Kontaktuppgifter

Vi arbetar på olika håll i Finland

Telefonväxel
0295 50 4000

Fax
0295 504 060

Officiell post

Vi tar emot officiell post via registreringskontoren. Registreringskontoren är öppna vardagar kl. 8.00–16.15.

Registreringskontoret
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori / Registreringskontor, Fågelviksgatan 5, 00530 Helsingfors
kirjaamo@valtori.fi, tfn 0295 50 4000

Registreringskontor, säkerhetsnättjänster
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, TUVE-enhet / Registreringskontor, PB 56, 96301 Rovaniemi
kirjaamo@tuve.fi, tfn 0295 487 888


Personalens e-postadresser
förnamn.efternamn@valtori.fi

Personalens e-postadresser, säkerhetsnättjänster
förnamn.efternamn@tuve.fi

Säker post
Konfidentiella uppgifter kan skickas till oss per e-post via den säkra posttjänsten på adressen: https://turvaposti.valtori.fi/

Fakturering

Vi tar emot, hanterar och arkiverar köpfakturor endast som nätfakturor. Vi ber er skicka fakturorna som nätfaktura via nätfakturaoperatören OpusCapita Solutions Oy. På fakturan ska det tydligt stå beställningsenhet, projekt eller person.

Vi skickar tillbaka pappersfakturor obetalda. Vi tar inte heller emot fakturor som skickas med e-post eftersom de inte är nätfakturor.

Om ni inte har något system för nätfakturor kan ni skriva och skicka fakturan genom statens nätfaktureringstjänst som tills vidare är avgiftsfri (Supplier Portal). Anvisningar för inloggning till och användning av nätfaktureringstjänsten får ni på Statskontorets nätfaktureringswebbplats. I frågor som gäller användningen får ni hjälp av användarstödet Basware Supplier Portal, tfn 0600 97 373 (avgift 2,51 €/min + lna), servicetid mån–fre kl. 8–17.

Nätfakturaadress
EDI-kod: 003725742617
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503
FO-nummer: 2574261-7
Momsnummer: FI25742617                     

Nätfakturaadress, säkerhetsnättjänster
EDI-kod: 003724060796
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503
FO-nummer: 2406079-6
Momsnummer: FI24060796

Vi verkar runt om i Finland

De största filialerna personalmässigt är Helsingfors, Rovaniemi, Tavastehus och Jyväskylä. Det finns ca 30 filialer runt om i Finland.

Vårt huvudkontor finns i Jyväskylä på adressen Vapaudenkatu 58, 40100 Jyväskylä.

Valtoris huvudkontor i Jyväskylä

Meny