Beskrivning av upprättandet av rapporten

Enligt den nya verksamhetsmodellen för ansvarsfullhet ansvarade ansvarsarbetets rapporteringsgrupp för att skriva och sammanställa Valtoris ansvarsrapport 2023. 

Vi involverade Valtorianställda i stor utsträckning i produktionen av sakinnehållet. Målet med detta är att rapportens sakinnehåll ska vara täckande och att uppmärksamhet även ges till mindre gärningar i vardagen, förutom de stora linjerna.

  • Alla Valtorianställda hade möjlighet att berätta om ansvarsgärningar i Howspace. 
  • Resultatenheterna samlade ansvarsgärningar till rapporteringsgruppen.
  • Man tog del av information från experter inom olika ansvarsområden genom intervjuer och samtal. En del av experterna producerade också text till rapporten.
  • Rapporteringsgruppen bedömde effekterna av olika ansvarsgärningar och lyfte fram det allra viktigaste och väsentligaste innehållet i rapporten.

Valtoris ledningsgrupp gav ändringsförslag och fortsatta anvisningar för arbetet med rapporten samt godkände rapporten. 

Ansvarsarbetets kommunikationsgrupp ansvarade för att finslipa texterna, illustrationerna och webbpublikationen. 

Ansvar är en del av verksamhetskulturen och vardagen

Enligt personalenkäten Nuläget för ansvarsfullhet som gjordes vid Valtori i slutet av året syns ansvarsfullheten vid Valtori bland annat som 

  • kontinuerligt ansvarstagande i arbetet (ansvarsfullhet upplevs som en del av de dagliga arbetsuppgifterna, man strävar efter att vara en pålitlig arbetstagare och tar hand om det egna ansvarsområdet, arbetsuppgifterna utförs på ett högklassigt och bra sätt)
  • distansarbete
  • datasäkert arbete och
  • produktivitet (man har försökt minska överlappande arbete och effektiviserat resurserna t.ex. genom automatisering, man upplever att sparsam användning av skattepengar är en del av arbetet, man beaktar produktiviteten även ur kundernas perspektiv).

Av svarspersonerna bedömde 55 procent att deras kunskaper om ansvarsfullhet är åtminstone på en bra nivå, 81 procent upplever att de agerar åtminstone ganska ansvarsfullt i sitt eget arbete och 81 procent upplever att Valtori åtminstone i viss mån gör det möjligt att arbeta på ett ansvarsfullt sätt.

Enkäten som var riktad till alla Valtorianställda besvarades av 91 personer och genomfördes av en Valtorianställd som en del av ett lärdomsprov. 

Vi utnyttjar enkätresultaten i utvecklingen av ansvarsverksamheten, bland annat i planeringen av utbildningar. Avsikten är också att upprepa enkäten med samma innehåll senare för att få reda på hur ansvarsarbetet har utvecklats i Valtori.