Valtori.fi är en webbplats som drivs av Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori. Webbplatsen lanserades 30.5.2018. 

Webbläsare och terminalenheter

Webbplatsen är responsiv, och innehållet anpassar sig enligt terminalenheten. Sidorna ser bäst ut då de senaste versionerna av webbläsarna används. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsarversioner, men då kan kanske inte alla egenskaper kan användas fullt ut.

Tillgänglighet

Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att offentliga webbtjänster är tillgängliga. Tillgänglighetsutlåtandet beskriver webbtjänstens status och anger hur du kan ge respons om tillgängligheten. 

Kakor

Kakor är små textfiler som sparas i din webbläsare när du använder webbplatsen. 

En del av kakorna som används på webbplatsen Valtori.fi är nödvändiga. Webbplatsen behöver dem för att fungera ändamålsenligt. Med hjälp av nödvändiga kakor säkerställs webbplatsens tekniska funktion.

På webbplatsen Valtori.fi används dessutom kakor för besökaruppföljning och kvalitetssäkring. Den information de samlar in utnyttjar vi i utvecklingen och kvalitetskontrollen av webbplatsen. Informationen är till exempel:  

  • sidan via vilken besökaren kom till webbplatsen
  • laddade sidor
  • tidpunkten för sidladdningarna samt
  • webbläsare och operativsystem. 

En tredje part kan också ställa in kakor i din webbläsare. Vi visar deras tjänster som inbäddningar på vår webbplats. 

NÖDVÄNDIGA KAKOR

AWSALB, AWSALBCORS
Kakor i servermiljön som gör det möjligt att fördela trafiken jämnt i systemet och koppla användaren till en viss session. Kakorna gäller i en vecka.

COOKIE_SUPPORT
Publikationssystemets kaka som sparar information om godkännande av kakor i webbläsarens inställningar. Kakan gäller i ett år.

GUEST_LANGUAGE_ID
Publikationssystemets kaka som sparar användarens språkval på webbplatsen. Kakan gäller i ett år.

JSESSIONID
Publikationssystemets kaka som kopplar användaren till sin egen session. Kakan gäller under besöket på webbplatsen.

LFR_SESSION_STATE_10616
Publikationssystemets kaka som kopplar användaren till sessionen och hanterar sessionen. Kakan gäller under besöket på webbplatsen.

YJA_COOKIE_ACCEPTANCE
Kakan sparar information om godkännandet av kakor och om godkännandets omfattning. Kakan gäller i ett år.

__CF_BM, _CFUVID, CF_CLEARANCE
Kakor i servermiljön som används för att upptäcka och förhindra bottrafik, skadlig kod och attacker. Kakorna gäller 30 minuter / under besöket på webbplatsen.

KAKOR FÖR BESÖKARUPPFÖLJNING OCH KVALITETSSÄKRING

jsV, mtv1ConfSum, mtv1Pulse
Kakor som MTCaptcha använder för att identifiera trafiken som orsakas av botar och automatiska skript. Captcha används vid sändning av olika formulär. Dessa kakor samlar in information om webbläsarens och captchas konfigurationer. Kakorna samlar inte in information som gör det möjligt att identifiera användaren. Kakorna gäller under besöket på webbplatsen.

SnoobiID
Allmän kod (ID) Snoobi Analyticsille. Kakan gäller under webbläsarsessionen.

Snoobisession_valtori_fi
Används för att upprätthålla sessionen – tas bort i slutet av sessionen. Kakan gäller under webbläsarsessionen.

Snoobi30minute_valtori_fi 
Högst 30 minuter – används för att följa sessionen om användaren navigerar till en annan webbplats eller till en annan flik i webbläsaren. Kakan gäller i högst 30 minuter.

nmstat
Siteimprove-tjänstens kaka som sparar information om användningen på webbplatsen. Kakan gäller i högst 1000 dagar.

APPLIKATIONER FRÅN TREDJE PART

På webbplatsen Valtori.fi används applikationer från en tredje part för att visa innehåll. Dessa är till exempel DreamBroker- och YouTube-videor, Spotify-podcast samt Twitter-flöden. Information om kakor och datasekretess för dessa tjänster finns på tjänsternas egna webbplatser. 

GODKÄNNANDE AV KAKOR

När du kommer till webbplatsen kan du i förfrågan om kakor antingen välja alla kakor eller endast nödvändiga kakor. Du kan ändra inställningen för kakor senare med knappen nedan.