Verkställande direktör svarar för ledningen och utvecklingen av Valtori. Ledningsgruppen ger sitt stöd i beslutsfattandet angående allmänna riktlinjer och andra för Valtori långtgående och principiellt viktiga frågor.

 

Bild Tero Latvakangas

Tero Latvakangas Verkställande direktör

Telefon: +358 295 50 5423

E-post:

Bild Paula Kujansivu

Paula Kujansivu Kundupplevelse direktör

Telefon: +358 295 50 4661

E-post:

Bild Jari Virtanen

Jari Virtanen Direktör, Tjänster

Telefon: +358 295 50 5851

E-post:

Bild Sakari Marttila

Sakari Marttila Direktör, Tjänsteproduktion

Telefon: +358 295 50 4003

E-post:

Bild Mikko Vuorikoski

Mikko Vuorikoski Direktör, Interna tjänster (förvaltning, inköp)

Telefon: +358 295 50 5070

E-post:

Bild Leena-Mari Tanskanen

Leena-Mari Tanskanen Kommunikationsdirektör

Telefon: +358 295 50 4527

E-post:

Bild Antti Uusitalo

Antti Uusitalo Ekonomidirektör

Telefon: +358 295 50 5546

E-post: