Vi producerar för statsförvaltningen branschoberoende ICT-tjänster samt informations- och kommunikationstekniska integrationstjänster som uppfyller höga beredskaps- och säkerhetskrav.

I vår tjänsteproduktion förenas både vår egen produktion och våra kompanjoners tjänster som vi skaffat på marknaden. Vi fungerar alltså som integrator. För att våra tjänster ska passa våra kunder på bästa sätt, har både Valtori-personalen och våra partner en nyckelroll i att kombinera dem.

Valtori integrerar köpta tjänster och egen tjänsteproduktion.

Valtoris verksamhetsmodell som integrator (Bild: Valtori)

Vår kundkrets är bred: alla ämbetsverk och institutioner inom statsförvaltningen. Vår kundkrets kan även innefatta statens affärsverk, andra myndigheter inom den offentliga förvaltningen, offentligrättsliga institutioner, riksdagen och fonder utanför statsbudgeten samt företag eller samfund som sköter en offentlig administrations- eller serviceuppgift.

Våra tjänster används av tiotusentals personer – resultaten av vårt arbete verkar alltså på bred front!

Vårt mål är

  • att producera högklassiga, funktionssäkra och enhetliga tjänster i grundläggande datateknik, med vars hjälp våra kunder kan erbjuda sina tjänster till medborgarna och företagen
  • att möjliggöra kompatibla lösningar och flexibla organisationsförändringar mellan statens olika ämbetsverk
  • att uppnå besparingar med hjälp av enhetliga processer och tjänster
  • att under normala och exceptionella omständigheter säkerställa störningsfri kommunikation och kontinuitet som förutsätts för samverkan mellan myndigheter som är centrala med tanke på säkerheten för statens högsta ledning och för samhället samt att säkra tillgängligheten, integriteten och tillförlitligheten i informationen som behövs i beslutsfattandet och ledningen.

Vi är ca 1500 som jobbar på Valtori

Vi är verksamma vid 25 filialer runt om i Finland. En geografiskt utspridd verksamhetsmodell innebär i praktiken att kommunikation på distans, Teams-möten och frihet från papper är vardag för oss. Våra lokaler är huvudsakligen multikontor med olika områden och platser för olika arbetsuppgifter. Du kan läsa mer om Valtori som arbetsplats i delen Jobba hos oss.

Förutom Valtori betjänar även andra statliga tjänsteleverantörer statsförvaltningens organisationer. Bekanta dig även med deras verksamhet!

Logo: Senaatti. Logo: Palkeet. Logo: HAUS. Logo: Valtiokonttori. Logo: Hansel.