Vi producerar branschoberoende ict-tjänster inom statsförvaltningen samt informations- och kommunikationstekniska tjänster som uppfyller höga beredskaps- och säkerhetskrav

Arbete hos staten – smidigt och tryggt

Både smidighet och trygghet är viktiga frågor för oss.

Våra tjänster används av tiotusentals personer – resultaten av vårt arbete verkar alltså på bred front!

Bekanta dig med vår verksamhet
Valtori förnyar sin organisation i början av 2022
1.11.2021 /
Nyheter

Valtori förnyar sin organisation i början av 2022

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori förnyar sin organisation så att den motsvarar sin förnyade, kundcentrerade strategi. Kärnan i strategin är en vision: vi vill vara en ICT-partner som gör det möjligt för kunden att lyckas.