Verkställande direktör svarar för ledningen och utvecklingen av Valtori. Ledningsgruppen ger sitt stöd i beslutsfattandet angående allmänna riktlinjer och andra för Valtori långtgående och principiellt viktiga frågor.

 

Bild Marja Rantala

Marja Rantala Verkställande direktör

Telefon: +358 295 50 5450

E-post:

Bild Mira Holmroos-Kolari

Mira Holmroos-Kolari Direktör, Strategiprocessen

Telefon: +358 295 50 5455

E-post:

Bild Jari Virtanen

Jari Virtanen Kunderfarenhetschef

Telefon: +358 295 50 5851

E-post:

Bild Hannu Naumanen

Hannu Naumanen Direktör, Gemensamma tjänster

Telefon: +358 295 48 7697

E-post:

Bild Matti Nurmi

Matti Nurmi Direktör, Tori-tjänster

Telefon: +358 295 50 4781

E-post:

Bild Sakari Marttila

Sakari Marttila Direktör, Tuve-tjänster

Telefon: +358 295 50 4003

E-post:

Bild Hannu Naumanen

Hannu Naumanen Säkerhetschef

Telefon: +358 295 48 7697

E-post:

Bild Aino Heikkinen

Aino Heikkinen Personalerfarenhetschef

Telefon: +358 295 50 4223

E-post:

Bild Antti Uusitalo

Antti Uusitalo Direktör, Ekonomi och effektivitet

Telefon: +358 295 50 5546

E-post:

Bild Maija Ilvonen

Maija Ilvonen Kommunikations- och marknadsdirektör

Telefon: +358 295 50 5440

E-post: