Hyppää sisältöön

Asiantuntijasta arkkitehdiksi -koulutuspolku kantaa tulosta

Julkaisuajankohta 20.12.2019 8.34
Tiedote

Ensimmäiset 12 valtorilaista ovat nyt suorittaneet koulutuksen menestyksekkäästi.

Julkaisin reilu vuosi sitten kirjoituksen ”Itsensä kehittäminen kannattaa aina”, jossa kerroin lyhyesti arkkitehtuurityön merkityksestä ja Valtorin ensimmäisestä sisäisestä koulutuspolusta nimeltään Asiantuntijasta arkkitehdiksi.

Olimme tuolloin käynnistäneet koulutuspolun hakuvaiheen ja nyt vuotta myöhemmin joulukuussa ensimmäiset 12 valtorilaista ovat suorittaneet koulutuksen menestyksekkäästi. Toinen vastaava ryhmä jatkaa vielä opintojaan kevääseen 2020 asti.

Koulutuspolku rakentui yhteistyössä

Asiantuntijasta arkkitehdiksi -koulutuspolun tärkeimpänä tavoitteena on ollut jatkokouluttaa nykyisiä Valtorin asiantuntijoita arkkitehtuuriosaajiksi.

Hakumahdollisuus koulutuspolkuun tarjottiin kaikille valtorilaisille sekä TORI- että TUVE-liiketoiminta-alueilla. Lopulta koulutuspolun aloitti 24 asiantuntijaa, joille jokaiselle luotiin oma henkilökohtainen opintosuunnitelma koulutuksen ohjaajan, osallistujan ja osallistujan esimiehen kolmikantatyönä.

Osaamistavoitteina oli mm. ymmärtää arkkitehtuurityön merkitys hyötyineen, tunnistaa arkkitehtuurin eri tasot ja näkökulmat sekä arkkitehtuuriajattelun ja -menetelmien soveltaminen omaan työhönsä.

Arkkitehtuurityön kokonaisuus rakennettiin useasta eri koulutuksesta ja opiskelussa hyödynnettiin valtionhallinnon yhteistä eOppiva-verkko-oppimisympäristöä. Osa kursseista materiaaleineen ja tehtävineen tuotettiin Valtorin toimesta ja osa hankittiin HAUS Kehittämiskeskus Oy:n kautta. Tällä tavoin pystyttiin tarjoamaan koulutettaville mahdollisuus esim. sertifioitua kansainvälisen TOGAF-arkkitehtuuriviitekehyksen osaajiksi ja toisaalta näyttää, miten arkkitehtuurityötä konkreettisesti Valtorissa tehdään.

Osaamisen kehittäminen

Toimin itse koulutuspolkuprojektin projektipäällikkönä ja koulutettavien ohjaajana. On ollut mielenkiintoista ja avartavaa päästä lukemaan koulutettavien oppimispäiväkirjoja erilaisten kurssien jälkeen.

Koulutettavia on molemmilta liiketoiminta-alueilta useasta eri yksiköstä ja jokainen on tunnistanut yhteyksiä arkkitehtuurityön systemaattiseen tekemiseen. Joulukuussa valmistuneen ryhmän osalta voi myös todeta, että osaamistavoitteet arkkitehtuurityöstä saavutettiin. Alkuhämmennys sekalaisista arkkitehtuurikuvauksista ja kaavioista on muuttunut koulutuspolun aikana laaja-alaiseen ymmärrykseen kokonaisarkkitehtuurista eri näkökulmineen.

Valtorin arvoissa ja strategiassa osaamisen kehittäminen on nostettu merkittäväksi tekijäksi. Asiantuntijasta arkkitehdiksi -koulutuspolku on ollut mainio lisäys tähän toimintaan.

Koulutuspolkuun on voitu ottaa vain rajallinen määrä osallistujia, mutta samalla on pystytty tuottamaan koulutusmateriaalia kaikille valtorilaisille ja tuomaan esille arkkitehtuurityötä. Lisäksi koulutuspolun toimintamallin kokemuksia tullaan hyödyntämään muiden Valtorin koulutuskokonaisuuksien suunnittelussa. 

Kannustan myös muita organisaatioita pohtimaan omia osaamisen kehittämisen mallejaan. Organisaation vahvuudet perustuvat osaavaan henkilöstöön, jolla on mahdollisuus kehittyä omassa työssään. Annetaan siis jokaiselle tämä tilaisuus.

Miikka Ruusunen, it-arkkitehti Miikka Ruusunen työskentelee it-arkkitehtinä Valtorin Palvelut ja kehitys -tulosyksikössä. Hän tekee kehittämissuunnitelmia Valtorin asiakkaille ja toimii Asiantuntijasta arkkitehdiksi -koulutuspolun ohjaajana.

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun