Vi producerar branschoberoende ict-tjänster inom statsförvaltningen samt informations- och kommunikationstekniska tjänster som uppfyller höga beredskaps- och säkerhetskrav

Arbete hos staten – smidigt och tryggt

Både smidighet och trygghet är viktiga frågor för oss.

Våra tjänster används av tiotusentals personer – resultaten av vårt arbete verkar alltså på bred front!

Bekanta dig med vår verksamhet
Valtoris bokslut för 2018 har publicerats
13.3.2019 /
Nyheter

Valtoris bokslut för 2018 har publicerats

År 2018 var Valtoris femte verksamhetsår. Förenhetligandet av de kundspecifika lösningar som överförts till Valtori fortskred enligt planerna, men för att nå målbilden krävs ytterligare flera års målmedveten utveckling. Enhetliga tjänster möjliggör en planmässig utveckling av hög informationssäkerhet, effektivt underhåll och tjänster.

Ett och samma Valtori leder till en mer enhetlig verksamhet
20.2.2019 /
Nyheter

Ett och samma Valtori leder till en mer enhetlig verksamhet

I Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori träder en organisationsförändring i kraft fr.o.m. 1.4.2019, Ett och samma Valtori. Vi har som mål att vår verksamhet ska vara så enhetlig som möjligt och betjäna kunderna. Ändringen gäller även Valtoris nya strategi, där det centrala är förstklassig kunderfarenhet och -förståelse.

Valtori på Twitter
Följ oss i de sociala medierna

Valtori Twitter

Valtori Linkedin

Valtori Facebook

Valtori Instagram

Valtori Youtube