Hyppää sisältöön

Valtorin tilinpäätös 2017 julkaistu

Valtori
22.2.2018 14.00
Uutinen

Vuosi 2017 oli Valtorin neljäs toimintavuosi. Strategian mukainen ”tehtävien yhteen kokoaminen” oli jo saatu tehtyä, ja painopiste oli siirtynyt toiminnan yhtenäistämiseen, lupausten lunastamiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. 

Valtorin ydintehtävänä on asiakkaiden toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Palveluiden toimivuus oli keskimäärin paremmalla tasolla kuin aiempina vuosina. Kyberturvallisuuden merkitys korostui entisestään: kyberhäiriöiden ennaltaehkäisy ja tehokas häiriönhallinta on haastavaa, koska valtionhallinnon perustietotekniikka on edelleen melko hajanainen.

Yhtenäistämisen tuloksena asiakasympäristöjen ylläpidosta tulee huomattavasti nykyistä helpompaa ja se mahdollistaa kustannustason alenemisen, järjestelmien varmemman toimivuuden, hallitumman varautumisen kyberuhkiin sekä paremman asiakastyytyväisyyden.

Yksi konkreettinen esimerkki perustietotekniikan yhtenäistämisestä on yhtenäinen tietoliikenne, joka mahdollistaa valtion henkilöstön sujuvan työskentelyn valtionhallinnon eri toimipisteissä. Modernia työntekoa vauhditettiin myös esimerkiksi mobiilipäätelaitepalvelulla, jonka avulla käyttäjä pääsee sujuvasti ja tietoturvallisesti tarvitsemiinsa järjestelmiin joko kännykällään tai tabletillaan.

Keskeisiä tapahtumia ja lukuja vuodelta 2017:

  • Uusi asiakaskeskeinen toimintamalli otettiin käyttöön. Asiakkaat jaettiin neljään ryhmään hallinnonaloittain ja kullekin ryhmälle nimettiin johtoryhmään kuuluva asiakkuusjohtaja. Uudella organisoitumisella pyrittiin selkeästi aiempaa vahvempaan asiakasohjaukseen.
  • Asiakastuki keskitettiin suunnitellusti Jyväskylään ja Hämeenlinnaan. Uusien tiimien avulla pyrittiin varmistumaan siitä, että käyttäjille pystytään tarjoamaan korkealaatuista tukea. Yksissä tiloissa toimiminen mahdollistaa tiiviimmän keskinäisen yhteistyön ja toimimisen ristiin eri asiakkuuksien tuessa.
  • Toimintamallia uudistettiin myös siten, että selkeästi suurin tulosyksikkö Palvelutuotanto jaettiin kolmeen osaan: Käyttäjätuki, Palvelut ja Palvelutuotanto.
  • Henkilöstötyytyväisyyskyselyn (VMBaro) kokonaistyytyväisyys oli 3,56. Tyytyväisyys parani edellisvuoteen verrattuna kaikilla osa-alueilla ja kaikissa tulosyksiköissä.
  • Henkilömäärä vuoden lopussa oli 1134.

Tutustu toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen (pdf, 2429 Kt)