Utöver tekniska system, applikationer och enheter behövs expertis till exempel för arkitektur och webbplattformar. Med hjälp av Valtoris expert- och partnertjänster kan kunderna bland annat kommunicera på sin webbplats och sitt intranät samt sköta ärenden elektroniskt. 

Från Valtori får våra kunder

Webbkommunikation

  • Med webbkommunikationstjänsterna kan kunderna producera högkvalitativa, tillgängliga och informationssäkra webbsidor. Genom att följa med och analysera besökartrafiken kan man förbättra webbplatsernas användarupplevelse och lokalisera kundernas behov. 
  • YJA och Sivi används redan av många kunder. Publiceringsplattformen YJA kan man producera, publicera och upprätthålla offentliga webbsidor. Sivi, plattformen för publicering av intern kommunikation, är däremot en tjänst avsedd för organisationens interna kommunikation, informationsdelning och interaktion. 
  • Vana, analystjänsten av webbsidor, är en lösning för uppföljning och analys av webbsidornas besökartrafik. 

Experttjänster

  • Ingående expertis bl.a. i arkitektur, projekt och testning av ICT-tjänster. 
  • Arkitekturtjänsten Varkki är en av experttjänsterna. Den består av att utarbeta utvecklings- och lösningsplaner och övrigt arkitekturarbete samt att underhålla de uppgjorda planerna. Genom att använda arkitekturmetoder är utvecklingen systematisk och dokumenterad. 

Plattformstjänst för experter 

  • Lösningar för ärende- och serviceadministration för verksamheten mot ett platsoberoende arbete i realtid. Verksamhetens digitalisering och transparens ökar och informationshanteringen och verksamheten effektiviseras. 
  • De mest använda tjänsterna är Ärendehanteringslösningen VirastoVahva och Tjänstehanteringslösningen Toimi. VirastoVahva är ett standardiserat system för ärende-, dokument- och arkivhantering inom den offentliga förvaltningen. Det möjliggör en effektiv och mångsidig ärendehantering anpassad efter organisationens behov. Toimi lämpar sig däremot t.ex. för IT-tjänster, personal- och ekonomiförvaltning samt kärnprocesser inom substans. Det är ett modulärt system där man kan ta i bruk de funktioner som behövs och utvidga användningen i enlighet med nya behov.