Valtori.fi är en webbplats som drivs av Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori. Webbplatsen lanserades 30.5.2018. 

Webbläsare och terminalenheter

Webbplatsen är responsiv, och innehållet anpassar sig enligt terminalenheten. Sidorna ser bäst ut då de senaste versionerna av webbläsarna används. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsarversioner, men då kan kanske inte alla egenskaper kan användas fullt ut.

Tillgänglighet

Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att offentliga webbtjänster är tillgängliga. Tillgänglighetsutlåtandet beskriver webbtjänstens status och anger hur du kan ge respons om tillgängligheten. 

Kakor

Information updateras i april 2023.

På webbplatsen används kakor (cookies), med hjälp av vilka användarupplevelsen förbättras och statistik över webbplatsens besökare samlas in. Målet är att utveckla webbplatsens kvalitet och innehåll på ett användarinriktat sätt. 

En kaka är en liten textfil som skickas till användarens dator och lagras där. Kakorna skadar inte användarnas datorer eller filer. Det lönar sig att tänka på att kakorna kan vara nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera på rätt sätt.

På webbplatsen används både sessionsspecifika kakor och spårningskakor. De sessionsspecifika kakor som samlas in på våra sidor lagras i minnet så länge som webbläsaren är öppen, men de förstörs när webbläsaren stängs. Endast de spårningskakor som används för att identifiera nya och återvändande besökare bevaras.

På webbplatsen används även analysprogram Snoobi Analytics, som erbjuds av en tredje part. Analysprogrammen placerar en spårningskaka i användarens dator. Med kakan kan man uppfölja om det handlar om en användare som återvänder till webbplatsen.

Med kakor samlas data in:

  • besökets ID
  • användarens ID (slumptal)
  • besökets starttid och varaktighet
  • huruvida kakor accepteras
  • webbläsarens standardspråk
  • sidor som besökts
  • ankomstsidan
  • enhetens tekniska data

Siteimprove samlar in uppgifter om problem som upptäckts på webbplatsen och rapporterar om hur de påverkar användarupplevelsen. Uppgifterna används för att förbättra tjänstens tillgänglighet och kvalitet. Siteimprove anonymiserar besökarnas IP-adresser och lämnar inte ut uppgifter vidare. Kakorna sparas i webbläsaren i högst 1000 dagar. 

På webbplatsen det är möjligt att välja om du acceptera alla cookies eller bara de som är nödvändiga för webbplatsens funktion. Du kan senara ändra kakinställningarna med knappen Ändra cookieinställningar.