Verkställande direktör svarar för ledningen och utvecklingen av Valtori. Ledningsgruppen ger sitt stöd i beslutsfattandet angående allmänna riktlinjer och andra för Valtori långtgående och principiellt viktiga frågor.

 

Bild Tero Latvakangas

Tero Latvakangas Verkställande direktör

Telefon: +358 295 50 5423

E-post:

Bild Paula Kujansivu

Paula Kujansivu Kunderfarenhetschef

Telefon: +358 295 50 4661

E-post:

Bild Hannu Naumanen

Hannu Naumanen Direktör, Gemensamma tjänster

Telefon: +358 295 487 697

E-post:

Bild Matti Asikainen

Matti Asikainen Direktör, Tori-tjänster

Telefon: +358 295 504 163

E-post:

Bild Sakari Marttila

Sakari Marttila Direktör, Tuve-tjänster

Telefon: +358 295 50 4003

E-post:

Bild Hannu Naumanen

Hannu Naumanen Säkerhetschef

Telefon: +358 295 487 697

E-post:

Bild Kaisa Uotila

Kaisa Uotila Personalerfarenhetschef

Telefon: +358 295 504 321

E-post:

Bild Antti Uusitalo

Antti Uusitalo Direktör, Ekonomi och effektivitet

Telefon: +358 295 50 5546

E-post:

Bild Leena-Mari Tanskanen

Leena-Mari Tanskanen Kommunikations- och marknadsdirektör

Telefon: +358 295 50 4527

E-post: