Vi utvecklar, underhåller och skyddar landets största ICT-miljö tillsammans med våra partner, så att våra kunder lyckas och vi tillsammans kan föra Finland framåt.

Arbete hos staten – smidigt och tryggt

Både smidighet och trygghet är viktiga frågor för oss.

Våra tjänster används av tiotusentals personer – resultaten av vårt arbete verkar alltså på bred front!

Bekanta dig med vår verksamhet
Valtoris nya vision: Säkra och smidiga ICT-tjänster – arbete för Finland 
6.6.2024 /
Nyheter

Valtoris nya vision: Säkra och smidiga ICT-tjänster – arbete för Finland 

I Valtori pågår flera projekt och förnyelser som är viktiga för vår framtid – Valtoris Valo-program för intern utveckling, det nya Genomförandeprogrammet för servicestrategin och statsförvaltningens produktivitetsprogram. Många saker sker hos oss, våra kunder och i vårt samhälle. För att svara på detta och hålla oss tidsenliga behövde vi också en uppdaterad vision.

Ansvarsrapporten 2023 har publicerats
29.4.2024 /
Nyheter

Ansvarsrapporten 2023 har publicerats

Vid Valtori grundar sig ansvarsfullheten på våra lagstadgade uppgifter som producent av ICT-tjänster. I vår tredje ansvarsrapport beskriver vi främjandet av hållbar utveckling och ansvarsfullheten i vår verksamhet år 2023.

Valtoris år 2023: Användningen av Valtoris tjänster utvidgades ytterligare
5.3.2024 /
Nyheter

Valtoris år 2023: Användningen av Valtoris tjänster utvidgades ytterligare

Valtoris bokslut för verksamhetsåret 2023 har färdigställts. År 2023 utvidgades användningen av Valtoris tjänster och Valtoris totala omsättning ökade ytterligare. Ökningen skedde särskilt inom Tuve-verksamheten, även om de kontinuerliga tjänsterna ökade kraftigt både i Tori- och Tuve-verksamhetsområdena.