Vi producerar branschoberoende ict-tjänster inom statsförvaltningen samt informations- och kommunikationstekniska tjänster som uppfyller höga beredskaps- och säkerhetskrav

Arbete hos staten – smidigt och tryggt

Både smidighet och trygghet är viktiga frågor för oss.

Våra tjänster används av tiotusentals personer – resultaten av vårt arbete verkar alltså på bred front!

Bekanta dig med vår verksamhet
Paula Kujansivu vald till utvecklingschef
23.7.2020 /
Nyheter

Paula Kujansivu vald till utvecklingschef

Till utvecklingschef och medlem i ledningsgruppen till Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori valdes doc., TkD, DI, FM Paula Kujansivu.

Valtoris bokslut för 2019 har publicerats
12.6.2020 /
Nyheter

Valtoris bokslut för 2019 har publicerats

År 2019 var Valtoris sjätte verksamhetsår. Användningen av tjänsterna ökade fortfarande i och med digitaliseringen och därför fortsatte också Valtoris verksamhet att växa.

Valtori på Twitter
Följ oss i de sociala medierna

Valtori Twitter

Valtori Linkedin

Valtori Facebook

Valtori Instagram

Valtori Youtube