Hyppää sisältöön

Valtorin ICT-toimittajainfossa käsiteltiin pilvisiirtymää, DPF-järjestelyä sekä kilpailutuksia

Julkaisuajankohta 13.11.2023 11.47
Tiedote
Kuvalähde: Valtori

Valtorin ICT-toimittajien infotilaisuus 2.11.2023 kokosi jälleen runsaslukuisen ICT-toimittajien yleisön kuulemaan ajankohtaisista asioista.

Tilaisuuden aluksi asiakaskokemusjohtaja Jari Virtanen kertoi muun muassa hallitusohjelman vaikutuksista, Valtorin toimintamallin kehittämisen eli Valo-ohjelman käynnistymisestä, vastuullisuudesta sekä palvelustrategian ja palveluvalikoiman kehittämisestä.

Palvelustrategia ohjaa palveluiden kehitystyötä, pilvisiirtymä ennakoitua ripeämpää

”Konkretisoimme tarkalla tasolla, miten osallistamme ohjaajan, asiakkaat ja valtorilaiset palvelustrategiamme päivittämiseen. Kehitämme määrätietoisemmin palveluidemme tiettyjä osa-alueita ja osallistamme myös asiakkaat pohtimaan priorisointia", Jari Virtanen kertoi.

Palvelustrategia tarkentaa ja konkretisoi Valtorin palveluvalikoiman sekä palveluiden kehittämistä.

Myös hallitusohjelmasta nousee esille kaksi teemaa: digitalisaation edistäminen ja tuottavuus. Valtiovarainministeriön julkaisemat pilvipalvelulinjaukset ovat selkeyttäneet valtion yhteistä suuntaa. Valtorin asiakkaat tulevat jatkossa tarvitsemaan entistä enemmän asiantuntijuuttamme hallitussa ja turvallisessa pilvisiirtymässä.

”Linjaus on selkeä: lähtökohtaisesti kaikki viedään pilveen. Iso osa palveluistamme voidaan siirtää pilveen nopeammin kuin aikaisemmin ajateltiin. Muutos on laaja ja toteutukseen tarvitsemme kumppaneita”, Jari Virtanen totesi.

DPF-järjestely vaatii toimenpiteitä toimittajilta

Vanhempi juristi Päivi Kynkäänniemi kertoi Data Privacy Framework- eli DPF-järjestelystä ja sen tuomista vaatimuksista toimittajille. Järjestelyn tarkoitus on helpottaa tiedonsiirtoa Yhdysvaltoihin tietyin edellytyksin.

”Vanhojen tietojen päivityksessä toimittajan on toimitettava Valtorille DPIA:n ja TIA:n päivitystä varten palvelun uudet tiedot. Uusien hankittujen palvelujen tarkistuksessa toimittajan on ilmoitettava Valtorille, ketkä tekevät palvelua koskevan siirron, onko siirtäjien välillä DPF-järjestelyn mukainen siirtosopimus tai Binding Corporate Rules, sekä onko järjestelyssä mukana oleva yritys aktiivinen DPF-sertifioitujen organisaatioiden listalla”, Päivi Kynkäänniemi kertoi.

Toimittajien on myös vuosittain varmistettava sertifioinnin voimassaolo, ja uusien jatkosiirtojen vastaanottajat on sitoutettu DPF-järjestelyn ehtoihin. Muutoksista sertifioinneissa, alihankkijoissa tai jatkosiirroissa on syytä ilmoittaa Valtorille viivytyksettä.

Onko pakko saada useita tarjouksia?

Hankinnat-yksikön päällikkö Tuomo Kouhia kertoi toimittajasopimusten sopimusarvon seurannan etenemisestä, hallitusohjelman hankintojen kehittämisen suunnitelmista Valtorin näkökulmasta sekä tulevista kilpailutuksista.

Tiedotuksella ja markkinavuoropuheluilla Valtori pyrkii varmistamaan sen, että saamme riittävän osallistujamäärän kilpailutuksiimme. Valtaosassa kilpailutuksia saammekin useamman kuin yhden tarjouksen. Usein hankinnat kuitenkin kohdistuvat kapeaan teknologiaa tai palvelualueeseen, jolloin tarjouksia ei pääsääntöisesti tule montaa. Tämä on seurausta myös valmistajien ja palvelutuottajien globaalista keskittymisestä.

”Pyrimme varmistamaan, ettei kilpailutuksissa tarpeettomasti rajata hyväksyttäviä teknologioita tai palveluita. Välttämättömät rajaukset koskevat yleensä turvallisuusvaatimuksia tai teknologista yhteensopivuutta. Meidän kannaltamme mahdollinen lakisääteinen vaatimus useammasta kuin yhdestä tarjouksesta ei oleellisesti lisää kilpailua. Lainsäädännön keinot ovat kankea väline varmistamaan onnistuneet hankinnat”, Kouhia sanoi.

Lisätietoa: 
•    Tietoa Valtorin kilpailutuksista
•    Lue ja tilaa ICT-toimittajille suunnattu Yhteistyössä ICT-arjessa -uutiskirje
•    Hilma
•    Tarjouspalvelu
•    Hanselin puitejärjestelyt ja dynaamiset hankintajärjestelmät (DPS:t)
 

Lue ajankohtaisista aiheista teemoittain

Pysyt perillä millaiset näkökulmat ja palvelut valtionhallinnon ICT:ssä ovat pinnalla. Tutustu vaikka kaikkiin teemoihin!

Tilaa tiedotteet ja uutiskirjeet

Saat ajankohtaiset nostot sähköpostiisi ja tiedät, mitä valtionhallinnon ICT:ssä tapahtuu. Tutustu myös aiempiin uutiskirjeisiin!

Sivun alkuun