Verkställande direktör svarar för ledningen och utvecklingen av Valtori. Ledningsgruppen ger sitt stöd i beslutsfattandet angående allmänna riktlinjer och andra för Valtori långtgående och principiellt viktiga frågor.

 

Pasi Lehmus

Verkställande direktör

+358 295 50 5522

Jouni Mustonen

Kundrelationer Directör

+358 295 48 7710

Jari Virtanen

Direktör, Tjänster

+358 295 50 5851

Sakari Marttila

Direktör, Användarstöd

+358 295 50 4003

Tero Latvakangas

Direktör, Produktion

+358 295 50 5423

Mikko Vuorikoski

Direktör, Interna tjänster (ekonomi, förvaltning, inköp)

+358 295 50 5070

Leena-Mari Tanskanen

Kommunikationsdirektör

+358 295 50 4527

Paula Kujansivu

Utvecklingschef

+358 295 50 4661