Användarstödet

Du som är vår kund: Användarstödet står till din tjänst i Valtoris tjänsteportaler. I brådskande ärenden kontakta Valtoris användarstöd per telefon.

Officiell post

Vi tar emot officiell post via registreringskontoren. Registreringskontoren är öppna vardagar kl. 8.00–16.15.

Registreringskontoret
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori / Registreringskontor, Fågelviksgatan 5, 00530 Helsingfors
[email protected], tfn 0295 50 4000

Registreringskontor, säkerhetsnättjänster
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, TUVE / Registreringskontor, PB 56, 96301 Rovaniemi
[email protected], tfn 0295 487 888


Telefonväxel
0295 50 4000

Fax
0295 504 060


Personalens e-postadresser
[email protected]
Konfidentiella uppgifter kan skickas per e-post via Tjänst för krypterade meddelanden.

Personalens e-postadresser, säkerhetsnättjänster
[email protected]
Konfidentiella uppgifter kan skickas per säker e-post

Fakturering

Vi tar emot, hanterar och arkiverar köpfakturor endast som nätfakturor. Vi ber er skicka fakturorna som nätfaktura via nätfakturaoperatören OpusCapita Solutions Oy. På fakturan ska det tydligt stå beställningsenhet, projekt eller person.

Nätfakturaadress
EDI-kod: 003725742617
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503
FO-nummer: 2574261-7
Momsnummer: FI25742617                     

Nätfakturaadress, säkerhetsnättjänster
EDI-kod: 003724060796
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503
FO-nummer: 2406079-6
Momsnummer: FI24060796

Vi skickar tillbaka pappersfakturor obetalda. Vi tar inte heller emot fakturor som skickas med e-post eftersom de inte är nätfakturor.

Om ni inte har ett system med vilket ni kan producera nätfakturor, kan ni för upprättande och avsändande av nätfakturor använda den nätfaktureringstjänst som staten erbjuder (Baswaren Supplier Portal). Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning Palkeet erbjuder leverantörer råd om användning av portalen.

Anvisningar för nätfakturering finns på webbplatsen Statens nätfakturering som upprätthålls av Statskontoret.