Hoppa till innehåll

Ansvarsfullhet är Valtori-personalens gemensamma sak: Ansvarsrapporten 2022 har publicerats

Utgivningsdatum 4.5.2023 16.07 | Publicerad på svenska 15.5.2023 kl. 13.29
Pressmeddelande

Vid Valtori grundar sig ansvarsfullheten på våra lagstadgade uppgifter som producent av ICT-tjänster. I den andra ansvarsrapporten i vår historia beskriver vi främjandet av hållbar utveckling och ansvarsfullheten i vår verksamhet 2022.

Ansvarsfullhet med i vardagens val 

"Vid Valtori är ansvarsfullhet en del av vår strategi och våra värderingar. Vi strävar efter att beakta främjandet av hållbar utveckling i allt beslutsfattande, utveckling och produktion av tjänster, ekonomi samt personalledning, alltså i valen i vardagen", berättar verkställande direktör Marja Rantala.

"Ansvarsfullheten håller på att bli en väsentlig del av vår verksamhetskultur, som vi hoppas ska vara synlig även för andra. Verksamheten förutsätter dessutom fungerande nätverk med såväl kunder som ICT-leverantörer." 

Vi främjar hållbar utveckling med ansvarsmål

Våra nuvarande ansvarsmål är: 

  • Vid upphandlingar tar vi i beaktande leverantörers verksamhetssätt och ansvarsfullhet inom hållbar utveckling 
  • Vi tar hand om ICT-utrustning och -komponenter i enlighet med hållbar utveckling
  • Vi minskar på kostnader genom att satsa på automatisering
  • Vi gör det smidigare för kunden att sköta ärenden via digitala kanaler
  • Vi säkerställer kontinuiteten i Valtoris verksamhet i alla säkerhetssituationer

Dessutom beskriver vi ansvarsfullheten i vår verksamhet ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Mer information om ansvarsfullhet
marknadschef Mariikka Kekäläinen, [email protected]

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen