#uusinormaalityö Hackathon 2021 

Tapahtumasivustoa ei enää päivitetä 6.9.2021 jälkeen.

Innovointitapahtuma 14.-17.6.2021

Pienhankinnan tavoitteena on tuottaa innovatiivisia ideoita ja suuntaviivoja siihen, miten Valtori voisi toteuttaa monipaikkaisen työn laajan kokonaisuuden yhteensovittamalla omaa työtä ostopalveluihin.

”Kyseessä on ensimmäinen tämänkaltainen kilpailukokeilu. Hackathon on oiva ja ketterä toteutustapa, jolla voidaan saada innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden monipaikkaiseen työhön”, ohjelmapäällikkö Tiina Mäntylä-Vuorenoja kertoo.

Hackathonin toteutetaan erillisenä, eikä sen yhteydessä tehdä palvelusopimusta tapahtuman jälkeisestä ajasta. Painopisteenä palveluissa ja kehittämisessä on pilvipohjaisten palveluiden tukeminen ja kehittäminen, sekä monipaikkaisen työn mahdollistaminen. Samalla kartoitamme, miten toimijat voisivat jatkossa yhteistyössä Valtorin kanssa luoda uuden toimintamallin. Toimintamallissa palvelut integroituvat tarvittavin osin valtion kokonaisuuteen, kehittäminen on dynaamista ja Valtori toimii palveluiden järjestäjänä.

Kiitos osallistuneille!

Hackathoniin osallistui viikon aikana 7 tiimiä eri IT-yrityksistä. Voittajaksi raati valitsi Atean työllään "Digitaalinen työpäiväkokemus". Raadin mukaan esitys oli selkeä ja avasi suunniteltua konseptia erinomaisesti. Materiaaliin oli panostettu paljon ja se tuki käytännönläheisesti esitystä. Esitys myös vastasi kisaajille annettuihin kysymyksiin hyvin.

Raatiin kuului mm. hankinnan, lakiasioiden ja viestintätekniikan asiantuntijoita Valtorilta ja Valtorin asiakasorganisaatioilta. Esityksiä arvioitiin esitysmateriaalin, konseptidokumentaation ja pitchausesityksen pohjalta. 

Palkintolaskutusohjeet on nyt lähetetty osallistujille. Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Lisätietoa 

ohjelmapäällikkö Tiina Mäntylä-Vuorenoja, [email protected]

#uusinormaalityö.