Användarstödet

Valtoris användarstöd betjänar dig som arbetar inom statsförvaltningen genom att du lämnar en supportförfrågan till våra tjänsteportaler eller kontaktar oss per telefon.

Länkarna till serviceportalerna TOP och Tokka, och användarstödets telefonnummer finns på din organisations intranät.

Mer information till användare av våra tjänster


Officiell post

Vi tar emot officiell post via registreringskontoren.

Registreringskontoret
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori / Registreringskontor, Fågelviksgatan 5, 00530 Helsingfors
[email protected]

Registreringskontor, säkerhetsnättjänster
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, Tuve / Registreringskontor, PB 56, 96301 Rovaniemi
[email protected]


Telefonväxel
0295 50 4000

För samtal till 0295-nummer betalar du

  • lokalnätsavgift (lna), när du ringer från ett fast telefonnät
  • mobilsamtalsavgift (msa), när du ringer från en mobiltelefon
  • avgift för utlandssamtal, när du ringer från utlandet.

Du betalar för samtalet i enlighet med din operatörs prislista. Du betalar även för kötiden.

Fax
0295 504 060


Personalens e-postadresser
[email protected]
Konfidentiella uppgifter kan skickas per e-post via Tjänst för krypterade meddelanden.

Personalens e-postadresser, säkerhetsnättjänster
[email protected]
Konfidentiella uppgifter kan skickas per säker e-post


Fakturering

Vi tar emot, hanterar och arkiverar köpfakturor endast som nätfakturor. Vi ber er skicka fakturorna som nätfaktura via nätfakturaoperatören Posti Messaging Oy. På fakturan ska det tydligt stå beställningsenhet, projekt eller person.

Nätfakturaadress
EDI-kod: 003725742617
Förmedlarkod (Posti Messaging Oy): FI28768767
FO-nummer: 2574261-7
Momsnummer: FI25742617                     

Nätfakturaadress, säkerhetsnättjänster
EDI-kod: 003724060796
Förmedlarkod (Posti Messaging Oy): FI28768767
FO-nummer: 2406079-6
Momsnummer: FI24060796

Nätfakturaadress, bidrag (t.ex. medlemsavgifter)
EDI-kod: 003725742617100
Förmedlarkod (Posti Messaging Oy): FI28768767
FO-nummer: 2574261-7
Momsnummer: FI25742617  

Vi skickar tillbaka pappersfakturor obetalda. Vi tar inte heller emot fakturor som skickas med e-post eftersom de inte är nätfakturor.

Anvisningar för nätfakturering finns på webbplatsen Nätfakturering som upprätthålls av Statskontoret.