Statsförvaltningens organisationer har tillgång till olika tjänster som produceras av Valtori. En del organisationer använder dem i stor utsträckning, en del mindre. Till Valtoris tjänster hör statsförvaltningens gemensamma grundläggande ICT-tjänster, såsom:

  • kontorens internetanslutningar
  • säkra fjärråtkomster
  • datorer och program
  • telefoner och program

Organisationerna har också många IT-system som anknyter till den egna substansverksamhet och de ansvarar själva för att upprätthålla och ge anvisningar om hur dessa system används. 

Det är förståeligt att det för statsförvaltningens IT-tjänster ibland kan vara svårt att veta när man ska kontakta vem. Om det behövs kan du fråga din egen organisations IT-administration eller Valtoris användarstöd vem du ska kontakta. 

Så här når du oss på Valtoris användarstöd

Valtoris användarstöd betjänar dig som arbetar inom statsförvaltningen genom att du lämnar en supportförfrågan till våra tjänsteportaler eller kontaktar oss per telefon. Länkarna till serviceportalerna och användarstödets telefonnummer finns på din organisations intranät.

Kontakta oss i första hand via Valtoris TOP- och Tokka-tjänsteportaler. I brådskande ärenden kontakta oss per telefon.

Kontaktuppgifterna kan variera beroende på organisation och är avsedda för internt bruk inom statsförvaltningen. Därför kan vi inte publicera dem här.

Använd tjänsternas anvisningar

Du kan bekanta dig med anvisningarna för Valtoris tjänster i serviceportalen TOP och för säkerhetsnättjänsternas del i kundarbetesyta Joiku.

På Valtoris X och Instagram kan du med #valtorinitvinkit följa med våra tips om användningen av våra tjänster och IT-termer.

Mer om att använda digitala verktyg kan du lära dig på lärplattformen eOppiva. På plattformen finns kurser bland annat om hur man använder Microsoft Office-program. 

Gör så här vid störningar

Ofta kan du lösa ett lokalt IT-problem genom att starta om datorn eller telefonen. Du kan också försöka logga ut ur tjänsten och logga in igen eller byta till en annan webbläsare.

Om dina egna åtgärder inte hjälper kan det vara fråga om ett problem som gäller även andra användare av statsförvaltningens gemensamma IT-tjänster.

  1. Försök om det är möjligt att lösa problemet med hjälp av anvisningarna i tjänsteportalerna.
  2. Försök innan du tar kontakt med användarstödet reda ut om dina kollegor också har samma problem.
  3. Om ditt ärende inte är brådskande, använder du serviceportalen och blanketterna i den.
  4. Om det är en störning som har stor inverkan på ditt arbete ringer du Valtoris användarstöd. Du behöver inte bedöma störningens omfattning eller om den är kritisk. Detta görs av Valtoris användarstöd, som också vidtar nödvändiga åtgärder.
  5. Besvara responsenkäten när ditt problem har blivit åtgärdat. Om det behövs kan du inom 4–5 dagar avvisa den lösning på problemet som erbjudits. Samma supportbegäran öppnas då på nytt. Vill du avvisa lösningen senare måste du öppna en ny begäran. Svara inte på meddelandet om att problemet är löst om du inte vill öppna begäran på nytt.

Bekanta dig med närmare anvisningar och tips på hur man ska agera vid störningar i statsförvaltningens gemensamma tjänster.