Verkställande direktör svarar för ledningen och utvecklingen av Valtori. Ledningsgruppen ger sitt stöd i beslutsfattandet angående allmänna riktlinjer och andra för Valtori långtgående och principiellt viktiga frågor.

 

Bild Tero Latvakangas

Tero Latvakangas

Verkställande direktör

Telefon: +358 295 50 5423

E-post:

Bild Jouni Mustonen

Jouni Mustonen

Kundrelationer Directör

Telefon: +358 295 48 7710

E-post:

Bild Jari Virtanen

Jari Virtanen

Direktör, Tjänster

Telefon: +358 295 50 5851

E-post:

Bild Sakari Marttila

Sakari Marttila

Direktör, Tjänsteproduktion

Telefon: +358 295 50 4003

E-post:

Bild Mikko Vuorikoski

Mikko Vuorikoski

Direktör, Interna tjänster (ekonomi, förvaltning, inköp)

Telefon: +358 295 50 5070

E-post:

Bild Leena-Mari Tanskanen

Leena-Mari Tanskanen

Kommunikationsdirektör

Telefon: +358 295 50 4527

E-post:

Bild Paula Kujansivu

Paula Kujansivu

Utvecklingschef

Telefon: +358 295 50 4661

E-post: