asiantuntijoille kehittyä omalla osaamisalueellaan ja syventyä samalla arkkitehtuurityöhön.

Henkilölle suunnitellaan oma henkilökohtainen koulutuspolku

Koulutukselle on asetettu yhteiset osaamistavoitteet, mutta merkittävänä tekijänä on yksilön huomioiminen. Jokaiselle koulutukseen valitulle henkilölle suunnitellaan oma henkilökohtainen koulutuspolku aiempi osaaminen ja nykyiset työtehtävät huomioiden. Asiantuntijalle osaamisen kasvattaminen tarjoaa monipuolisempia ammatillisia kehitysmahdollisuuksia. Valtorin näkökulmasta kyvykkyydet kehittyvät uuden osaamisen myötä, mikä lopulta näyttäytyy asiakkaille entistä parempina palveluina.

Koulutuspolkuun järjestettiin sisäinen haku syyskuussa Valtorin arkkitehdit ja ratkaisusuunnittelu -ryhmän toimesta. Saimme valtavan hienoja hakemuksia eri palvelualueiden asiantuntijoilta, joilla jokaisella on vankka osaamisperusta ja motivaatio itsensä kehittämiseen. Samalla huomasimme, kuinka paljon arkkitehtuurityöhön liittyvää osaamista Valtorissa itse asiassa jo on. Organisaation tehtävänä on tukea ja mahdollistaa työntekijöille tämän osaamisen hyödyntäminen.

Asiantuntijasta arkkitehdiksi -koulutuspolun ensimmäinen ryhmä aloittaa opiskelunsa nyt loppuvuodesta ja jatkoa on luvassa. Toinen ryhmä aloittaa ensi vuonna ja myös muita koulutusmahdollisuuksia Valtorissa lisätään entisestään.

Henkilökohtaisesti onkin hienoa olla tekemässä ja näkemässä Valtorin kehitystyötä sekä sen omien arvojen mukaista toimintaa. Asiakastarpeet monipuolistuvat koko ajan ja Valtori on tällöin aktiivisena kumppanina kehittämässä ja tuottamassa näitä palvelukokonaisuuksia.

 

Miikka Ruusunen työskentelee it-arkkitehtinä Valtorin Palvelut-yksikössä. Hän tekee kehittämissuunnitelmia Valtorin asiakkaille ja toimii ensimmäisen Asiantuntijasta arkkitehdiksi -koulutuspolkuryhmän koordinaattorina.

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun