Hyppää sisältöön

Ennakkotiedote: Suomi.fi-viestit valmis kesään mennessä – Viranomaiset voivat alkaa valmistautua käyttöönottoihin

Valtori
6.4.2017 12.00
Uutinen

Julkishallinnon organisaatiot voivat aloittaa Suomi.fi-viestit-palvelun käyttöönoton valmistelun. Käyttöönotot alkavat laajemmin alkusyksyllä. Palvelu tarjoaa viranomaisille ja kansalaisille kätevän tavan viestiä keskenään. Sen avulla viranomaiset voivat lähettää keskitetysti kansalaisille ja yrityksille viestejä (esimerkiksi päätökset, lisätietopyynnöt, ohjeet, tutkimustulokset) digitaalisessa muodossa. Viranomainen lähettää viestinsä aina digitaalisesti, mutta viestit hoidetaan Suomi.fi-viestien kautta paperiseen muotoon lähetettäväksi, mikäli kansalainen haluaa viestit edelleen paperipostina.

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) velvoittaa julkishallinnon organisaatioita käyttämään viestinvälityksessään Suomi.fi-viestejä. Tämän hetkisen arvion mukaan Väestörekisterikeskuksen tuottama Suomi.fi-viestit korvaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tuottaman Kansalaisen asiointitilin kesäkuun 2017 aikana.

Käyttöönotot uusille ja Kansalaisen asiointitiliä käyttäville organisaatioille

Uudet organisaatiot

Julkishallinnon organisaatiot ottavat Viestit-palvelun käyttöönsä Suomi.fi-palveluhallinta-sivustolla (Esuomi.fin korvaaja). Sivusto aukeaa kevään aikana. Käyttöönoton tekninen toteutus vie liityntätavasta riippuen 1‒4 viikkoa.

Kansalaisen asiointitiliä käyttävät organisaatiot

Valtori siirtää Kansalaisen asiointitiliä käyttävät viranomaisorganisaatiot automaattisesti Viestit-palvelun käyttäjiksi, kun uusi palvelu on tuotantovalmiudessa kesäkuussa 2017. Nykyisen Asiointitilin sisällöt ja toiminnallisuudet siirretään automaattisesti uuteen palveluun.

Asiointitiliä käyttävien organisaatioiden ei tarvitse tehdä teknisiä, toiminnallisia tai esimerkiksi sopimuksiin liittyviä hallinnollisia muutoksia palvelun käyttöönottamiseksi. Nykyiseen Asiointitiliin ei liitetä enää uusia palveluja tai asiakkaita.

Palvelun kustannukset

Viestit-palveluun liittyminen on maksutonta julkishallinnon organisaatioille, mutta ne vastaavat itse omista palvelun käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksistaan. Myös digitaalisten viestien lähettäminen on viranomaisille maksutonta, mutta organisaatio vastaa paperipostina toimitettujen viestien kustannuksista. Palvelun käyttö on maksutonta viestin vastaanottajalle.

Väestörekisterikeskus tulee tiedottamaan julkishallinnon organisaatioille täsmällisemmän ajan, jolloin Viestit-palvelun käyttöönotot voidaan aloittaa.

Mikä Suomi.fi-viestit on?

Suomi.fi-viestit tarjoaa viranomaisille ja kansalaisille kätevän tavan viestiä keskenään sähköisesti. Palvelu sisältää nykyisen Kansalaisen asiointitilin liittymät ja postitusrajapinnan. Palvelun  ominaisuuksia ovat muun muassa todisteellinen tiedoksianto ja mahdollisuus korotetun tietoturvan, eli STIII-luokan, lähetyksiin. Viranomainen voi lähettää viestin kansalaiselle yksittäisen virkailijan sähköpostista, viraston järjestelmän sähköpostirajapinnasta, suoraan asianhallintajärjestelmästä, sähköiseltä lomakkeelta tai mistä tahansa järjestelmästä erikseen rakennettavan rajapinnan kautta. Viestit voivat olla esimerkiksi päätöksiä, tiedotteita tai lisätietopyyntöjä. Palvelu ei rajoita viestien sisältöä.

Kansalaiset ja yritykset voivat vastaanottaa viestit digitaalisesti Suomi.fi-verkkopalveluun. Viestit pääsee näkemään tunnistautumalla palveluun. Loppuvuodesta 2017 palvelua voi käyttää myös mobiilisovelluksella. Alkuvaiheessa Viestit-osio on käytettävissä uudistuvan Suomi.fi-verkkopalvelun kehitysversiossa beta.suomi.fi.

Valtori ja Väestörekisterikeskus ovat kehittäneet Viestit-palvelua yhteistyössä. Vastuu palvelusta siirtyy Väestörekisterikeskukselle 1.9.2017 alkaen.

Lisätietoa:

  • Suomi.fi: https://www.suomi.fi/etusivu/
  • Suomi.fi-viestien käyttöönotot: kapa-asiakaspalvelu[at]vrk.fi
  • Kansalaisen asiointitiliin liittyvät kysymykset: asiointitili[at]valtori.fi
  • Kaikki kansalaisten Suomi.fi-viestejä koskevat kysymykset ohjataan Kansalaisneuvontaan: palveluneuvoja[at]kansalaisneuvonta.fi, p. 0295 000, www.kansalaisneuvonta.fi