Hyppää sisältöön

Valtiosta edelläkävijä uusien teknologioiden hyödyntäjänä

Valtori
20.9.2017 8.00
Kolumni

Valtorissa sen alkumetreiltä lähtien työskennelleenä haluan näin blogin kautta tuoda näkemykseni siitä, miten alkusynnytyksen ja toiminnan vakiinnuttamisen jälkeen voimme siirtyä uudelle tasolle asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa ICT-teknologioiden hyödyntämisessä.

Valtori syntyi noin kolme ja puoli vuotta sitten. Perusteena sen perustamiselle olivat valtion hallitsemattomasti kasvaneet tietotekniikan kustannukset sekä yhteensopimattomuuden aiheuttamat toiminnalliset ongelmat.

Palvelukeskuksen luomisesta yhtenäisten palveluiden tuottajaksi

Valtorin vastuulle annettiin hyvin kirjavien ja epäyhtenäisten perustietotekniikkaympäristöjen tuottamisvastuu. Näiden ympäristöjen yhtenäistäminen, tason nosto sekä yhtenäisen tuotantotavan ja palvelukonseptin luominen on ollut alkutaipaleen keskeisimpiä tehtäviä. Nyt työ tuottaa hedelmää ja vakioidut työasemat, yhtenäiset perusinfrat, yhtenäiset tietoliikenneratkaisut ja yhtenäisen palvelunhallintajärjestelmän käyttö leviävät nopealla vauhdilla asiakkaillemme. Tämä mahdollistaa vakaammat ja laadukkaammat perustietotekniikkatyökalut asiakkaillemme, kun ensin alun oppirahat on maksettu.

Uudella osaamisella yhdessä kehittämiseen

Tämän vuoden aikana Valtori on myös tehnyt erittäin suuren työn kehittäessään osaamistaan. Vaikka talous on ollut tiukalla ja henkilöstöä on täytynyt myös vähentää, niin olemme samalla palkanneet sellaista erityisosaamista, jota asiakkaamme ovat kaivanneet: mm. arkkitehtejä, tietokantaosaajia, pilvipalveluosaajia ja tuotantopäälliköitä. Tämä antaa Valtorille pohjan siirtyä palveluissaan seuraavalle tasolle  – asiakkaiden kanssa yhteisen kehittämisen vaiheeseen.

Jälkijunasta edelläkävijäksi

Valtio on ollut yksityiseen sektoriin nähden jälkijunassa uusimpien teknologioiden hyödyntämisessä toiminnan kehittämisessä ja tehostamisessa. Valtori haluaakin tehdä tiivistä yhteistyötä innovatiivisempien edelläkävijäasiakkaiden kanssa, jotta valtiolla voidaan päästä nopeasti hyödyntämään pilvipalveluiden, tekoälyn, big data -analytiikan, lohkoketjuteknologian, robotiikan, kehittyneiden mobiilipalveluiden, Internet-teknologioiden ym. antamia mahdollisuuksia digitalisoida, automatisoida ja tehostaa valtionhallinnon toimintaa.

Valtori haastaakin asiakkaansa ja ICT-kumppaninsa miettimään ja ehdottamaan esim. sellaisia hankkeita, joissa voitaisiin hyödyntää myös uuden hankintalain antamia mahdollisuuksia luoda innovaatiokumppanuuksia täysin uusien ratkaisujen ja toimintamallien luomiseen valtionhallintoon.

Uskon, että esim. pilviteknologioiden ja tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat niin valtion kuin koko julkisenkin sektorin toiminnan kehittämiselle tehokkaammaksi, asiakaslähtöisemmäksi, paremman käyttökokemuksen antavaksi ja myös kustannuksiltaan nykyistä matalammaksi.

Tietyissä edelläkävijämaissa, kuten Virossa ja Singaporessa, julkisella sektorilla on käynnissä jopa kymmeniä innovaatiohankkeita, joilla on tarkoitus luoda uusia palveluita ja jopa vientituotteita muiden maiden julkisen sektorin hyödynnettäväksi. Kokoamalla Valtorin asiakkaiden, Valtorin ja ICT-kumppaniemme osaajia yhteen, voidaan luoda sellainen ekosysteemi, joka mahdollistaa myös valtion nousemisen edelläkävijöiden joukkoon näiden uusien mahdollisuuksien hyödyntäjänä.

Mikko Vuorikoski

Mikko Vuorikosken vastuulla Valtorissa on Asiakkuus 1 -tulosyksikkö.
Hän kehittää yhteistyöprosesseja asiakkaiden kanssa ja toimii
erilaisissa yhteistyöryhmissä ministeriöiden ja virastojen kanssa.
Vuorikosken kiinnostuksen kohteena on erityisesti projektitoimitusten
"viimeisen metrin" laadukas läpivienti. Lisäksi hän on
erityisen kiinnostunut
uusista teknologioista ja innovaatioista toiminnan kehittämiseksi.
Vuorikoski on toiminut Valtorin johtoryhmässä lähes sen alkumetreiltä.
Ennen asiakkuusjohtaja-tehtävää hän toimi Valtorissa hankintajohtajana, josta hänelle jäi erityinen mielenkiinto uutta hankintalakia ja sen uusia dynaamisempia hankintamahdollisuuksia kohtaan.

Blogi