Vi producerar branschoberoende ict-tjänster inom statsförvaltningen samt informations- och kommunikationstekniska tjänster som uppfyller höga beredskaps- och säkerhetskrav

Arbete hos staten – smidigt och tryggt

Både smidighet och trygghet är viktiga frågor för oss.

Våra tjänster används av tiotusentals personer – resultaten av vårt arbete verkar alltså på bred front!

Bekanta dig med vår verksamhet
Valtori på Twitter
Följ oss i de sociala medierna

Valtori Twitter

Valtori Linkedin

Valtori Facebook

Valtori Instagram

Valtori Youtube