Hoppa till innehåll

Ansvarsrapporten 2023 har publicerats

Utgivningsdatum 29.4.2024 11.08 | Publicerad på svenska 28.5.2024 kl. 12.58
Pressmeddelande
Källa: Adobe stock

Vid Valtori grundar sig ansvarsfullheten på våra lagstadgade uppgifter som producent av ICT-tjänster. I vår tredje ansvarsrapport beskriver vi främjandet av hållbar utveckling och ansvarsfullheten i vår verksamhet år 2023.

Värderingar styr beslutsfattandet

"Ansvarsfullhet är en av våra värderingar. I bästa fall förtydligar värderingarna den dagliga verksamheten och styr beslutsfattandet. Betydelsen av hållbar utveckling framhäver man i både strategiska och vardagliga val", berättar verkställande direktör Marja Rantala i avsnittet Ledningens översikt i ansvarsrapporten.

"I ansvarsverksamheten riktar vi i fortsättningen blicken mot framtiden kraftigare än tidigare."

Våra mål för ansvarsfullhet 

Källa: Valtori
  • Vid upphandlingar tar vi i beaktande leverantörers verksamhetssätt och ansvarsfullhet inom hållbar utveckling 
  • Vi tar hand om ICT-utrustning och -komponenter i enlighet med hållbar utveckling
  • Vi minskar på kostnader genom att satsa på automatisering
  • Vi gör det smidigare för kunden att sköta ärenden via digitala kanaler
  • Vi säkerställer kontinuiteten i Valtoris verksamhet i alla säkerhetssituationer

Dessutom beskriver vi ansvarsfullheten i vår verksamhet ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Bekanta dig med Valtoris ansvarsrapport

Rapportens sammanfattning ger dig en snabböversikt över våra viktigaste ansvarsgärningar år 2023.

Läs ansvarsrapporten för år 2023 i sin helhet.

Mer information:

marknadsförings- och kommunikationsdirektör Maija Ilvonen

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen