Vi producerar branschoberoende ict-tjänster inom statsförvaltningen samt informations- och kommunikationstekniska tjänster som uppfyller höga beredskaps- och säkerhetskrav

Arbete hos staten – smidigt och tryggt

Både smidighet och trygghet är viktiga frågor för oss.

Våra tjänster används av tiotusentals personer – resultaten av vårt arbete verkar alltså på bred front!

Bekanta dig med vår verksamhet
Paneldiskussion om smidiga offentliga upphandlingar 1.9.2021
12.5.2021 /
Nyheter

Paneldiskussion om smidiga offentliga upphandlingar 1.9.2021

Hur framskrider utvecklingen av offentlig upphandling inom staten och hur framskrider verkställandet av den nationella strategin för offentlig upphandling? Välkommen till statens koncernaktörers gemensamma paneldiskussion om smidiga offentliga upphandlingar.

År 2020: Valtoris kund- och personalnöjdhet förbättrades under pandemin
8.3.2021 /
Nyheter

År 2020: Valtoris kund- och personalnöjdhet förbättrades under pandemin

Valtoris bokslut är färdigt. På grund av coronaviruspandemin var 2020 ett mycket exceptionellt år då man inom statsförvaltningen övergick till distansarbete i stor utsträckning. Hos Valtori möjliggjordes distansarbete bland annat genom att utvidga kapaciteten enligt en snabb tidtabell. Antalet webbmöten mer än fördubblades, och antalet personer som använde distansförbindelser samtidigt ökade från 8 000–10 000 per månad till drygt 30 000 som mest.