Ledning

Allmänna verksamhetslinjer

Verkställande direktör svarar för ledningen och utvecklingen av Valtori. Ledningsgruppen ger sitt stöd i beslutsfattandet angående allmänna riktlinjer och andra för Valtori långtgående och principiellt viktiga frågor.

 

Pasi Lehmus

Verkställande direktör

+358 295 50 5522

Mikko Vuorikoski

Direktör, Kundrelationer

+358 295 50 5070

Jukka Rautanen

Direktör, Kundrelationer

+358 295 50 5080

Jere Antikainen

Direktör, Kundrelationer

+358 295 50 5535

Jari Virtanen

Direktör, Tjänster

+358 295 50 5851

Sakari Marttila

Direktör, Användarstöd

+358 295 50 4003

Tero Latvakangas

Direktör, Produktion av tjänster

+358 295 50 5423

Hanna Kuikka

Ekonomidirektör (tf.)

+358 295 505 798

Kimmo Suopajärvi

Förvaltningsdirektör

+358 295 50 5020

Ilkka Haataja

Direktör, TUVE tjänster

+358 295 48 7600

Kyösti Salonen

Produktionsdirektör, TUVE tjänster

+358 295 48 7700

Hannu Naumanen

Tjänsterdirektör, TUVE tjänster

+358 295 48 7697

Jouni Mustonen

Kundrelationer Directör, TUVE tjänster

+358 295 48 7710

Kimmo Holtinkoski

Intern revision

+358 295 50 5030

Meny