Kontaktuppgifter

Vi arbetar på olika håll i Finland

Telefonväxel
0295 50 4000

Fax
0295 504 060

Officiell post

Vi tar emot officiell post via registreringskontoren. Registreringskontoren är öppna vardagar kl. 8.00–16.15.

Registreringskontoret
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori / Registreringskontor, Fågelviksgatan 5, 00530 Helsingfors
[email protected], tfn 0295 50 4000

Registreringskontor, säkerhetsnättjänster
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, TUVE / Registreringskontor, PB 56, 96301 Rovaniemi
[email protected], tfn 0295 487 888


Personalens e-postadresser
[email protected]

Personalens e-postadresser, säkerhetsnättjänster
[email protected]

Säker e-post
Konfidentiella uppgifter kan skickas till oss per e-post via Tjänst för krypterade meddelanden 

Fakturering

Vi tar emot, hanterar och arkiverar köpfakturor endast som nätfakturor. Vi ber er skicka fakturorna som nätfaktura via nätfakturaoperatören OpusCapita Solutions Oy. På fakturan ska det tydligt stå beställningsenhet, projekt eller person.

Nätfakturaadress
EDI-kod: 003725742617
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503
FO-nummer: 2574261-7
Momsnummer: FI25742617                     

Nätfakturaadress, säkerhetsnättjänster
EDI-kod: 003724060796
Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy): E204503
FO-nummer: 2406079-6
Momsnummer: FI24060796

Vi skickar tillbaka pappersfakturor obetalda. Vi tar inte heller emot fakturor som skickas med e-post eftersom de inte är nätfakturor.

Om ni inte har ett system med vilket ni kan producera nätfakturor, kan ni för upprättande och avsändande av nätfakturor använda den nätfaktureringstjänst som staten erbjuder (Baswaren Supplier Portal). Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning Palkeet erbjuder leverantörer råd om användning av portalen.

Anvisningar för nätfakturering finns på webbplatsen Statens nätfakturering som upprätthålls av Statskontoret.

Vi verkar runt om i Finland

De största filialerna personalmässigt är Helsingfors, Rovaniemi, Tavastehus och Jyväskylä. 

Vårt huvudkontor finns i Jyväskylä på adressen Vapaudenkatu 58, 40100 Jyväskylä.

Valtoris huvudkontor finns i Jyväskylä.