Valtori strävar efter att säkerställa att tillgängligheten för dess webbplats uppfyller lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Webbplatsen lanserades 30.5.2018.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller valtori.fi-webbplatsen. Detta utlåtande har upprättats 22.9.2020 och uppdaterades senast 21.3.2023.

Utlåtandet bygger på en tredje parts bedömning av huruvida webbplatsen uppfyller de krav som ställs i direktivet (EU) 2016/2102.

Tillgänglighetsstatus

Denna webbplats uppfyller till stor del de krav som ställs i Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1 på nivå AA.

Innehåll som inte uppfyller lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019:    

  • På en innehållssida är det svårt att identifiera länken. (WCAG 1.4.1, 1.4.3)
  • En del av PDF-filerna som har publicerats efter den 23 september 2018 har brister i tillgängligheten. Om det material du behöver inte är tillgängligt, kontakta oss. Vi skickar materialet i tillgängligt format. 

Respons och kontaktuppgifter

Vi strävar efter att förbättra vår webbtjänst kontinuerligt. Om du upptäcker sådana brister i tillgängligheten som vi inte har beskrivit i detta utlåtande, ska du först meddela om det till oss som driver webbplatsen. Vi gör vårt bästa för att korrigera bristen. 

Du kan kontakta oss per e-post till adressen [email protected]. För behandlingen av tillgänglighetsrespons på Valtoris webbsidor ansvarar Valtoris Kommunikation. Det kan ta 14 dagar att svara.

Om du inte är nöjd med svaret du fått eller om du inte får svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn av tillgänglighet
www.tillganglighetskrav.fi/ 
[email protected]
växel 0295 016 000