Valtoris ansvarsrapport 2023

Vid Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori utvecklar, upprätthåller och skyddar vi landets största ICT-miljö tillsammans med våra partner för att leda våra kunder till framgång och tillsammans föra Finland framåt.

Foto Marja Rantala. Mycket har hänt även i år: både i världen, i Finland, inom statsförvaltningen och vid Valtori. Förändringarna i säkerhetsläget, etableringen av distansarbete, gemensamma arbetsmiljöer och kundserviceställen samt statsförvaltningens produktivitetsprogram påverkar Valtoris, våra kunders och våra samarbetspartners verksamhet. 

Valtori har en stark roll i effektiviseringen av statens gemensamma ICT-tjänster och utnyttjandet av ny teknik i enlighet med riktlinjerna i vår nya servicestrategi. Målet är att förbättra statsförvaltningens produktivitet genom digitalisering och i detta har Valtori en central roll som möjliggörare. Programmet för utveckling av Valtoris interna verksamhetsmodeller Valo inleddes sommaren 2023 och pågår till slutet av detta år. Valo-programmet omfattar utvecklingsåtgärder bland annat i anslutning till ledning, förvaltning, samarbete, ekonomi, leverantörshantering och informationshantering.  

Just nu för vi värdefulla diskussioner med Valtorianställda om hur åtgärderna på ett genuint sätt skulle kunna styra det dagliga samarbetet och beslutsfattandet, hur vi kan kristallisera dem för oss och utföra dem så att de verkligen har effekt. Ansvarsfullhet är ett av våra värden. I bästa fall skapar värderingarna tydlighet i den dagliga verksamheten och styr beslutsfattandet. Vikten av hållbar utveckling framhävs i både strategiska och vardagliga val. Även hos oss i Valtori. 

I ansvarsverksamheten kommer vi i fortsättningen att starkare än hittills vända blicken mot framtiden. År 2024 har vi för första gången kommit överens om främjandet av ansvarsfullhet i resultatavtalet. Vi som Valtori har också förbundit oss att under 2024 genomföra tio ansvarsgärningar. I idéerna för samt identifieringen och utvärderingen av gärningarna deltog ett stort antal Valtorianställda och Valtoris ledningsgrupp fattade beslut om gärningarna.

I Valtoris ansvarsrapport 2023 fokuserar vi på att öppna upp vårt arbete för hållbar utveckling (handavtryck) och ansvarsfull verksamhet (fotavtryck) under 2023. I kapitlet Blicken mot 2024 tittar vi också på 2024.

verkställande direktör Marja Rantala