Vi på Valtori bygger ett digitalt Finland med hjälp av ny teknologi och nya verktyg som vi använder för att göra statsförvaltningens grundläggande datateknik enhetlig.

Hos oss får du arbeta med det bästa kompetensnätverket inom ICT-branschen för en bred kundkrets. Vårt arbete har en stark samhällelig effekt, där varje Valtori-anställd får delta med sin insats.

I vårt arbetsgivarlöfte har vi fastställt att vi skapar en kultur som bygger på tillförlitlighet och uppskattning samt främjar välbefinnande i arbetet. Ett bevis för att vi lyckats är t.ex. att nöjdheten hos våra anställda har ökat hela tiden och överskrider redan genomsnittet inom statsförvaltningen.

Våra anställda uppskattar särskilt att deras arbete hos Valtori är meningsfullt, att arbetsuppgifterna är intressanta och arbetsgemenskapen god och att det finns goda möjligheter att avancera i karriären. Vi verkar runt om i Finland.

Blev du intresserad av oss?

Vi publicerar lediga arbets- och praktikplatser i valtiolle.fi-portalen där du kan beställa dem som flöde. Lediga platser ser du även nedan. Du kan bekanta dig med Valtoris giltiga tjänste- och arbetskollektivavtal (på finska).

Läs och sök!

 

 

 

Valtori tar hand om ditt välbefinnande

Vi erbjuder vår personal arbetsförmåner:

 • måltidssubvention 25 % av priset
 • arbete på distans enligt avtal med arbetsgivaren
 • flexibel arbetstid och utjämning av arbetstid genom ledighet
 • möjlighet att förhandla om annan flexibilitet i arbetstider
 • upp till 38 dagar semester per år efter arbetserfarenhet (lördagar beaktas inte)
 • spara semester
 • tjänstetelefon för dem som arbetar med vissa uppgifter
 • gratis kaffe eller te i Valtoris lokaler

Vi stöder personalens utveckling:

 • lön vid frivillig utbildning 15 dgr
 • enheternas egna utvecklingsdagar
 • utbildningar

Vi stöder personalens arbetsförmåga och hälsa:

 • omfattande arbetshälsovård
 • ergonomiska hjälpmedel för arbetet samt specialglasögon
 • vaccin mot säsongsinfluensa

Vi stöder personalens välbefinnande:

 • motions- och kulturförmån
 • enheternas rekreationsdagar
 • personalevenemang