Hyppää sisältöön

Aktiivisilla verkostoilla rakennamme entistä sujuvampaa digitaalista Suomea – ajatuksia toimitusjohtajataipaleen alusta

Julkaisuajankohta 17.1.2023 14.12
Tiedote
Marja Rantala.
Kuva: Marja Rantala (kuvalähde: Ilona Savola)

Toimitusjohtaja pohtii blogissa Valtorin nykytilaa ja tulevaisuuden rakentamista.

Strategiamme mukaisesti Valtorin toiminnan ytimessä ovat turvalliset ja yhteensopivat ICT-palvelut. Luotettavana kumppanina mahdollistamme asiakkaidemme onnistumisen.

Valtorin strategian päätavoitteiden (tyytyväinen asiakas, merkityksellinen työ, erinomainen toimintakyky ja kustannustehokas toiminta) toteuttamiseen panostamme jatkossakin systemaattisesti. Toimintaympäristön muutosvauhti edellyttää kuitenkin jatkuvaa toimenpiteiden priorisointia yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Aktiivinen verkostoituminen ja toimivat yhteistyörakenteet ohjaajien, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ja myös Valtorin sisällä ovat avain menestykseen.  

Perinteiset hallinnonala- ja sektorirajat ylittävä yhteistyö on vahvistumassa ja löytää uusia muotoja. Tässä kehityksessä uskon Valtorin roolin palvelutuottajana ja digitalisaation mahdollistajana selkiytyvän ja valtion konserniajattelun vahvistuvan. 

Digikompassi suuntaa toimintaa

Valtioneuvoston syksyllä 2022 eduskunnalle antama selonteko Suomen digitaalisesta kompassista suuntaa valtionhallinnon toimintaa. Digikompassin vision 2030 mukaan Suomi on digitaalisesti kyvykäs hyvinvointivaltio, joka rakentuu toimintavarman ja turvallisen infrastruktuurin, digiosaamisen ja modernia digitaalista teknologiaa hyödyntävän yrittäjyyden varaan.

Valtorin toimintaan liittyvät erityisesti digikompassin julkisten palvelujen yhteentoimivuutta ja kokonaisturvallisuutta koskevat tavoitekokonaisuudet. Valtori on asiantuntijaorganisaatio, joka on yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden IT-osaajien kanssa vahvassa roolissa Suomen digitalisaatiokehityksessä ja digikompassin tavoitteiden saavuttamisessa. 

Asiantuntijaverkostoista pohjaa yhteisille ICT-linjauksille

Osaamisketjujen varmistaminen ja uusien teknologioiden ja osaamisalueiden haltuunotto on välttämätöntä ja sitä on tehtävä vahvasti yhteistyössä valtionhallinnon laajuisesti.

Erilaisia asiantuntijaverkostoja on meillä jo toiminnassa mm. pilviteknologioiden ja kokonaisturvallisuuden osalta. Käynnistimme syksyllä myös Valtorin Tori- ja Tuve-asiakasyhteistyöryhmien välisen yhteistyön, jossa tavoitteena on mm. kuvata Valtorin palveluvalikoiman kokonaisuus ja kehittää sitä yhteisten synergiahyötyjen saavuttamiseksi.

Meillä on Valtorissa valmius koordinoida tällaisia yhteistyöverkostoja. Niiden kautta voimme myös tuottaa pohjaa tarpeellisille, koko julkista hallintoa koskeville strategisille ICT-linjauksille.

Uskon siis vahvaan yhteistyöhön ja sitä rakennamme niin Valtorin kuin laajemmin valtionhallinnon sisällä.


Toimitusjohtaja Marja Rantala aloitti Valtorin toimitusjohtajana vuoden alussa. Hän siirtyi tehtävään Maanmittauslaitoksen tietohallinnosta vastaavan ylijohtajan tehtävästä. Rantala arvostaa yhteistä, jaettua johtajuutta ja sitä, että vaikeisiinkin asioihin tartutaan ripeästi.

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun