Valtori strävar efter att säkerställa att tillgängligheten för dess webbplats uppfyller lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Webbplatsen lanserades 30.5.2018.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller valtori.fi-webbplatsen. Detta utlåtande har upprättats 22.9.2020 och uppdaterades senast 7.4.2021.

Utlåtandet bygger på en tredje parts bedömning av huruvida webbplatsen uppfyller de krav som ställs i direktivet (EU) 2016/2102.

Tillgänglighetsstatus

Denna webbplats uppfyller delvis de krav som ställs i Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1 på nivå AA.

Innehåll som inte uppfyller lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019:    

 • Webbplatsens kontraster är delvis svaga. (kriterierna 1.4.3 och 1.4.11 i WCAG-anvisningarna)
 • I vissa situationer är det svårt att identifiera länkarna. (WCAG 3.2.4,1.4.1)
 • Textmotsvarigheten för bilderna är delvis bristfällig. (WCAG 1.1.1) 
 • På meddelandena är sidans struktur avvikande, varvid exempelvis snabblänken inte fungerar och bläddringsordningen är avvikande. (WCAG 2.4.1, 1.3.2)
 • I blanketterna har inte obligatoriska uppgifter alltid markerats som obligatoriska. (WCAG 3.2.2)
 • Tangentbordets visuella fokus försvinner i vissa situationer (WCAG 2.4.7):
  • Vid navigering med tangentbord på startsidan försvinner tangentbordets fokus vid meddelandena, eftersom alla meddelanden gås igenom även om de är dolda visuellt. (även WCAG 2.4.3) 
  • I elementet Viktiga händelser under de gångna åren försvinner tangentbordets fokus med webbläsaren Firefox.
  • Fokus försvinner i listningen med lediga arbetsplatser.
 • Vissa av webbplatsens strukturer kan vara svåra att uppfatta med en skärmläsare (WCAG 1.3.1):
  • Huvudmenyn 
  • Kalendern för anbudsförfaranden
  • Listningen med lediga arbetsplatser
  • Knapparna och bilderna på sidan Siffror och händelser öppnar innehåll som täcker sidan, vilket inte meddelas gällande användningen av skärmläsare.
 • I tillägg till strukturen i kalendern för anbudsförfaranden, som är svår att uppfatta, har anbudsförfarandenas olika status separerats med färger, vilka inte framgår om en skärmläsare används. (WCAG 1.3.1, 4.1.2, 1.4.1).
 • När bildinnehållet som öppnas via bilderna på sidan Siffror och historia stängs förblir inte tangentbordets fokus på samma ställe utan hoppar (WCAG 2.4.3).
 • Tillgängligheten för PDF-filerna har inte säkerställts. 
 • Uppställningen för nyhetsbreven har gjorts med tabellstruktur, vilket gör det svårare att uppfatta ett brev med skärmläsare. (WCAG 1.3.1)

Avsikten är att korrigera bristerna senast den 31 maj 2021. 

Respons och kontaktuppgifter

Vi strävar efter att förbättra vår webbtjänst kontinuerligt. Om du upptäcker sådana brister i tillgängligheten som vi inte har beskrivit i detta utlåtande, ska du först meddela om det till oss som driver webbplatsen. Vi gör vårt bästa för att korrigera bristen. 

Du kan kontakta oss per e-post till adressen [email protected] För behandlingen av tillgänglighetsrespons på Valtoris webbsidor ansvarar Valtoris Kommunikation. Det kan ta 14 dagar att svara.

Om du inte är nöjd med svaret du fått eller om du inte får svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn av tillgänglighet
www.tillganglighetskrav.fi/ 
[email protected]
växel 0295 016 000